Print

Uthyrning av byggställningar


200 000 kr - 500 000 kr
target

Details

Nästan varje byggnad behöver hyra byggnadsställningar någon gång under loppet av sin verksamhet. För att starta denna typ av verksamhet du köper nya eller begagnade byggnads ställningar, designar en broschyr och prislista, och distribuera broschyren till lokala byggföretag och entreprenörer i ditt samhälle.

Du bör också bestämma vilka typer av byggnadsställningar du kommer att specialisera dig i. Branschen är hårt reglerad och du behöver känna till alla förordningar och regler som gäller för uthyrning av byggställningar. Om ytterligare byggnadsställningar utbildning eller certifiering krävs, se till att slutföra dem sådan innan du påbörjar en ny satsning.

Komma i gång

Skaffa ansvarsförsäkring för din uthyrningsverksamhet. Detta kommer att skydda dig om någon orsakar skada genom att inte använda den hyrda ställningen på rätt sätt. Rådgör med en försäkringsrådgivare som är bekant med byggnadsställningsbranschen för att få en personlig rekommendation. 

Köpa nya eller begagnade byggnadsställningar. Besök tillverkare och återförsäljare och jämför priser på olika typer av byggnadsställningar, eller kolla på nätet för att hitta billigare begagnade utrustning. Alternativt, köp nya byggnadsställningar från online återförsäljare. Nätbutiker har ofta lägre priser, men kan ha höga fraktkostnader för tung utrustning. 

Skapa en prislista för ställnings utrustning. Upprätta priser för daglig, veckovis och månadsvis uthyrning. Generellt tar uthyrare cirka fem procent lägre uthyrningspris för en dag, 10 procent för en vecka och 20 procent för en månad. Komponera en lista över tillgänglig ställnings utrustning och priser i en broschyr. Distribuera den här broschyren till entreprenörer och serviceföretag inom området. 

Leverera och samla ställningsutrustning för lokala företag och byggarbetsplatser, efter behov. Tänk ut en avgift för leverans och upphämtning för att öka intäkterna. Alternativt, tillhandahålla transport gratis för att bli mer attraktiv för potentiella kunder.

Besluta om en specialisering

Bland de olika typerna av byggnadsställningar du kan välja att specialisera dig på industriella byggnadsställningar, hem, trä eller metall byggnadsställningar. Allt från små 3 meters plattformar som du kan skjuta i sidled på hjul till enorma gigantiska ställningar som kan byggas på 20 meters höjd. Du kan välja att specialisera på endast en eller två typer i början helst med dem du har mest erfarenhet i, och satsa på fler längre fram när du får erfarenhet.

Om du redan är en byggnadsentreprenör, kanske du vill utveckla din byggverksamhet och börja hyra ut byggnadsställningar. Du kommer då troligen behöva kompletterande utbildning, samt se till att du anlitar en kvalificerad byggställningshandledare för att säkerställa att i din nya uthyrningsverksamhet alla säkerhetsstandarder uppfylls. 

Ställningsentreprenörer och arbetstagare bör också utbildas i användningen av varje typ av utrustning. Att ha ett utbildningsbevis kan hjälpa till att bygga din trovärdighet som en byggnadsställning företagare. Fler byggföretag skulle välja dina tjänster eftersom blir certifiering av dina kunskaper grund för säkrare och säker användning. 

Byggnadsställningar kommer i många former, former och storlekar, men är vanligen rektangulära och hopfällbara. För att beräkna den totala mängd av byggnadsställningar som behövs för ett visst projekt, måste storleken och typen av byggnadsställningar bestämmas.

Arbete

Ställningsbyggare monterar de ställningar som behövs på en byggarbetsplats. Säkerhetstänkande och noggrannhet är mycket viktiga delar i jobbet eftersom det ofta handlar om arbete på höga höjder. Det finns olika typer av byggnadsställningar och vilken typ som används beror på vilket slags jobb som ska göras. Ett enkelt målerijobb kräver en typ av ställning, medan det krävs en annan variant om man ska lyfta upp tungt material som exempelvis tegel på ställningen. En del ställningar består av lösa rör som sätts ihop med kraftiga klämmor, medan andra består av större delar som monteras ihop enligt ett visst system. 

Att vara ställningsbyggare är ett kvalificerat jobb. Man bygger ställningen åt andra byggnadsarbetare för att de ska ha en säker arbetsplats. Säkerheten är det viktigaste i jobbet och ställningarna måste byggas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I arbetsuppgifterna ingår även att göra en del beräkningar för att kontrollera att ställningen klarar den belastning den kommer att utsättas för. Det är också viktigt att veta hur man gör infästningar i husen på korrekt sätt. 

Att montera byggnadsställningar är oftast ett utomhusarbete och man måste kunna leva med vädrets skiftningar. Arbetsplatserna skiftar också ofta och tiden man vistas på varje ställe är begränsad. När man monterat en ställning vid ett bygge, kan det vara dags att ta ner en vid ett annat. Därför kan det bli mycket resor i jobbet och det kräver tillgång till bil.

Regler för ställningar

Systemställningar och kopplingar till rörställningar måste typkontrolleras innan de avlämnas för att tas i bruk. Många fallolyckor som leder tillskador beror på dåligt byggda eller felaktigt byggda ställningar. Särskilt många olyckor sker i byggbranschen. I föreskriften finns mycket omfattande allmänna råd om tillämpningen av reglerna. Systemställningar ska vara typkontrollerade av ackrediterat organ i enlighet med lagen om teknisk kontroll.

För närvarande finns i Sverige ett enda ackrediterat organ; SP i Borås. Typkontroll kan även utföras av ett ackrediterat organ i ett annat land inom EES. Ställningen i fråga ska ha en likvärdig säkerhetsnivå med i Sverige typkontrollerade ställningar. En systemställning definieras som en ställning där alla eller vissa delar är förtillverkade med givna mått och som har varaktigt fästade förbandsanordningar. Bestämmelserna om typkontroll är straffbelagda. För att läsa mer gå till Arbetsmiljöverkets hemsida: www.arbetsmiljoverket.se 

Utbildning

Utbildning till ställningsbyggare finns på Bygg- och anläggningsprogrammet inom gymnasieskolan, inriktning husbyggnad. Efter utbildningen i gymnasieskolan vidtar färdigutbildning i samband med att man anställs som lärling i ett företag under cirka 1,5 år. Under lärlingstiden får man lärlingslön från företaget. Därefter gör man ett yrkesteoretiskt prov och när det blivit godkänt får man sitt yrkesbevis. 

Den vanligaste vägen till yrket är dock att få hela utbildningen genom företagsförlagd utbildning, det vill säga anställning som så kallad traditionell lärling i ett företag. Då läser man in den teoretiska delen av utbildningen genom ett distansstudiepaket via Byggnadsindustrins Yrkesnämnd. Inom Ställningsentreprenörerna, STIB, bedrivs ett omfattande utbildningsprogram för ställningsbyggare, arbetsledare och företagsledare. Detta i syftet att öka säkerheten vid ställningsbyggnad och för de som skall beträda och arbeta från ställningarna.

Ställningsbyggarkurs

Ställningsentreprenörerna arrangerar teorikurser för yrkesverksamma ställningsbyggare i branschen. Kursens längd är 80 timmar och genomförs i kombinationen självstudier 40 timmar och internat 40 timmar. Kursen syftar till att den som erlagt godkänt slutprov erhåller kursintyg som tillsammans med uppnått praktiskt kunskapsmål berättigar till yrkesbevis och STIBs kompetensbevis för ställningsbyggare.

Mer info:
www.byggare.com ,
Byggnadsindustrins yrkesnämnd, www.byn.se 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, www.byggnads.se 
Sveriges Byggindustrier, www.bygg.org 


Location