Print

Båtuthyrning


10 000 - 50 000 kr
target

Details

Det finns vissa risker kopplade till en båt uthyrnings verksamhet, bl.a. ansvar om en båt eller kund kommer till skada under uthyrningstiden. Men med god planering och bra försäkring, kan du förvandla din kärlek till båtar till en lönsam affärsverksamhet. Verksamheten kan vara vattenbaserad där du hyr båtarna från en hamnplats eller landbaserad där båtarna hyrs med hjälp av en släpvagn.

Om båtuthyrning

Att äga båt kan vara en dyr affär. Men för den som inte har behov av att använda båten under alla sommarmånader kan den också bli en inkomstkälla genom att hyra ut båten de veckor som man själv inte använder den. Man kan hyra ut båten själv eller vända sig till en förmedlare. Hyr man själv krävs alltid lite jobb för att t.ex. annonsera på olika internetforum samt se till att man har en bra försäkring som gäller vid uthyrning. Om man anlitar ett förmedlingsföretag betalar ägaren ut en provision på hyreskostnaden. Då får man hjälp med att hitta hyresgäster, kontrakt och annat praktiskt.

Störst efterfrågan är att hyra ut veckovis, men det går även att bara hyra ut över helgen. De mest attraktiva veckorna då man har störst chans att få sin båt uthyrd är 28-31. Det kan vara bra att vara tidigt ute på säsongen innan konkurrensen blir för hård.

Så gör du

Starta en förmedlingsbyrå för uthyrning av båtar. Kunder kan vara privatpersoner, föreningar eller företag. Många har en båt som ligger outnyttjad vid bryggan större delen av sommaren. Du hyr ut privata båtar och segelbåtar när ägarna inte använder dem. Du erbjuder marknadsföring, kontraktshantering och fakturering till hyrestagaren. Båtar du vill erbjuda dina hyreskunder bör vara i gott skick och med goda egenskaper.

Det kostar ägaren inget att förmedla båten. Du tar i stället en förmedlingsprovision av båthyran. Båtägaren får se till att båt och utrustning finns på plats vid hyrestillfället. All utrustning ombord skall givetvis fungera. Självrisken tar ägaren hand om vid utlämnande och besiktning utförs vid utlämnande och vid inlämnande. Ägaren är självklart tillgänglig per telefon och via e-post för din hyrestagare för att med god service och trevligt bemötande hjälpa till vid frågor som kan uppstå under hyrestiden.

För att hyra ut sin båt bör ägaren kontakta sitt försäkringsbolag och teckna en tilläggsförsäkring för den period som båten hyrs.

Val av båtar

Första sak du behöver göra är att bestämma vilken typ av båtar du ska hyra ut. Du kan hyra ut nya som gamla, stora som små, segelbåtar som motorbåtar. Ett lämpligt val av båtar kommer att hjälpa dig att få fler kunder. Så, ta hänsyn till var ditt företag kommer att placeras. Till exempel, om du planerar att starta ditt företag i närheten av ett vattendrag eller mindre sjöar, bör du skaffa roddbåtar och kanoter i stället för stora båtar. Om du planerar att bygga en havsbaserad verksamhet, bör du ha en mängd olika båtar. När du har bestämt platsen är det nästa steg att besluta om vilken typ av båtar du kommer att erbjuda för uthyrning.

Utöver detta ska du prissätta dina paket baserat på den nivå och typer av tjänster du erbjuder. Tänk om du vill hyra ut båtarna för en dag eller en vecka. Oftast är det bäst att ha en kombination av alla alternativ för att få ett bredare utbud till kunder.

Batuthyrning 2

Hur går uthyrningen till?

Kunden går på din hemsida och gör en sökning. När en blivande hyresgäst bestämt sig för en båt, sänder du omedelbart via e-post en bekräftelse till ägaren, att du förmedlat respektive båt till en föreslagen hyresgäst, tidpunkt för detta, personnummer, namn, adress och telefon. Dessutom skickar du i väg ett kontraktsförslag som ägaren senare tecknar med hyresgästen.

Till hyresgästen skickar du en bekräftelse samt information om hur de snarast ska betala din förmedlingsprovision. Ingen båt ska lämnas ut innan full betalning har skett. När hyresgästen betalt din provision, tillsänds denna ett likalydande hyreskontrakt som ägaren själv fått samt en utrustningslista på respektive båt, grundat på ägarens egna anmälningsuppgifter.

