Höjd gräns för momsfri verksamhet

Förslaget innebär att omsättningsgränsen höjs från dagens 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår. Höjningen medför att företag med en omsättning på högst 80 000 kronor inte längre behöver vara registrerade för och deklarera mervärdesskatt. Förslaget syftar till att förenkla för mindre företag och andra aktörer med liten verksamhet. 

Den innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr kan välja om man vill redovisa moms eller inte. Den som väljer att bli momsbefriad behöver i så fall inte lämna några momsdeklarationer eller periodiska sammanställningar. Någon utgående moms får inte anges i fakturorna.

Bakgrund

Regeringen anser att det är angeläget att företagen konkurrerar på lika villkor. Mervärdesskatt ska därför som utgångspunkt tas ut oavsett ett företags storlek och inte påverka företag på olika sätt. För företag med en mycket liten omsättning innebär dock administrationen av mervärdesskatten en i förhållande till omsättningen omfattande arbetsbörda.

Regeringen har i olika sammanhang framhållit att det är angeläget att förenkla för de minsta företagen. Ett sätt att göra det är att ge dem en möjlighet att bli befriade från att ta ut mervärdesskatt. Den 1 januari 2017 infördes därför regler om en omsättningsgräns för mervärdesskattebefrielse i mervärdesskattelagen.

Reglerna gäller i dag för beskattningsbara personer med en omsättning som inte beräknas överstiga 30 000 kronor under beskattningsåret. En höjning av omsättningsgränsen skulle medföra en förenkling för ännu fler mindre företag som därmed inte längre behöver vara registrerade för och
deklarera mervärdesskatt för att deras årsomsättning inte överstiger gränsen.

Skatteverket behöver inte heller administrera deklarationer och betalningar för de beskattningsbara personer som utnyttjar möjligheten till befrielse.

Frivilligt att avstå

Företag som utnyttjar möjligheten att inte momsregistrera sig ska inte ta ut moms på sin försäljning, men får inte heller dra av moms på sina inköp.
Om ett företag har mycket moms att få tillbaka så kan det vara en fördel att ingå i momssystemet. Då kan företaget välja att registrera sig för moms även om årsomsättningen understiger 80 000 kr

Ingen momsansökan

Ett nystartat företag som gör en rimlig bedömning av att årsomsättningen understiger gränsen för momsplikt behöver inte momsregistrera sig. Om försäljningen överskrider gränsen ska företaget skicka in en anmälan om registrering för mervärdesskatt. Dessutom ska företaget ta ut moms på sin omsättning efter att gränsen har överskridits.

Kan Skatteverket visa att bedömningen var orimlig ska företaget däremot ta ut moms på all omsättning från verksamhetens början. Ett företag som är momsregistrerat men bedömer att den framtida årsomsättningen kommer att understiga gränsen för momsplikt kan ansöka om att bli skattebefriad.

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg