Kom igång med din nya affärsidé med ett företagslån

Att starta ett eget företag är många personers stora dröm. Det som lockar är ofta inte framförallt att tjäna stora pengar utan också att uppfylla en dröm om frihet och en möjlighet att få utlopp för sin kreativa energi. För att faktiskt kunna komma igång med ett eget företag är det dock ett antal pusselbitar som måste på plats och även om vissa av dem är enkla att få till så är vissa ganska komplicerade, utöver det är det inte helt enkelt att driva företaget när det väl är lanserat. Även de bästa affärsidéer kan misslyckas på grund av att entreprenören inte håller måttet. 

I den här artikeln ska vi gå igenom några viktiga delar av att starta och driva eget företag, med särskilt fokus på hur ett nystartat företag kan finansieras.

Att tänka på för den som vill starta eget

För att lyckas med ett eget företag är planeringen innan lansering mycket viktig. Några viktiga punkter att tänka på för en person som vill starta eget företag är:

Affärsidén ska hålla och tillföra något nytt, antingen en helt ny affärsmodell eller i alla fall en ny affärsmodell på den lokala marknaden. Här är det viktigt att påpeka att affärsmodellen inte behöver vara revolutionerande, det räcker med något litet inslag av nytt för att affärsidén ska tillföra något. Man kanske kan göra något som redan görs mer effektivt till exempel. Att göra något som redan finns på ett bättre sätt är det absolut vanligaste för nya företag, och många av de företag som blir riktigt framgångsrika gör just det. 

Affärsplanen är viktig. Det är mycket viktigt att komma ihåg att en affärsplan inte bara är ett dokument som ska tjäna som ett styrdokument för vad företaget ska göra och hur det ska göra det, det är i realiteten ytterst sällan som affärsplanen är särskilt relevant efter det att företaget lanserats. Istället tjänar affärsplanen som en utmärkt möjlighet för grundarna av företaget att tänka igenom vad det är det vill göra och hur de vill göra det. På det sättet blir affärsplanen en mycket viktig träning inför företagandet. Affärsplanen kan också användas för att presentera affärsidén för tilltänkta partners. Affärsplanen är således ett mycket viktigt säljdokument.

Finansiering för att starta företaget är centralt för att kunna komma igång. Utan pengar blir det inga affärer. Vi ska ägna mer utrymme nedan åt bra alternativ för finansiering av nya företag.

Finansiera ett startup med företagslån

Nya företag får ofta kämpa hårt för att få finansiering för sin verksamhet. Särskilt svårt är det för företag som söker finansiering på endast en affärsplan eller om företaget har verksamhet utan intäkter, som ofta är fallet med internettjänster som är under utveckling. Andra exempel på företag som ofta bedriver verksamhet utan intäkter är företag som forskar på läkemedel eller nya medicinska tekniker. Men trots att det är svårt att få finansiering för sådana företag så är det inte omöjligt att få det. Man kan till exempel söka så kallade företagslån.

Nedan ska vi gå igenom mer om lån för företag och vi ska använda villkoren och processen för företagslån från Qred som exempel.

Vad är ett företagslån

Ett företagslån är precis som det låter ett lån som ges till företag. Ett företagslån kan ges till företag för att finansiera investeringar, löner, rörelsen och andra kostnader för företag. Villkoren för företagslån påminner i de flesta fall om de lån som privatpersoner kan ta. Antingen används inkomster eller fysiska objekt som säkerhet för lånen, lånen löper med ränta och det finns en amorteringsplan som styr hur lång tid låntagaren har på sig att betala tillbaka lånet.

En variant för företagslån som påminner om privata lån, men ändå är lite annorlunda, är möjligheten för personen som äger företaget att gå i privat borgen för företagets lån. Vid privata lån kan en annan privatperson gå i borgen för ett lån men vid ett företagslån, till ett företag som är en egen juridisk person, kan alltså ägaren som privatperson gå i borgen för företagets lån. Detta kan vara ett mycket smidigt förfarande i de fall då privatpersonen som driver företaget fortfarande har en anställning på annat håll och har en fast inkomst från den anställningen.

Fördelar och nackdelar med företagslån

Som med allt annat finns det fördelar och nackdelar också med företagslån. Nedan ska vi lista några av fördelarna och nackdelarna.

Nackdelar med företagslån

  • Företagslån kan vara en dyrare finansieringsform än att ta in delägare, räntorna på lån till små företag blir ofta höga
  • Även om det är möjligt så är det inte lätt att få låna på affärsidén, istället krävs ofta någon form av säkerhet för att få ett lån och säkerheter är kanske just det som entreprenören saknar

Fördelar med företagslån

  • Företagslån är ofta mycket lätta att få för ett företag som har någon form av säkerhet eller kan få någon att gå i borgen för lånet. Att det är så formellt lätt att kunna låna är en stor fördel för det lilla företaget
  • Att kunna låna pengar är ofta en överlevnadsfråga för det lilla och nystartade företaget. Inte sällan kan också små lån göra enorm skillnad och vara avgörande för om verksamheten ska överleva eller inte
  • Företagslån kan tas med mycket kort varsel och pengarna kan betalas ut nästan omedelbart. Detta är en enormt stor fördel som inte får underskattas. Just att det tar tid att få finansiering kan knäcka ett litet företag som vare sig har tid eller pengar på sin sida.

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg