Så fungerar resegarantin för turistföretag

I Sverige är turism också en av de populäraste branscherna och ökningen sker huvudsakligen i de små företagen. Det är mycket att hålla reda på som reseaktör. Du som arrangerar eller säljer paketresor eller sammanlänkade researrangemang som omfattas av resegarantilagen ska anmäla din verksamhet till Kammarkollegiet för att ordna med resegaranti. Kravet på resegaranti gäller oavsett om du arrangerar resan som företagare, privatperson eller i någon annan form.

Paketresor och så kallade sammanlänkade arrangemang regleras i två olika lagstiftningar: paketreselagen och resegarantilagen. Resegarantilagen, som Kammarkollegiet ansvarar för, säger att arrangörer och återförsäljare av paketresor eller sammanlänkade researrangemang måste anmäla sin verksamhet till dem. Den nya lagen innebär även att resenärers skydd stärks om en researrangör blir insolvent.

Storleken på resegarantin beräknas individuellt. Den ska vara så stor att den ersätter dina resenärers ekonomiska förluster om resan måste ställas in eller avbrytas. Det lägsta belopp som du kan ställa i resegaranti är 50 000 kronor.

Vad räknas som sammanlänkat researrangemang?

Ett sammanlänkat researrangemang är när resenären erbjuds att köpa flera resetjänster från olika företag med separata avtal. Detta gäller under förutsättning att det första företaget på något sätt underlättar för de andra köpen.

Det kan till exempel handla om att resenären har köpt en flygresa och får en länk till en biluthyrningsfirma eller ett erbjudande om hotellbokning i samband med köpet. Har resenären köpt den andra resetjänsten inom 24 timmar räknas det som ett sammanlänkat researrangemang.

I dessa fall är det den första researrangören, som säljer flygresan och underlättar för de andra köpen, som är skyldig att ordna med resegaranti för sin del av arrangemanget.

Vad räknas som paketresa?

En paketresa består av minst två av följande resetjänster:

 • Passagerartransport, till exempel flyg, tåg, buss eller båt.
 • Inkvartering, till exempel hotell eller vandrarhem.
 • Hyrbil eller -motorcykel som kräver körkort med behörigheten A.
 • En turisttjänst som till exempel spa, matlagningskurs eller biljett till ett evenemang. Undantaget är om turisttjänsten är en integrerad del av någon av ovanstående resetjänster. En helikoptertur kan till exempel inte räknas som både en transport och en turisttjänst.

En paketresa behöver alltså inte innehålla en transport utan kan bestå av enbart hotell med biljett till en konsert. En flygbiljett och hyrbil utan boende räknas även det som en paketresa, om resan pågår längre tid än 24 timmar.

Även om resenären köper av arrangörer med olika webbplatser kan det ibland räknas som en paketresa. Det gäller bland annat förutsatt att resenärens personuppgifter och betaluppgifter förs över från den första webbplatsen till den andra webbplatsen och att bokningarna sker inom 24 timmar.

Vad är resegaranti?

Resegaranti innebär att du som reseaktör avsätter pengar som garanti för att resenärerna ska kunna få ersättning om någon del av deras paketresa eller sammanlänkade researrangemang inte kan fullgöras på grund av att du som researrangör blir insolvent.

Resegarantin ska täcka alla förskott som resenärerna har betalat, till exempel anmälningsavgifter och slutbetalningar. Den ska också täcka andra tjänster som ingår i avtalet med resenären och i vissa fall även kostnader för hemtransport. Syftet med resegarantin är att dina resenärer inte ska förlora några pengar om deras resa ställs in eller avbryts.

Sa fungerar resegarantin

För resor som dina resenärer har bokat och kommer att boka från och med den 1 augusti 2018 kan du ordna resegaranti på olika sätt:

 • genom betalningsutfästelse från en bank, ett försäkringsbolag eller ett kreditmarknadsbolag
 • genom försäkring hos ett försäkringsbolag
 • genom deponerade medel hos en bank eller hos Kammarkollegiet
 • genom annat liknande åtagande.

För resor som bokades av dina resenärer före den 1 augusti 2018 kan du bara ordna resegaranti genom betalningsutfästelse.

Hur anmäler jag min verksamhet?

Du som är reseaktör är skyldig att anmäla din verksamhet till oss och lämna budget. När vi har fått in dina uppgifter räknar vi ut hur stor resegaranti du ska ha. För att resegarantin ska stämma ska du anmäla din verksamhet till oss minst en gång om året, eller så fort dina uppgifter ändras.

Hur stor ska din garanti vara?

Dina uppgifter ligger till grund för hur stor garanti du behöver per månad. Syftet med resegarantin är att varje resenär, vid varje tidpunkt ska ha fullständigt skydd. Därför är det viktigt att de uppgifter du lämnar till oss är så precisa som möjligt.

Storleken på resegarantin beräknas individuellt. Den ska vara så stor att den ersätter dina resenärers ekonomiska förluster om resan måste ställas in eller avbrytas. Du måste ha en garanti som gäller tills vidare. Om den inte räcker under din högsäsong måste du komplettera den med en eller flera tidsbegränsade garantier.

Faktorer som påverkar beräkningen är:

 • Antal resenärer per månad.
 • Kostnaden för arrangemangen.
 • Hur mycket resenären betalat i förskott i avgift och avbeställningsskydd.
 • När förskottsbetalningen ska vara gjord.
 • Hur lång tid före avresan som slutbetalningen ska vara gjord.
 • Schablonkostnad för hemtransport.

Lägsta belopp är 50 000 kronor

Vi ökar summan av posterna med tio procent för att täcka eventuella ökningar av antalet resenärer och kostnader i förhållande till det du budgeterat. Summan avrundar vi till ett jämt belopp. Det lägsta belopp som du kan ordna i resegaranti är 50 000 kronor.

Undantag

Det finns vissa undantag från skyldigheten att ordna med resegaranti. Om du uppfyller någon av dessa punkter behöver du inte anmäla den verksamheten till oss:

 • Om resan är kortare tid än 24 timmar och inte innehåller övernattning.
 • Om resan anordnas utan vinstsyfte, är tillfällig och för en avgränsad grupp resenärer.
 • Om resan köps av en resenär som är företagare med ett avtal om anordnande av affärsresor som grund.
 • Om dina resenärer alltid betalar i efterskott och du inte har några transporter i dina arrangemang.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se 

 midnight logo       image     svenska casinon hos spelpressen

        logo 1