Ballongsflygföretag

Key Info:

500 000 kr + uppåt
Image Two

Starta ett ballongföretag betyder att du säljer äventyrupplevelser till turister och lokala invånare. Du kan också arrangera andra aktiviteter inom flygning - släppa fallskärmshoppare, sälja och flyga specialformade ballonger, göra reklamuppdrag och uppvisningar. 

Details

Innan du investerar i en luftballong och kan ta emot dina första kunder måste du veta hur man startar och driver ett ballongflygföretag. Som du kommer märka behövs det flera personer för att flyga ballong. Förutom piloten krävs ett team för att hantera ballongen på marken och för följebilen. Detta gör ballongflyg till en social syssla och du kommer behöva kompanjoner.

Innan du börjar

Börja med att komma upp i luften och testa flyga själv. Det enklaste sättet att göra ballongflyg till en hobby är förstås att komma i kontakt med likasinnade i närheten. Det finns ett antal ballongklubbar runt om i landet trots att ballongsporten inte är direkt den största av idrotter. Andra vägar in i ballongflyget kan vara via ballongföretagen eller privatflygare som behöver besättning. Gå till biblioteket och läs så mycket du kan om varmluftsballonger. Lär dig luftballong historia. Luftballong grunderna och historia blir bra diskussionsämnen med nya kunder. Arbeta för en luftballong företag och skaffa praktiska kunskaper om alla delar i verksamheten.

Granska hela luftballongbransch. Du vill inte vara på ställen där det redan finns en hel del ballongflygningsföretag. Om ditt område inte har luftballongflygningar och det är känt som en turist plats, du har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet. 

Kontrollera din stadmyndigheters syn på ballongflygning. Kontakta andra luftballongföretag och ta reda på deras priser. Uppskatta vad det kommer att kosta dig att starta ditt företag. Granska lokala och allmänna tillstånds- och kontrollkrav. Skriv upp en marknadsplan.

Köp en luftballong

Köp en begagnad luftballong om du är en ny pilot. Detta kommer att spara en hel del pengar, och tillåter dig att bli en bättre flygare med tiden. Undersök ballongen du tänker köpa om det är en begagnad. Titta på alla loggböcker och journaler. Fråga senaste ägare och ta reda på eventuella problem. Fråga säljaren om du kan ta ballongen för en provtur innan du köper den. Om ballongen är helt ny, kommer du inte att bli berörd av denna kontroll. 

Beroende på storlek och skick så kan du köpa en flygbar begagnad ballong från ca 40000 kronor. Driftkostnaden för en Svenskregistrerad ballong rör sig om ca 15- 20000 kronor per år i skatt, registrering, besiktning, försäkring och övriga kostnader för att hålla den flygbar. Ballongtillverkare och ställen att hitta begagnad utrustning på hittar du på nätet. Information om svenska återförsäljare hittar du på respektive tillverkares sida.

Verksamheten på marken

Oavsett vilken typ av ballongflygverksamhet du har behöver du en bil med en dragkrok och en släpvagn för att transportera och hämta ballongen. Storlek och typ av fordon kommer att vara beroende av antalet passagerare som du kommer att behöva bära. De flesta operatörerna föredrar att använda ett 4-hjulsdrivet fordon där landning och start fältförhållanden kräver detta. Med större ballonger du kanske vill överväga att ha en lyftkran monterad på trailern.

Flygföretag eller en flygmäklare?

Det finns en stor skillnad mellan de två. Ett ballongföretag äger och driver ballongen som kunderna faktiskt kommer att flyga i. Du flyger ballong själv eller med hjälp av andra godkända piloter. Du driver verksamheten och säljer själva attraktionen. Ditt mål som flygföretags ägare är att erbjuda en säker, prisvärd, kvalitets flygning och skapa en minnesvärd flygupplevelse för dina passagerare. 

En flygmäklare äger inga ballonger och är i spelet för att sälja kunderna ett presentkort eller flygcertifikat, vilket är bara en bit papper. Affärsmodellen för mäklare är att sälja presentkort för ballongflygningar, sedan få betalt från en lokal ballongflygbolag. Mäklaren har ofta ett urval av ballongföretag att välja mellan. De flesta ballongfärd organisatörer också tillhandahåller certifikat eller kuponger för sina flygningar.

Ballongflygning - fakta

I Sverige började modern ballongflygning med varmluftsballonger år 1967. Svenska Ballongfederationen, SBF, bildades 1972 och är ett samarbetsorgan för Sveriges ballongfarare. SBF:s uppgift är att verka för att ballongflygning i Sverige bedrivs under säkra och ändamålsenliga former för den privata delen. Den kommersiella delen av ballongflygningen i Sverige verkar under en organisation som heter SBI och verkar för att denna verksamhet bedrivs i enlighet med tillsynsmyndigheten (Transportstyrelsen) regler. Samtliga medlemmar i SBI ska ha ett eget tillstånd för kommersiell passagerare befordran utfärdat av Transportstyrelsen för att bli medlem. 

