Nästan hela Sveriges befolkning är online!

Internetanvändningen är oförändrad sedan år 2021, och det är nästan bara äldre som inte använder nätet. I stort sett alla svenskar använder nu e-legitimation, särskilt mobilt Bank‑id. Hela 94 procent använder internet i befolkningen och nästan alla dessa använder internet dagligen. Endast några få procent är ute på nätet mer sällan än varje dag.

Nästan hela Sveriges befolkning är online! Hela 96 procent anger att de använder internet och 93 procent att de är uppkopplade minst en gång om dagen. Likaså uppger 98 procent att de har en internetuppkoppling i hemmet. Fiber fortsätter att öka i hushållen och övriga uppkopplingar minskar.

De 6 procent som inte använder internet alls tillhör nästan uteslutande de äldsta i vårt samhälle. Var femte pensionär använder inte internet.

Ålder den faktor som påverkar internetanvändningen mest

De som använder internet minst av alla är personer födda på 1920- och 30-talet, som år 2022 alltså är 83 år eller äldre. Dessa äldsta har däremot ökat sin användning av e-tjänster i år. De använder mobilt Bank-id oftare, fler har digitala brevlådor och fler nyttjar digitala vårdtjänster jämfört med föregående år.

Men även även de internetanvändande 20- och 30-talisterna föredrar en fysisk biljett framför en digital, och de betalar hellre för parkering i en automat istället för i en parkeringsapp.

Internet för nytta och nöje

Nästan alla internetanvändare använder sociala medier och ungefär hälften av dem brukar lägga upp eget material på Facebook, Instagram och Snapchat. Drygt 4 av 10 internetanvändare använder sociala medier för att följa olika varumärken och företag. De allra flesta skickar också meddelanden till varandra, framförallt via text men en mindre andel via röst och video.

De flesta tar del av strömmande videotjänster och dominerar gör SVT Play och Netflix. SVT Play har flest använt under ett helt år, medan Netflix lockar något fler tittare per dag och vecka. När det gäller strömmande ljudtjänster är Spotify överlägset störst både för musik och poddar. Dessutom är tjänsten näst störst när det gäller ljudböcker.

Närmare 6 av 10 internetanvändare spelar spel på till exempel dator, mobil eller spelkonsol. Både män och kvinnor ägnar sig åt spel men det är vanligare bland män som är födda på 1970-talet eller senare. Hos äldre generationer är det tvärtom vanligare att kvinnor spelar.

AdobeStock 336058687

Internet för alla åldrar

I princip alla barn använder internet. De tycker att de lär sig nya saker där, och blir bättre på engelska. Barn umgås också med varandra till stor del på andra sociala medieplattformar än de vuxna. Näst efter Youtube är Roblox den mest använda plattformen bland barn på lågstadiet. Nästan alla som använder Roblox är födda på 10-talet.

Men barn är också mer utsatta på nätet – andelen barn i åldern 12–19 år som utsatts för näthat har fördubblats från 9 procent förra året till 17 procent. Flickor utsätts oftare än pojkar för kränkningar på nätet. Dubbelt så många flickor har drabbats av oönskade kontaktförsök på nätet och tre gånger fler flickor än pojkar har fått stötande bilder från personer de inte känner. 17% av barn i åldern 12–19 år har utsatts för näthat.

De allra äldsta i samhället är fortfarande den grupp som använder internet minst av alla, även om de också ökat sin användning av digitala tjänster. Äldre begränsas av bland annat höga kostnader, krånglig teknik och en oro över att bli lurad på nätet.

Vilka använder internet?

• 94 procent av befolkningen 16 år eller äldre använder internet; 90 procent gör det dagligen.
• Av de födda på 60-talet eller senare använder i princip alla internet dagligen.
• 8 av 10 pensionärer använder internet och fler än 6 av 10 (65 procent) är där dagligen.
• 9 av 10 av pensionärerna i åldern 66–75 år använder internet och 3 av 4 är där dagligen.
• 7 av 10 av pensionärerna i åldern 76 år eller äldre använder internet och 5 av 10 är där dagligen.
• Mer än 5 av 10 av de födda på 1920- och 30-talet använder internet och 4 av 10 är där dagligen.