Hyresgästen tar sedan kontakt med ägaren för kontrakt skrivning. Ägaren skriver under kontraktet efter det att han/hon godkänt sin hyresgäst. Vid kontraktsskrivandet är hyresgästen skyldig att lämna en procent av hyresbeloppet till ägaren, det är först då båten är bokad. Resten av beloppet kan betalas senare men senast före uthyrningsperiodens början.

När det är dags att lämna ut båten så ska ägaren och hyresgästen ordentligt gå igenom båten och dess utrustning (inkluderat segel på segelbåt). Om något saknas eller är ur funktion så ska det antecknas på hyresavtalet och signeras av bägge parter. Nu deponerar hyresgästen sin självrisk. När båten återlämnas ska samma procedur upprepas. Är allt ok så skall ägaren nu återlämna depositionen för självrisken. Om något saknas eller gått sönder behåller innehavaren en del eller hela depositionen tills dess att kostnaden är uppklarad.

Marknadsföring

För att komma igång, designa färgglada broschyrer och dela ut dem till hotell, motell och turistattraktioner. Broschyrerna bör innehålla information om din båtuthyrning, inklusive priser och storleken på båtar och motorer.

Bli partner med andra företag. Se till att samarbeta med andra små företag som riktar sig mot samma typ av kunder exempelvis små hotell eller motell i ditt område. Erbjud dig att ge rabatter till deras kunder som en bra service för egna gäster. Om de kommer att rekommendera ditt företag till sina kunder, lova att du ska marknadsföra deras anläggningar utan kostnad.

Försök att samarbeta med turistbyråer och eventföretag. Ge till dina kunder tips och råd kring trevliga gäst- och naturhamnar, sköna landskap och evenemang inför båtturen.

Använd kampanjer. Under högsäsong juni tom augusti borde det finnas en bra marknad för uthyrning. Ibland kan du spara pengar på ditt marknadsföringsmaterial, inklusive broschyrer och lokala tidningsannonser, om du delar kostnaderna med dina partners.

Jobba för att få fram båtar på fler platser så att man kan vara i olika skärgårdar utan att behöva långa transportsträckor. Ett bra tips är att vara ute i god tid med marknadsföringen, de populäraste semesterveckorna brukar vara väl efterfrågade. Många utlänningar, framför allt tyskar och österrikare, bokar båt inför nästa säsong redan i september-oktober.

Inkomst av uthyrning

Inkomst av uthyrning av privata fritidsbåtar är skattepliktig inkomst som ska redovisas i deklarationen som inkomst av kapital. Är man båtägare och hyr ut sin båt så ska man deklarera för hyresintäkten. Man kan göra avdrag för kostnader som direkt hör ihop med uthyrningen. Exempel på sådana kostnader är förmedlingsavgift och tilläggsförsäkring vid uthyrning. Som båtägare kan man däremot inte göra avdrag för kostnader som är normalt betingade av båtinnehavet, exempelvis kostnad för båtplats, bottenfärg, vinterförvaring, sjösättning etc.

Hur är försäkringsvillkoren?

Nästan alla försäkringsbolag tillåter uthyrning genom en förmedlande verksamhet. Villkoren är dock olika från bolag till bolag. Tilläggsförsäkring eller höjd självrisk är vanligt. Andra har ett begränsat antal uthyrningstillfällen. Båtägare ska alltid kontakta sitt försäkringsbolag för att få reda på vilka regler som gäller för deras båt. Du kontrollerar att de har rätt båtförsäkring när du hyr ut deras båtar. Alla skador skall dokumenteras och bifogas hyresavtalet, detta underlättar besiktningen.

Du förmedlar endast båtar som är försäkrade för ändamålet. Under hyrestiden deponerar alltid hyresgästen självrisken på försäkringen hos båtägaren. En bra genomgång av båten och dess utrustning är något hyresgästen alltid önskar. Båtägare ska vid varje tillfälle gå igenom sin båt före och efter varje uthyrning. Ingen annan kan ju sin båt bättre än ägaren själv. Depositionen lämnas tillbaka till hyresgästen först då båtägaren inspekterat att inga skador har skett under uthyrningen.


Location