Ballongflygning med varmluftsluftballong bedrivs numera såväl som fritidsnöje och sport med tävlingar som uppstigningar med betalande passagerare. Under 1990-talet utvecklades passagerarflyget med ballong och idag är ballongföretagen dominerande vad gäller flygtimmar. Nu flyger cirka 25 000 personer varmluftsballong varje år, korgarna kan numera ta upp till 35 personer. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Stockholm där flest passagerare flygs under säsongen som är från maj till den sista september. 

En annan utveckling som skett samtidigt är att GPS-navigatorer börjat användas vilket avsevärt underlättar och ökar precisionen i navigeringen. I tävlingssammanhang används numera även datorer kopplade till GPS för ökad funktionalitet.

Så funkar det!

Varmluftsballonger är fyllda med luft som värms upp av en brännare till lämplig temperatur för att ballongen ska lyfta. Den temperatur som behövs beror på hur varmt det är ute samt vilken vikt som ska lyftas. Ballonger flyger enligt principen "lättare än luft", d.v.s. ballongen är lättare än en lika stor volym av den omgivande luften. Detta gäller även ballongens nära släkting luftskeppet. Skillnaden mellan ballonger och luftskepp är att de senare kan förflyttas mot vinden med hjälp av en motor medan ballonger följer med vinden. Ballonger och luftskepp kallas ibland med ett samlingsnamn för aerostater (eftersom lyftkraften är statisk, dvs. den har inget med luftens rörelse att göra). För övrigt finns ingen speciell organisation för luftskepp i Sverige utan SBF:s intresseområde är, trots namnet, alla aerostater.

Väder

Som bekant har vi ett ganska skiftande väder här i Sverige som gör att det inte går att flyga ballong alla dagar. Vid olämpligt flygväder eller risk för olämpligt flygväder för ballong: regn, åska och vindar över 4 m/s, ställer man in flygningarna av säkerhetsskäl. Inför varje flygning tar du kontakt med flygmeteorologen som ger dig specialprognos för ballongflygning. Du bestämmer dig för flygning några timmar före det är dags för samling. Detta för att få så färska och säkra uppgifter som möjligt. Statistiskt sett går det att flyga ballong 50 % av alla dagar året runt. Anledningen till att de flesta flyger tiden maj - september och endast undantagsvis under övrig tid på året är att antalet bokningar är färre och/eller att det är smutsigt på marken. Med för få passagerare den aktuella dagen kan flygningen också bli inställd.

Typer av aerostater

Man kan åstadkomma den statiska lyftkraften genom att värma upp luft eller använda en lätt gas. Man får då alltså följande fyra kategorier: Varmluftballongen är den typ som är absolut vanligast idag. Luften i ballonghöljet värms med hjälp av en gasolbrännare monterad ovanför korgen. Man eldar inte hela tiden utan stötvis och kan med hur mycket man eldar reglera hastigheten i höjdled. För att kunna sjunka snabbt, eller för att tömma ballonghöljet vid landning, finns det en ventil i toppen av ballongen som kan öppnas via en lina från korgen. En ballong flyger med vinden, men det blåser ofta åt olika håll på olika höjder. Med brännarens hjälp kan man kontrollera sin höjd mycket exakt. Genom att leta efter olika vindriktningar på olika höjder kan piloten styra sin ballong rätt. 

Varmluftballonger byggs i många olika storlekar och former. De som används i tävlings/klubb/privatflyg har oftast en lyftkapacitet motsvarande 2-5 personer medan ballonger i kommersiellt passagerarflyg i regel är större (de största tar upp till 30-talet passagerare!). Man kan också (oftast i reklamsyfte) bygga specialformade varmluftballonger med allehanda former som ölburkar, kiosker eller andra prylar. Man får lite annorlunda flygegenskaper och en något mer svårhanterlig ballong, men garanterat något som väcker uppmärksamhet. 

Gasballongen var länge dominerande men är idag sällsynt (ingen i drift i Sverige idag), av praktiska och ekonomiska skäl. Gasen som används är helium eller vätgas. Till skillnad från varmluftballongen är höljet här inte öppet nedtill utan helt omslutande. Man har dock en liten ventil upptill där man kan släppa ut lite gas för att sjunka. För att stiga kastar man av ballast (sand). En fördel med gasballongen är dess långa räckvidd. Som exempel kan nämnas den årliga tävlingen Coupe Gordon Bennett där det går ut på att flyga så långt som möjligt inom Europa. 

Varmluftskepp finns ett fåtal i Sverige. Som nämnts så fungerar de som varmluftballonger med skillnaden att de har en motor med propeller för att förflytta sig mot vinden. Även formen på höljet är anpassad till att röra sig i förhållande till omgivande luft. 

Gasluftskepp är i regel mycket stora och spektakulära farkoster. De är också den mest ovanliga av dessa fyra typer. De har använts för nyttotrafik i olika sammanhang - tidiga försök till passagerartransport och mera sentida projekt inriktade på att frakta gods till svåråtkomliga platser.

