Ta reda på vad som är populärt och vart marknaden och världen är på väg.
Läs om de branscher som är på uppgång och låt dig inspireras av hetaste företagartrender! Vissa trender är så starka att alla påverkas, oavsett vilken verksamhet du driver.

4 drivkrafter bakom ökad näthandel

En stor fördel med näthandeln är tillgång till den enorma marknaden. Utmaningen är givetvis att synas bland den enorma mängd e-handelsföretag som konsumenter har tillgång till. Ytterligare en utmaning är den ökade konkurrens det har till följd för svenska aktörer. Utländska aktörer kan genom en enkel anpassning av hemsidan rikta sig till Sverige.

Läs mer

Välkommen till framtiden!

Den digitala revolutionen har i grunden förändrat världen. Liksom industrisamhället förpassade jordbrukssamhället till historieböckerna så håller digitaliseringen på att förändra människors sätt att arbeta och leva.

Läs mer

6 trender inom e-handel

Nya aktörer

Att som internationell kedja hitta ett attraktivt läge i Sverige kan vara svårt, dels på grund av att själva läget är svår att hitta, dels på grund av att det kan vara dyrt. Befintliga aktörer har de bästa lägena. Detta är ett motiv för nya aktörer att satsa på nätet.

Läs mer

E-handel fortsätter växa

Allt fler företag och konsumenter använder sig av nätet för att göra affärer och detta driver e-handelns tillväxt. Inledningsvis drevs e-handeln av böcker, elektronik och kläder men dessa varor har nu lagt grunden för en rad andra varor och branscher. De varor som väntas öka mest under de närmaste åren är mat, inredning och byggvaror.

Läs mer

5 Globala trender - grund till framtida affärsmöjligheter

"Hitta ett problem och ge en lösning"; med denna premiss föds storföretag. Och det är inte brist på problem runt om i världen. Den Global Opportunity 2015 rapport innehåller en hel del utmaningar som vi står inför under de kommande åren, och därför dessa problem blir idéer och affärsmöjligheter för vissa.

Läs mer

Trender i dagens leklandbransch

Historisk översikt

Sammanlagt har lekplatser utvecklats en lång väg från första hälften av 20-talet, då de dominerades av tillverkade stålutrustning och betong. Under 1950- och 60-talen, lekplats elementen började sakta att ta på sig mer fantasifulla teman, även om dessa fortfarande inte fullt ut engagerade barnen.

Läs mer

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg