Överskott: Olika sätt att spendera företagets vinst

Det ligger många funderingar och mycket arbete bakom att driva ett företag. Kommer produkten att lyckas och kommer verksamheten att vara lönsam? För de flesta verksamheter tar det ett år eller mer innan det börjar att gå med vinst. När det händer kan det uppstå en ny typ av frågeställning, nämligen vad ska du göra med överskottet? 

Vad gör man med överskottet i ett företag när alla avgifter, löner och eventuella inköp är gjorda? Det finns flera alternativ beroende på vilken verksamhetsform du bedriver.

Investera i verksamheten

Ett överskott är en bra start för att börja expandera företaget. Kanske finns det en idé om att öppna upp en ny filial, anställa mer folk eller öka kompetensen. Ett överskott ger samtidigt en större kreditvärdighet om det hade behövts att ta ett företagslån för att täcka utvecklingen. Om kreditgivarna ser att det finns ett överskott i årsredovisningen kan de ge bättre villkor och ränta.

slidebean HH7OwIClUsY unsplash

Investera i tillgångar

Om du inte har användning för överskottet direkt kan du investera det. Det finns flera sätt att göra det på. Det går att köpa aktier, fonder och andra tillgångar med förhoppningen att sälja dem dyrare. Det går att spekulera på prisförändringar. Den här handelsformen kallas för CFD-handel eller contract for difference. Här kan handlare spekulera på om en tillgång kommer att stiga eller falla i pris. CFD är en aktiv form av handel som kan göras med hävstänger. De ökar värdet på affären, men höjer också risken.

Fördelen med CFD-handel är att investerare aldrig äger några tillgångar. De kan spekulera på flera marknader, såsom valutor, råvaror och aktier. Det är däremot viktigt att hitta en bra handelsplan och strategi som passar din målsättning, kunskap och möjlighet.

Betala utdelning till aktieägarna

Om du bedriver att aktiebolag kan du dela ut vinsten till dina aktieägare. Detta bestäms under bolagsstämman. Då kommer ni att specificera varför utdelningen görs och hur stor den kommer att vara.

Det finns olika regler för utdelningar beroende på hur stort aktiebolaget är. Av skattemässiga skäl är dessa viktiga att ha koll på. Vid utdelning från ett aktiebolag som kontrolleras av fler än fyra personer kommer varje aktieägare att betala en kapitalskatt på sin mottagna del. Om ni är fyra eller färre personer som styr verksamheten omfattas ni av reglerna för fåmansföretag. Ni kan då välja att göra uttag i form av lön, eller utdelning.

mathieu stern 1zO4O3Z0UJA unsplash

Spara på ett företagskonto

Man måste inte göra något med sitt överskott. Det går att placera på ett vanligt företagskonto med en låg sparränta. Detta kan vara fördelaktigt om du behöver en buffert och tror att du kommer att ha högre utgifter kommande verksamhetsår. Det finns däremot nackdelar med det här alternativet. Hög inflation gör att pengarna tappar sin köpkraft, framför allt om de ligger länge på bankkontot. Det är därför som det kan vara bra att dela upp överskottet på olika poster, till exempel en del som buffert och en del som investering.

Att avsluta verksamhetsåret med ett överskott är alla företagares dröm, men det kan ta lite tid att ta reda på vad man ska göra med det. Alla företag är olika, liksom att det varje år kommer att ha olika behov.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se 

 midnight logo       image     svenska casinon hos spelpressen

        logo 1