Vilka använder inte internet?

• 6 procent av befolkningen som är 16 år eller äldre använder inte internet.
• Uppemot hälften av de födda på 1920- och 30-talet använder inte internet.
• 2 av 10 av pensionärerna använder inte internet.
• 3 av 10 av de äldsta pensionärerna som är 76 år eller äldre använder inte internet.

AdobeStock 55723528

Fler kvinnor än män lägger ut eget material på sociala medier

Nästan samtliga internetanvändare använder sociala medier. Hur har användandet av sociala medier utvecklats under åren 2021–2022? Bland internetanvändarna i åldern 8 år eller äldre har 94 procent använt sociala medier under det senaste året. Ser vi till hela befolkningen i åldern 16 år eller äldre har 88 procent använt sociala medier. Andelen som använder sociala medier ligger därmed kvar på samma nivå som föregående år både om vi ser till befolkningen som helhet och enbart internetanvändarna.

• I de äldre generationerna, personer födda på 20-, 30-talet och 40-talet, tenderar användandet av sociala medier att minska.

• Bland de yngsta internetanvändarna, 10-talisterna, har användandet av sociala medier ökat. Det kan bland annat bero på att 10-talisterna har blivit ett år äldre och nu är i åldrarna 8–12 år i undersökningen jämfört med år 2021 då 10-talisterna var i åldrarna 8–11 år.

• I övriga generationer sker inga nämnvärda förändringar i sociala medieanvändandet.

Det här kapitlet visar hur många som använder sociala medier, vilka plattformar som används och hur användningen har utvecklats under åren 2021–2022. Vi undersöker även vad användarna gör på de olika plattformarna och hur många som själva lägger upp eget material i form av text, bilder, videoklipp eller liknande. Kapitlet visar vilka som brukar följa varumärken eller företag på sociala medier och var man vanligtvis gör det.

AdobeStock 418594255

Vi ser bland annat följande:

• Användningen av sociala medier ligger kvar på samma nivå som under 2021 och de tre största plattformarna är fortfarande Youtube, Facebook och Instagram.
Youtube, Flashback, Reddit och Twitch minskar något jämfört med föregående år. Utöver det sker inga nämnvärda skillnader bland internetanvändarna som helhet.

• Bland de yngsta barnen, födda på 10-talet, ökar användningen av sociala medier. Denna ökning beror sannolikt på att barnen har blivit ett år äldre och nu är i åldern 8–12 år i undersökningen. Snapchat ökar mest bland de yngsta barnen. Vi kan även se att näst efter Youtube, är Roblox den mest använda plattformen bland barn på lågstadiet.

• Omkring hälften av användarna brukar lägga upp eget material på Facebook, Instagram och Snapchat. Dessa kanaler används därmed i hög grad för att både ta del av andras material och dela med sig av eget. Tiktok och Youtube har en annan karaktär – där det är betydligt vanligare att användarna enbart tar del av andras material.

• Det är vanligare bland kvinnor än män att lägga ut eget material på sociala medier, så som inlägg, bilder och videoklipp. Skillnaden är särskilt stor på Instagram, Snapchat och Tiktok.

• Drygt 4 av 10 brukar följa varumärken eller företag på sociala medier och det är 90-talister som gör det i högst utsträckning. Instagram och Facebook är de två plattformar där det är vanligast att följa varumärken eller företag. Detta stämmer även väl överens med de plattformar som 90-talisterna ofta använder sig av. Jämförelsevis få följer varumärken eller företag på Youtube, Snapchat, Tiktok eller andra sociala medieplattformar.

Källa: Svenskarna och internet 2022 - En årlig studie av svenska folkets internetvanor.
https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2022/ 

Våra partners

          framtidsutveckling logo          tipsom.se 

       image               logo_1.jpg