Vikten av innovation som egenföretagare

Enligt PRV som dagligen arbetar med att behandla ansökningar från hungriga entreprenörer som vill lansera nästa stora affärsidé betyder ordet innovation “att förnya” eller “åstadkomma något nytt” och kommer från latinets innovare. Kort och gott handlar innovation om att på moderna eller bättre sätt skapa värden på samhälls-, företags- och individnivå.

Genom nya innovationer kan vi skapa lösningar som möter behov och efterfrågan i vardagen och i vår omvärld. Själva värdet uppkommer i korsningen mellan nyttiggörandet och tillämpningen av en idé och det kan röra sig om ett ekonomiskt, socialt eller miljömässigt värde. Än mer förenklat kan sägas att en innovation är en ny lösning eller en idé som är utfallet av en utvecklingsprocess och som tillgodoser ett behov som finns på marknaden. Resultatet av god innovation kan innebära nya produkter, tjänster, affärsmodeller och tekniska lösningar och är i förlängningen ett vitalt steg i konkurrenskraftighet och produktivitetsutveckling. Som egenföretagare är innovation A och O för en framgångsrik verksamhet, varför vi tänkte kika vidare på vikten av innovation i vårt inlägg.

Innovation i form av att anpassa sig till samtiden

Något som de flesta innovationsrika företag har gemensamt är att de har förmågan, på en ständigt föränderlig och krävande marknad, att anpassa sig till samtiden och till snabbt växlande behov i omvärlden. Detta kan illustreras av företag inom fast fashion såsom H&M och Zara som utöver sina fysiska butiker då det begav sig snabbt insåg värdet i e-handel och expanderade sin verksamhet till att även omfatta digitala butiker. Ett annat exempel på en industri som lyckats innovera och återskapa sig själv är casinot. Här har man lyckats hålla sig trogen sina traditionsenliga rötter med upprätthållande av landbaserade anläggningar samtidigt som man aktivt satsat på innovation genom att förnya sig digitalt. Idag finns en uppsjö av olika sajter online där spel som exempelvis roulette kan hittas digitalt utöver den fysiska casinomiljön beroende på spelares önskningar och behov.

Innovation genom kundkontakt

Ett annat sätt att vara aktivt innovativ som egenföretagare är att utnyttja den ovärderliga feedback som din kundkrets sitter på. Du kan helt enkelt fråga dina kunder hur de skulle vilja att du förbättrade din produkt eller tjänst för att skapa underlag för gradvis ökande innovation. Kanske efterfrågar dina kunder nya inslag eller funktioner, kanske önskar de att din produkt var billigare, snabbare eller mer användarvänlig. Ibland rör sig kundens feedback helt och hållet om estetik, med andra ord att ha samma produkt i olika stilar och färger. Det är omöjligt att behaga alla kunder men om du lyssnar på den feedback din målgrupp ger dig har du i vart fall möjlighet att välja ut de innovationer som ter sig mest lönsamma och kostnadseffektiva för din verksamhet. Förutom att lyssna på dina kunder bör du, som ett led i din innovationskraft, även observera dina kunder. Hur använder de din produkt eller tjänst? Vilka inslag har kunderna mest nytta av? Finns det något i deras användning som du skulle kunna slå mynt av i vidareutvecklingen av din produkt?

Brainstorma med andra

brain 4260689 960 720Bild från Pixabay

Oavsett om du leder en liten verksamhet med ett fåtal medarbetare eller om du har ett större team till ditt förfogande är brainstorming med andra en viktig del av att vara innovativ. Genom regelbundna brainstorming-möten med syftet att generera ett antal nya produktidéer eller att utveckla en redan befintlig produkt kan du hitta nya vinklar och strategier för att öka ditt bolags lönsamhet. Det är ofta i samspelet med andra, som har helt andra perspektiv och tankar än vad vi själva har, som vi når fram till de bästa idéerna. Bjud därför gärna in personal från bolagets olika avdelningar eller externa konsulter i form av en kund eller leverantör för att skapa bättre underlag för kreativitet och nyskapande. Ingen människa är en ö och samma ordspråk kan tillämpas på framgångsrika företagare. Den som inte inhämtar idéer och inspiration utifrån riskerar att stagnera och gå miste om angreppssätt som hade kunnat få företaget i fråga att växa ännu mer.

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg