Nytt åtgärdspaket till småföretag

Coronavirus-pandemin påverkar småföretag på många olika sätt. När situationen utvecklas och nya uppdateringar kommer varje dag, är många småföretagare osäkra på vilka åtgärder de ska vidta för att mildra ekonomiska risker, skydda anställda och stödja kunder. 

Många myndigheter arbetar hårt för att ge dig de bästa resurserna och informationen som kan hjälpa dig att navigera ditt företag i denna utmanande tid. På verksamt.se har man samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktiga för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Den 25 mars kom regeringen med ett antal förslag som främst berör småföretag. Här är de viktigaste punkterna och direkta steg som du som småföretagare kan vidta just nu.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020. För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020. Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.

Lånegaranti för drabbade små och medelstora företag inrättas

Regeringen föreslår att företag som är livskraftiga, men som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, ska få möjlighet till statlig lånegaranti. Lånegaranti innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företagen. Varje företag förslås få låna max 75 miljoner kronor, med viss reservation för att undantag kan göras.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror. Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet gäller från 1 april – 30 juni 2020 och kan sökas i efterhand.

Anstånd med skatteinbetalning utvidgas

Regeringen har föreslagit att utvidga det tidigare förslaget om anstånd med skatt så även du som redovisar din moms årsvis ska omfattas av anstånd med skatteinbetalningar. Förslaget gäller moms som ska redovisas från och med den 27 december 2019 till den 17 januari.

Möjlighet att få tillbaka betald preliminärskatt för 2019

För dig som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats hårt av corona och covid-19 har regeringen förslagit att ändra reglerna för periodiseringsfonder. Det innebär att du kan sätta av 100% av din skattepliktiga vinst för år 2019 i din periodiseringsfond. Taket är upp till en miljon kronor och du kommer sedan kunna kvitta detta mot dina framtida förluster.

Undantag från regeln om vilande företag

Om du drabbas av arbetslöshet och har ett företag kan du undantas från regeln om att företagande endast får läggas vilande en gång under fem år under 2020.

Mer information om aktuella stöd hittar du på verksamt.se

 

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg