Så fungerar växa-stödet

Med det så kallade "Växa-stödet" får du som företagare sänkt arbetsgivaravgift när du anställer din första medarbetare. Växa-stödet innebär att arbetsgivare bara behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21% (istället för fulla arbetsgivaravgifter) under 12 månader för den först anställde.

Riksdagen har nu beslutat att tiden förlängs till 24 månader. De nya reglerna träder i kraft 1 augusti 2019 och ska gälla anställningar som påbörjas 1 mars 2018 och senare.

Vad innebär växa-stödet?

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna (växa-stöd) gäller för enmansföretag som anställer sin första medarbetare. Sänkningen har tidigare gällt upp till 12 månader, men från och med den 1 augusti 2019 är den möjliga tidsperioden 24 månader. De som kan få stödet är enskilda näringsidkare, handelsbolag med högst två delägare och aktiebolag. I aktiebolag kan företagsledaren ha fått lön men företaget kan ändå få växa-stöd.

Reglerna innebär att enmansföretag som anställer en person bara ska betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) på den ersättning som betalas till den först anställda medarbetaren.

Vem kan få växa-stödet?

Stödet som redan gäller för enskilda näringsidkare har nu utvidgats och gäller även för handelsbolag och aktiebolag. De som kan få växa-stöd är:

  • enskilda näringsidkare som inte har betalat ut avgiftspliktig ersättning sedan den 1 januari 2016
  • aktiebolag som sedan den 1 januari 2017 inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning till någon annan än högst en delägare, företagsledare (som kan vara delägare) eller närstående till sådan personhandelsbolag med högst två delägare som sedan den 1 januari 2017 inte har betalat ut avgiftspliktig ersättning.

För aktiebolag och handelsbolag finns möjlighet att söka växa-stöd från och med januari 2018.

Växa-stödet gäller till den 31 december 2021

Lagen om växa-stöd gäller till den 31 december 2021. För att få rätt till växa-stöd ska ersättningen till den första medarbetaren i handelsbolaget eller aktiebolaget ha betalats ut efter den 31 mars 2017, och för enskilda näringsidkare för ersättning som betalas ut efter den 31 mars 2016. Om du bedriver din verksamhet som ett enkelt bolag kan du inte få växa-stöd.

För att uppfylla kraven för stödet ska anställningen pågå i minst tre månader och arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller för löner upp till 25 000 kronor per månad. Stödet kan medges under högst tolv månader (24 månader från 1 augusti) och bara för den först anställde, det vill säga du kan inte få stöd för fyra personer som arbetar tre månader vardera under ett år.

Förlängningen av den möjliga stödperioden från 12 till 24 månader från 1 augusti gäller anställningar som påbörjats efter den 28 februari 2018. Lagändringen innebär att vissa enmansföretag vars växa-stöd har upphört på grund av den tidigare tidsbegränsningen har möjlighet att begära omprövning av arbetsgivaravgifterna efter den 1 augusti för att få del av det förlängda stödet.

Detta gäller enmansföretag som anställt sin första person under perioden mars till juli 2018 och som fortfarande har denna person anställd när lagändringen börjar gälla.

Om ditt företag får växa-stöd, får samma lön eller ersättning inte samtidigt ingå i underlaget för det särskilda avdraget enligt reglerna om regionalt stöd.

Växa-stödet omfattar bara lönesummor upp till 300 000 kronor (25 000 kronor x 12 månader). Det innebär en maximal nedsättning av arbetsgivaravgifter med 63 630 kronor för ett helt år om månadslönen är 25 000 kronor. (31,42 % - 10,21 %) x 25 000 kronor x 12 månader)

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image