Bilpoolkonsult

Key Info:

0 - 10 000 kr
Image Two

Drygt 20% av den vuxna befolkningen saknar bil. I den gruppen finns miljömedvetna människor men också arbetslösa, pensionärer och ensamstående föräldrar. Man har inte helt enkelt råd att skaffa en bil. Men att inte ha bil kan också ibland kosta pengar. Det betyder exempelvis att vara utestängd från möjligheten att handla billigt.

Details

Prisskillnaderna mellan småbutiker i stadskärnorna och stormarknaderna utanför städerna är stora, så stora att många ägare till småbutiker gör sina inköp på stormarknaden i stället för hos grossister. Man sparar pengar genom att åka dit och storhandla i stället för att köpa i närbutikerna. 

Och det är inte bara shopping som det handlar om. Undersökningarna har visat att var femte arbetslös kvinna har tvingats tacka nej till nytt jobb för att hon saknar bil, och var tionde arbetslös har avstått från nytt jobb därför att bilpendling blir för dyrt. Arbetsmarknaden har blivit rörlig. Fler och fler kommer i framtiden att behöva bilen.

Trender

Att starta en bilpool är ett sätt att kompensera denna brist. Idén är enkel: en grupp människor som behöver en bil då och då äger en bil tillsammans. Då rullar bilen mer och de fasta kostnaderna per mil minskar. Medlemmar delar även på skatt, försäkring och reparation. Man bokar en bil genom att ringa den som är ansvarig för bokningen, eller genom att skriva upp sig på en bokningslista. Varje medlem har en egen nyckel till bilen och när man kört färdigt fyller man bara i en körjournal. Kostnaden tas ut för tid och mil. 

Bilkooperativ finns på många ställen i Europa. Intresset växer ständigt och nya former provas där man inte behöver äga bilarna alls. Senaste konceptet heter Car Sharing. I tidigare bilpooler har ägarna köpt in en eller flera bilar som de delat på. Som medlem i Car Sharing köper man inte längre bilar utan hyr dem från biluthyrningsfirmor. Med en hög omsättning går det att få ner bilkostnaden till en nivå som är omöjlig för en enskild bilägare att nå.

Genom att hyra ut fler bilar vinner biluthyrarna, medlemmarna i Car Sharing vinner ekonomiskt och världen vinner genom mindre utsläpp.

Så gör du

Skaffa dig kunskap om hur man startar en bilpool och sälj sedan den kunskapen till andra. Hjälp med rådgivning till alla som ligger i startgroparna att bilda bilpool eller Car Sharing verksamhet. Ge kunderna kompletta lösningar med bilar och hantering. Om det behövs, kan du också hjälpa dem med föreningsstart, stadgar, budget samt jobbfördelningen inom arbetsgruppen. 

Marknadsför dig till andra potentiella kunder genom att ge information och förklara fördelar med bilpool, framför allt till föreningarna i bostadsområden som idag har en tydlig miljöinriktning.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image