Att bli ballongpilot

På samma sätt som för flygplan krävs pilotcertifikat för att få vara befälhavare på en ballong. SBF (Svenska ballong federationen) driver med tillstånd från Luftfartsstyrelsen en flygskola med instruktörer fördelade över (nästan) hela landet. Man genomgår en pilot utbildning i en flygskola på motsvarande sätt som för andra flygdiscipliner. Ballong är dock en av de mindre flygsporterna och därför driver SBF en rikstäckande flygskola. Utbildningen innehåller både praktik (skolflygning tillsammans med en instruktör) och teori (meterologi, ballonglära, bestämmelser, radiokommunikation, etc.). Utbildningen tar normalt 1-2 år.

Mer info om flygskolan finns att läsa på nätet http://www.ballong.org En nyhet är möjligheten att hyra ballong genom SBF. En utmärkt möjlighet för dig som är pilot eller elev men inte har tillgång till ballong på annat håll.

Ballongflygning -så går det till

Flygturer utgår normalt från ett antal fasta orter där passagerare kan boka in sig på olika tider. Många tar även gruppbokningar på andra platser, speciellt i anslutning till det området de normalt flyger i. Äventyret brukar normalt ta några timmar. Ofta börjar det med att alla träffas på en bestämd startplats. Här hjälps alla åt att rigga och blåsa upp ballongen. När ballongen står upp är det dags att ta plats i ballongkorgen. Ballongpiloten ger instruktioner om vad som skall göras och hur det bör göras.

Att göra ballongen startklar när man kommit till startplatsen tar mellan 20 - 40 minuter. Med hjälp av gasolbrännarna värmer piloten luften i ballongen till 100 grader. Eftersom ballongerna flyger i vindens riktning är styrmöjligheterna begränsade, så man svävar sakta över stad och land. Under flygningen har ballongen radiokontakt med följebilen. Vänner och bekanta kan genom att följa efter ballongens följebil också vara med om landningen. 

Efter flygtid, beroende flygterrängen och vädersituation, börjar piloten planera landningen. Det innebär att välja ut ett lämpligt landningsfält, för att sedan försöka att "styra" ballongen dit. Det lyckas inte alltid och då får man flyga vidare till ett annat lämpligt landningsfält. När ballongen tar mark måste passagerarna hålla i de handtag som finns på korgens insidor. Eftersom det någon gång händer att korgen välter i samband med landningen och/eller ibland också faktiskt släpar efter ballongen är detta en säkerhetsåtgärd för att undvika skador på händer och armar i samband med landning.

Ingen får lämna korgen förrän piloten har gett sitt tillstånd till detta! Piloten tömmer ballongen på luft genom att öppna en stor ventil, i toppen på själva ballongen, samtidigt som en eller flera personer drar i kronlinan. All luft skall nu pressas ut ur höljet för att åter kunna packa ner det i ballongsäcken. Brännaren monteras ner och en del utrustning plockas åter ur korgen och allting lastas på släpet igen. Efter landningen kan man ta fram picknickkorgen. Alla som flyger får diplom. Du transporterar naturligtvis tillbaka alla till startplatsen efter flygningen.

Marknadsföring

För många människor, blir deras första flygning kanske ett sätt att uppfylla en livslång ambition. För andra blir det ett sätt att fira ett speciellt tillfälle eller årsdag. Genom ballongflygning har alla en möjlighet att komma upp i luften utan att någonsin äga en ballong, bli pilot eller någonsin planerar att bli en. 

Ditt företag organiserar och genomför flygningar samt säljer biljetter och presentkort för ballongflygning. Ballongflyg kan vara alltifrån en uppskattad present till en form av företagsevent. Kunderna är alla som vill prova på- eller vill ge bort en flygning i present. 

Eftersom du kommer att flyga regelbundet i ett område med en stor ballong, detta ger dig en perfekt möjlighet att erbjuda ett eller några företag en del av utrymmet på din ballong för reklam. Detta utrymme kan säljas antingen på en årlig avgift med banners på ballong eller som en engångsbetalning där företaget sponsrar inköp av utrustning i utbyte mot deras namn kvar på ballongen för utrustningens livslängd. I många fall kan detta bidrag göra stor skillnad för driftskostnader för verksamheten. 

Se till att dina kunder är nöjda. Som i alla företag, dina kunder är den viktigaste aspekten. Be om feedback och undersök innovativa sätt att göra dina kunders flygupplevelse trevlig och minnesvärd.

Säkerhet

Ballongflygning är en av de säkraste sätt att flyga. För att få flyga betalande passagerare krävs från Luftfartsverket två saker. Att man är en godkänd ballongfirma och att piloten har minst 100 flygtimmar och två års erfarenhet. Flygballonger besiktigas en gång om året och alla passagerare måste vara försäkrade. Gravida och barn under 130 cm får tyvärr inte flyga ballong. Inter Hannover är bolag som försäkrar de flesta ballongflygarna i Sverige.

Tillstånd

För att bedriva kommersiell ballongflygning måste du ha tillstånd från Transportstyrelsen. Det kostar ca 50 000 kronor och beviljas om det finns en säkerhetsplan, driftshandbok och utbildade, erfarna piloter. Varje år genomförs besiktningar av ballongerna. Höljet och brännaren inspekteras speciellt. Transportstyrelsen kollar att du har en fungerande organisation, piloter, kvalitetssystem och driftshandbok.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image