Ska man finansiera sitt företag med företagslån eller ett privatlån?

När du som företagare tar ett lån för privat konsumtion, kallas det för privatlån. Men när du som företagare tar ett lån till ditt företag, då heter samma sak företagslån. 

Trots att både privatlån och företagslån handlar om samma sak. Det vill säga att du får en kredit av en kreditgivare som du ska nyttja i ditt företag, finns det stora skillnader låneformerna emellan. Dessa skillnader, samt vilken av dessa låneformer som passar bäst när du ska låna pengar till ditt företag pratar vi mer om i den här artikeln.

Vad är ett privatlån?

Ett privatlån är ett lån som är ämnat för privat konsumtion, likt en semesterresa eller en husrenovering. I princip alla personer som har en fast inkomst och är skrivna i Sverige kan ta ett privatlån, och räntesatsen samt det maximala belopp du får låna påverkas av faktorer som inkomst, hur du lever och hur många andra krediter du har.

De flesta kan låna 10 0000 kronor, och upp till 350 000 kronor med hjälp av ett privatlån. Räntan ligger i snitt på cirka 7,5 procent och du kan ibland få ta ett högre lån om du ansöker om privatlånet med en borgensman, som även kallas för medsökande.

Vad är ett företagslån?

Ett företagslån är en kredit som företagare kan ta, så att de får möjlighet att få en extra pengainfusion vid exempelvis uppstart eller om företaget skulle må bra av att göra en nyinvestering. Notera att det ofta är dyrare att ta ett företagslån än ett privatlån, så det är viktigt att du väljer rätt låneform när du lånar som företagare.

Räntan för ett företagslån ligger i regel på cirka 25 procent, och du kan i regel inte låna mer än 10% av den årliga omsättningen för ditt företag med ett företagslån.

Vem får teckna ett företagslån?

Alla som antingen har ett eget aktiebolag eller en enskild firma får ansöka om ett företagslån.

Lån för enskild firma

För att du som driver en enskild firma ska bli beviljad ett företagslån krävs det att du har en god kreditvärdighet, det vill säga en god ekonomi. När du lånar som ägare av en enskild firma kan du uppge dig själv som borgenär, vilket medför att två kreditupplysningar tas; en på dig som juridisk person och en på din enskilda firma.

Du måste själv vara ägare av den enskilda firman för att kunna agera borgenär för företagslånet.

Lån för aktiebolag

Ett aktiebolag räknas alltid som en juridisk person. Det betyder att aktiebolag får låna pengar med sina egna tillgångar och sitt eget kassaflöde som säkerhet. Men notera att det är vanligt att långivaren kräver att ägaren, eller åtminstone en styrelsemedlem går i personlig borgen för företagslånet. Detta för att långivaren ska kunna försäkra sig om att de får tillbaka sina utlånade pengar, även om aktiebolaget skulle gå i konkurs.

Företagslån eller privatlån - vad passar bäst?

Som vi tidigare nämnt får du en lägre ränta om du tar ett privatlån, kontra ett företagslån för att exempelvis finansiera en nyinvestering för ditt företag. Det är ofta bäst om du tar ett privatlån och lånar ut pengarna till ditt företag. Då kan du nämligen ta ut pengar ur företaget mot en låg avgift, eftersom det ses som en avbetalning på ett lån.

Varför ta ett privatlån om räntan är så hög?

Det är riskfyllt att låna pengar, så trots att räntan är högre för företagslån kan ett företagslån ibland vara försvarbart. Den största fördelen med ett företagslån är att du kan låna pengar utan att själv vara borgenär för lånet, vilket medför att du slipper vara personligt återbetalningsskyldig samt att din privata kreditvärdighet inte påverkas om du inte klarar av att betala tillbaka företagslånet.

Men om du har ett nystartat företag har du oftast inget annat val än att ta ett privatlån, då kreditgivaren inte vet tillräckligt mycket om din verksamhet för att kunna bevilja ett företagslån. Om du själv måste agera borgenär är det alltid bättre att ta ett privatlån. Främst då du får en betydligt lägre ränta. Verksamt.se är en bra resurs om du vill veta mer om hur olika företagskrediter fungerar.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image 

BANNER