Marknadsundersökning

Vi lever i ett informationssamhälle där problemet inte är att det finns för lite information, utan alldeles för mycket. Det gäller att vara duktig på att sortera ut den information som kan vara till nytta för företaget, inte bara marginellt, och utifrån detta fatta kloka beslut. Kloka beslut fattas utifrån en helhetsbedömning där även intuition ingår som en del.

Hur får företaget tag i bra information?

Alla företag samlar på marknadsinformation. De större företagen har oftast ett väl strukturerat marknadsinformationssystem där kunskapen sammanställs och analyseras av personer med olika typer av expertkunskaper. Större företag har även de ekonomiska resurser som behövs för att kunna "köpa" information från specialiserade undersökningsföretag.

I ett mindre företag kan "rätt" information ha stor betydelse för företagets fortlevnad. Marginalerna är små och en felinvestering kan ge en ansträngd ekonomisk situation. Naturligtvis finns det olika typer av beslut, strategiska (långsiktiga), taktiska och operativa (dagliga, där många är rutinbeslut).

Börja alltid ditt informationssökande genom att göra en noggrann sökning på Internet. Lär dig använda de olika sökkriterier som sökmotorföretagen använder (Så här söker du på Google). Mycket information kan man idag hitta på det viset. Kanske inte alltid så djup, men i många fall tillräckligt för att fatta ett rimligt och bra beslut.

När du (företaget) bedömer ditt informationsbehov inför ett visst beslut bör du tänka på följande:

  • Vad är det som du (företaget) behöver veta?
  • Vilken kunskap har du redan?Hur ska informationen användas - för vilken typ av beslut?
  • Den kunskap som du saknar, behövs den för att beslutet ska bli bättre?
  • Varifrån skaffas den saknade informationen och kostar den något?

Det är en viss skillnad i hur informationen samlas in beroende på vilka företagets kunder är. För dem som säljer till andra företag, kanske bara ett fåtal, kan några telefonsamtal ge tillräcklig information. För andra företag som har många kunder, både dem som säljer till andra företag och för dem som säljer till konsumenter kan en marknadsundersökning vara nödvändig.

Sammanfattning

Att göra en marknadsundersökning behöver inte vara särskilt komplicerat för ett mindre företag. Att allt blir perfekt och helt rätt är inte det viktigaste. Fråga så många som du tycker är nödvändigt för att du ska få ett acceptabelt besluts- underlag.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image