Motstånd, motstånd - vad är det och hur används det?

Ett elektriskt motstånd är ett element i en elektrisk krets vars funktion är att begränsa den ström som flyter i den. Med enkla ord reglerar den intensiteten av den elektriska strömmen som flödar genom enheten. 

Hur fungerar ett motstånd?

Ett motstånd består av ett resistivt material som är täckt av ett isolerande skikt. Varje motstånd har två ledningar för att ansluta det till en elektrisk krets. Motståndsmaterialet kan tillverkas av olika material. Det påverkar motståndets prestanda.

Det finns 6 typer av motstånd

Trådmotstånd (precisionsmotstånd) - består av en tråd som är lindad på en keramik- eller plastkropp. De kännetecknas av hög stabilitet och motståndskraft mot urladdning. Deras nackdel är dock deras låga temperaturbeständighet.

Foliemotstånd - består av en folie av en metallegering som är placerad på ett keramiskt substrat. Resistorer av denna typ är kända för sin utmärkta prestanda.

Kolmotstånd - typ av filmmotstånd. Det resistiva skiktet består av kol och deponeras under avdunstningsprocessen på ett keramiskt rör. Parametrarna för ett sådant motstånd beror på tjockleken på kolskiktet.

Metallmotstånd - en annan typ av filmmotstånd. Metalllegeringar som deponeras på ett keramiskt substrat används som resistivt material. Precis som för kolmotstånd beror deras parametrar på tjockleken på det resistiva skiktet.

Effektmotstånd - deras huvuduppgift är att avleda värme. De kännetecknas av mycket hög effektförlust. Deras konstruktion bygger vanligtvis på ett trådmotstånd som är inneslutet i ett hölje.

Säkringsmotstånd - deras funktion är densamma som en säkring, dvs. att skydda en elektrisk krets.

Ett brett utbud av effektmotstånd finns på: https://www.tme.eu/se/katalog/hogeffekts-motstand_100511/

Resistorer - tillämpningar

Resistorer finns i alla apparater som du använder hemma. Oavsett om det är en hårtork, radio eller diskmaskin innehåller alla dessa apparater ett motstånd utöver de uppenbara delarna. De viktigaste användningsområdena för motstånd i elektriska apparater är:

  • skydd mot överbelastning;
  • minskar den elektriska spänningen;
  • reglerar parametrarna för en apparat;
  • genererar värme

Vad innebär detta? Ett motstånd är till exempel ansvarigt för att justera volymen, ändra intensiteten hos ett ljus, justera styrkan hos en luftventil. Tack vare ett motstånd värms en elektrisk ugn upp eller en 3D-skrivare värmer upp sin bordsskiva.

Använd erbjudandet från TME.eu-butiken. Våra konsulter svarar på alla dina frågor. Kom till oss eller skriv via kontaktformuläret i avsnittet "Kontakt".

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg