Framtiden inom e-handel

Den rådande trenden tyder på att e-handeln kommer att fortsätta öka i popularitet. I och med digitaliseringen blir nätaffärer allt vanligare och i många fall ett måste för att klara sig på marknaden. Därför kommer det att bli allt viktigare att lära sig analysera och tolka kundernas beteenden på den egna webbutiken samt på de egna sociala nätverken. 

En trend inom marknadsföringen som man tydligt kan se en ökning inom är produktvideor. Produktvideor för marknadsföring av produkter ökar hela tiden och kommer troligen att fortsätta göra det i och med att kunder tenderar att göra sina köpbeslut på basis av produktvideor. Genom att ha trovärdiga personer som till exempel profiler inom branschen som berättar om en produkt i en produktvideo kan man nå en ny nivå av marknadsföring och produktbeskrivning på sin webbutik.

Digitaliseringen innebär även att näthandel genom smarttelefoner samt surfplattor kommer att öka. I och med detta behöver webbutiker optimera sina plattformar så att de fungerar utan problem oavsett vilken utrustning kunden använder. 

I takt med att e-handeln ökar och i och med att man inte längre är beroende av fysiska platser i lika stor utsträckning som tidigare, blir handeln allt mer global. Kunder blickar mer och mer mot butiker över landets gränser och kan numera få kundbetjäning från vilken världsdel som helst. Globaliseringen har redan påverkat många branscher, speciellt inom t.ex. musik-, finans- och spelbranschen. Denna förändring bör företag beakta i samband med utvecklingen av den egna e-handeln.

AdobeStock 322771361

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det krävs mycket planering samt resurser för att driva en webbutik. Affärsidén ska vara klar och ha en tydlig strategi samt vision för att driva verksamheten framåt. Därtill måste man som webbutik även locka till sig kunder genom de digitala nätverken. Att skapa trafik samt att få köpvilliga kunder till sin webbutik anses vara en av de största utmaningarna.

För att få kunder att fatta köpbeslut krävs det mycket jobb med webbutiken för att göra den snabb och lätt för kunden att förstå sig på. Varje frågetecken kring webbutiken kan vara en risk som leder till en avbruten order. Slutligen måste man även vara framåtriktad och våga fatta svåra beslut. 

Kom ihåg att mäta förändringar, trafik och antalet lönsamma affärsavslut – var aktiv med att utvärdera och mäta! I och med digitaliseringen utvecklas marknaden konstant i rasande fart, vilket kan göra det svårt, om än nödvändigt, för företagare att hänga med i svängarna på marknaden.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image 

BANNER