Personaluthyrning

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Det enda som är konstant i vår hektiska värld är förändringen. Alla är överens om att arbetsformerna inom den närmaste tiden kommer att ändras radikalt. Fasta heltidsjobb hör i många fall till historien och anställningstryggheten försvinner.

Details

I framtiden blir man inte anställd utan inhyrd. Uthyrning och förmedling av personal har blivit en oerhört expansiv bransch och marknaden för tillfälligt anställda har exploderat. 

Inom de flesta företag och branscher uppstår situationer då tiden inte räcker till för att klara av en viss uppgift. Tillfälliga arbetstoppar, sjukdom och semester är några av dem. Att rätt person hamnar på rätt plats är en av de viktigaste förutsättningarna för att ett företag ska fungera och kunna utvecklas på rätt sätt.

Så fungerar det

Att rekrytera personal själv är inte bara tidskrävande utan både dyrt och svårt. Man måste annonsera, göra intervjuer, gå igenom ansökningshandlingar och göra en massa andra aktiviteter för att hitta den rätte kandidaten. Internationella exempel har visat hur väl nischade arbetsförmedlingarna kan fungera och fler specialiserade uthyrningsföretag håller nu på att etablera sig i Sverige. 

Uthyrningsverksamhet har blivit ett nyttigt komplement till olika typer av arbetsmarknadsåtgärder och Arbetsförmedlingen. För de personer som hellre arbetar intensivt vissa perioder för att sedan vara lediga finns inget bättre alternativ än att arbeta under den formen. Och det är inte alla arbetslösa som klarar att sälja sig själva på det sätt som krävs.

Den anställde på ett uthyrningsföretag får en chans att bygga upp sin kompetens både genom mångfalden i sina arbetsuppgifter och genom att rotera på olika typer av arbetsplatser.

Starta din egen uthyrningsverksamhet

Bestäm dig inom vilken bransch du vill etablera dig, och börja leta efter personal till din pool genom arbetsförmedlingen, annonser och genom egna kontakter. Arbeta också aktivt med universitet och högskolor för att på ett tidigt stadium kunna rekrytera intresserade.

När du får uppdrag från kunden kontakta flera tänkbara kandidater från din lista. Ta fram och presentera slutligen några kandidater som bäst svarar mot den kravbild du tillsammans med uppdragsgivaren kommit fram till.

Offerera varje uppdrag i proportion till löneläget för den aktuella tjänsten i branschen. Urvalsfasen är den viktigaste biten för att få fram de rätta kandidaterna till varje jobb. För att kunna rekrytera personal måste du själv vara insatt i branschen, känna marknaden och målgruppen samt ha kunskaper om den yrkesroll som den nye medarbetaren skall verka inom. 

Du kan bara konkurrera med de stora uthyrningsföretagen genom att specialisera dig och rikta in dig på uthyrning av enbart en viss typ av personal. Använd dina kunskaper och välj den branschen du har kunskap om och där det finns behov av uthyrd personal. Idag är efterfrågan störst inom data, ekonomi, vård, industri och säljverksamhet.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image