Startstöd till unga jordbruksföretagare

Är du under 40 år och vill starta eller ta över ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag? Då kan du söka startstöd från Jordbruksverket. Stödet är en startpremie som ska underlätta för unga att starta en verksamhet eller att genomföra ett ägarskifte. Det ska också bidra till lönsamma och konkurrenskraftiga företag inom jordbruk, trädgård och rennäring.

Vem kan få startstöd?

Du kan söka startstöd om du har startat ett nytt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag, eller om du har tagit över ett sådant företag. Du kan bara få startstödet första gången du startar ett företag. För att få startstöd ska företaget vara inriktat på primärproduktion. Primärproduktion är till exempel mjölkproduktion, köttproduktion, växtodling, odling av energigrödor, biodling samt vilt- eller hästuppfödning.

Du får inte ha varit etablerad som jordbruks-, trädgårds-, eller rennäringsföretagare mer än tjugofyra månader när du söker startstöd. Att vara etablerad innebär att du är ägare eller delägare och ansvarar för företaget i fråga om beslut som rör administration, ersättningar och ekonomiska risker.

Det är bara fysiska personer som kan få startstöd. Om du startar eller tar över ett företag, som är en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, är det du som fysisk person som söker startstödet.

Här är villkoren som gäller för stödet:

 • Du ska ha etablerat dig som ägare till ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag för första gången i samband med att du söker stödet.
 • Du ska senast från det datum som ansökan lämnas in avse att bedriva jordbruksverksamhet
 • Etableringen inträffar när du är ägare eller delägare av företaget och ansvarar för det genom att ha faktisk och långsiktig kontroll över det. Om företaget är en juridisk person uppfyller du kravet om du äger mer än 50 procent av företagets aktier eller andelar och det motsvarar en lika stor andel av rösterna.
 • Om ingen annan jordbruksverksamhet bedrivs får du som arrenderar ut din mark räkna etableringstidpunkten från det datum då arrendet upphör.
 • Du ska vara yngre än 40 år när din ansökan kommer in till länsstyrelsen eller Sametinget.
 • Om du har ett jordbruksföretag ska du, förutom gymnasieutbildning, ha utbildning inom jordbruk på minst tio veckor, med 20-25 studietimmar i veckan.
 • Om du har ett trädgårdsföretag ska du, förutom gymnasieutbildning, ha utbildning inom trädgård på minst tio veckor, med 20-25 studietimmar i veckan.
 • Om du har ett rennäringsföretag ska du, förutom gymnasieutbildning, ha utbildning inom renskötsel på minst tio veckor, med 20-25 studietimmar i veckan.
 • Du ska göra en affärsplan, på högst fem år, för företagets utveckling genom att svara på frågor om din verksamhet i e-tjänsten för ansökan.
 • Företagets verksamhet inom jordbruk, trädgård eller rennäring ska enligt affärsplanen för din del uppgå till maximalt 17 200 standardtimmar när du ansöker om stöd.
 • Du ska ha börjat genomföra de aktiviteter som du har angett i din affärsplan senast nio månader efter att du har fått ditt beslut om stöd.
 • När du genomfört aktiviteterna i din affärsplan ska omfattningen av verksamheten inom jordbruk, trädgård eller rennäring för din del i företaget uppgå till en arbetstid på minst 860 standardtimmar per år.

Std fr jordbrukare 2

 • Senast 18 månader efter etableringen ska intäkterna från jordbruksverksamheten, inklusive direktstöd, ha uppgått till minst en tredjedel av företagets totala intäkter.
 • Direktstöden är gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare och nötkreaturstöd.
 • Företaget får inte ha mer än 50 anställda och omsättningen får inte vara mer än 10 mil euro per år.
 • Om du tjänar 140 kr/tim eller mer ska du ge en kort motivering till vilken timlön du beräknar att få.
 • Du ska bifoga beräkningen PDF och beräkningsmaterial till din ansökan.

Du kan begära att få komplettera din utbildning för att klara kraven. Du kan som mest få uppskov i tre år räknat från ditt beslut om stöd.

Har du ett rennäringsföretag?

Förutom villkoren ovan gäller även det här om du har ett rennäringsföretag:

 • Du ska ha en mentor i minst tre år.
 • Du ska vara medlem i och aktiv inom samebyn när ansökan kommer in till Sametinget.

Är ni flera som äger företaget?

Det finns särskilda regler för dig som ska bli delägare i ett redan befintligt företag eller ska starta ett företag tillsammans med andra personer.

 • Du ska ha faktisk och långsiktig kontroll över företaget och ingen annan ska kunna ta beslut i företaget utan medgivande från dig.
 • Om företaget är en juridisk person ska du som söker ha aktier eller andelar som omfattar mer än 50 procent av företaget. De ska motsvara en lika stor andel av rösterna så att du som söker kan utöva den faktiska och långsiktiga kontrollen över företaget.

Ni kan vara flera unga företagare som startar samma företag. Då gäller följande:

 • Alla kan få fullt startstöd, förutsatt att var och en uppfyller alla villkor för stöd. Ni ska i så fall tillsammans ansvara för företaget och ha faktisk och långsiktig kontroll över det.
 • Det gemensamma innehavet av aktier eller andelar ska vara mer än 50 procent och motsvara en lika stor andel av rösterna så att ni tillsammans kan utöva den faktiska och långsiktiga kontrollen över företaget.

Så här mycket kan du få i stöd

Startstödet är på 250 000 kronor och Jordbruksverket betalar ut det i två omgångar. Den första utbetalningen på 150 000 kronor kan du ansöka om först när du har fått ditt beslut om stöd.

Du kan ansöka om slututbetalningen på 100 000 kronor när affärsplanen är genomförd, när eventuell kompletterande utbildning är klar och när minst en tredjedel av dina inkomster kommer från företaget du söker stöd för. Det sistnämnda ska vara uppnått senast 18 månader efter att du har etablerat företaget. Ansökan om den andra utbetalningen ska ha kommit in senast 45 månader efter beslutet om stöd.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se 

 midnight logo       image     svenska casinon hos spelpressen

        logo 1