Startstöd för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag

Landsbygdsprogrammet finns för att utveckla landsbygden i Sverige. I programmet finns mål som styr utvecklingen. För att nå målen finns det olika stöd och ersättningar för miljö, hållbarhet och innovation. 

Startstöd

Du kan få startstöd om du är under 40 år och vill starta eller ta över ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det här stödet är ett företagsstöd. Du söker både stöd och utbetalning i vår e-tjänst.

Vem kan få stöd?

Du som är under 40 år och har startat ett nytt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag, eller har tagit över ett sådant företag, kan söka startstöd.

Du kan bara få startstödet första gången du etablerar dig som ägare eller delägare av ett företag som ska bedriva jordbruksverksamhet. För att få startstöd ska företaget vara inriktat på primärproduktion. Primärproduktion är till exempel mjölkproduktion, köttproduktion, växtodling, odling av energigrödor, biodling och vilt- eller hästuppfödning.

Du får inte ha varit etablerad som jordbruks-, trädgårds-, eller rennäringsföretagare mer än 24 månader när du söker startstöd. Att vara etablerad innebär att du är ägare eller delägare och ansvarar för företaget i fråga om beslut som rör administration, ersättningar och ekonomiska risker.

Etableringen inträffar när du är ägare eller delägare av företaget och ansvarar för det genom att ha faktisk och långsiktig kontroll över det. Om företaget är en juridisk person uppfyller du kravet om du äger mer än 50 procent av företagets aktier eller andelar och det motsvarar en lika stor del av rösterna.

Det är bara fysiska personer som kan få startstöd. Om du startar eller tar över ett företag, som är en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, är det du som fysisk person som söker startstödet.

Så mycket stöd kan du få

Startstödet är på 250 000 kronor och Jordbruksverket betalar ut det i två omgångar. Den första utbetalningen på 150 000 kronor kan du söka först när du har fått ditt beslut om stöd.

Du kan söka slututbetalningen på 100 000 kronor när affärsplanen är genomförd, när eventuell kompletterande utbildning är klar och när minst en tredjedel av företagets intäkter kommer från jordbruksverksamheten och/ eller direktstöd. Det ska vara uppnått senast 18 månader efter att du har etablerat företaget.

Ansökan om slututbetalning ska ha kommit in inom 45 månader efter att du fått ditt beslut om stöd, men senast 5 april 2025.

Villkor för stödet

Här är villkoren som gäller för stödet. Du kan också se villkoren i ditt beslut om stöd.

• När du söker stödet ska det vara första gången som du äger ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag.
• Du ska senast från det datum som ansökan lämnas in avse att bedriva jordbruks-, trädgårds-, eller rennäringsverksamhet. Detta ska framgå i affärsplanen som du gör i e-tjänsten i samband med att du söker stödet.
• Om ingen annan verksamhet bedrivs får du som arrenderar ut din mark räkna etableringstidpunkten från det datum då arrendet upphör.
• Du ska vara yngre än 40 år när du skickar in din ansökan.
• Förutom gymnasieutbildning ska du ha utbildning inom jordbruk, trädgård eller renskötsel (beroende på vilket företag du äger) på minst 10 veckor, med 20–25 studietimmar i veckan. Du kan begära att få komplettera din utbildning för att klara kraven. Du kan som mest få uppskov i 3 år räknat från ditt beslut om stöd.
• Du ska göra en affärsplan för företagets utveckling. Affärsplanen ska sträcka sig minst 3 år och högst 5 år framåt i tiden. Du gör affärsplanen genom att svara på frågor om din verksamhet i e-tjänsten för ansökan.
• Du ska ha börjat genomföra de aktiviteter som du har angett i din affärsplan senast 9 månader efter att du har fått ditt beslut om stöd.
• När du genomfört aktiviteterna i din affärsplan ska din arbetsinsats i företagets verksamhet inom jordbruk, trädgård eller rennäring vara minst 860 standardtimmar per år.
• Senast 18 månader efter att du etablerat företaget ska intäkterna från jordbruksverksamheten inklusive gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare och nötkreaturstöd vara minst en tredjedel av företagets totala intäkter.
• Företaget får ha högst 50 anställda och omsättningen får vara högst 10 miljoner euro per år.
• Din arbetsinsats i företaget ska enligt affärsplanen vara högst 17 200 standardtimmar. Du hittar en mall för beräkning av standardtimmar i länken nedan.

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg