Vad är marknadsundersökning?

Framgångsrika företag har kunskap om sina kunder och sina konkurrenter. Marknadsundersökning är en process där du samlar in information som kommer att göra dig mer medveten om hur de människor du hoppas att sälja till kommer att reagera på dina nuvarande eller potentiella produkter och tjänster.

Oavsett om du är medveten om det eller inte, som en företagare du genomför marknadsundersökningar hela tiden. När du talar med kunder om ditt företag eller kollar priserna på dina konkurrenter genomför du marknadsundersökningar.

Graden av komplexitet som används i dina kampanjer är upp till dig, eftersom marknadsundersökningar kan omfatta ett brett spektrum av aktiviteter. Du kan utföra enkla saker som kan göras på egen hand, som exempelvis att skapa en kort kundnöjdhetsenkät eller studera demografiska data för ditt område men också utföra komplexa aktiviteter som kräver hjälp från ett professionellt marknadsundersökningsföretag.

Oavsett storleken på din marknadsbudget, den tid du har tillgänglig eller din nivå av erfarenhet, är någon form av marknadsundersökningar ofta nödvändig och den kan hjälpa dig att förbättra dina möjligheter att lyckas med ditt företagande.

Varför genomföra marknadsundersökningar?

Målet att göra marknadsundersökningar är att utrusta dig med den information du behöver för att fatta välgrundade affärsbeslut. Man utgår ofta ifrån en teori som kallas för 4P, efter nyckelbegreppen produkt, pris, plats och påverkan.

Produkt- Förbättra din produkt eller tjänst baserad på resultaten om vad kunderna verkligen vill ha och behöver. Fokusera på saker som funktion, utseende och kundservice eller garantier.

Pris- Ange ett pris baserat på populära vinstmarginaler, konkurrenternas priser, finansieringsalternativ eller priset kunden är villig att betala.

Placering- Bestäm var att ställa upp och hur att distribuera en produkt. Jämföra egenskaperna hos olika platser och värdet av försäljningsställen (detaljhandel, partihandel, online).

Promotion- Räkna ut hur man bäst når vissa marknadssegment (tonåringar, familjer, studenter, yrkesverksamma, etc.) i områdena reklam och publicitet, sociala medier och varumärke.

Komma i gång

Enklaste marknadsundersökning skulle man kunna sammanfatta i 4 frågor:

• Vem ska du sälja till?

• Var finns dessa kunder?

• Hur många sådana kunder finns det?

• Hur mycket köper de och hur ofta?

När du har ringat in din målgrupp behöver du gå vidare och undersöka din marknad. Du måste säkerställa att det finns ett behov av dina produkter eller tjänster inom målgruppen. Information om marknaden kan du få fram genom intervjuer eller provförsäljning.

Ta direktkontakt med fem till tio tänkbara kunder och fråga dem vad de anser om dina produkter eller tjänster. När du intervjuar presumtiva köpare ska du tänka på att inte bara fråga vänner och bekanta – deras svar är ofta alltför vänliga.

Det är viktigt att du kommer så nära en verklig köpsituation som möjligt. Gör en testförsäljning innan du börjar på riktigt. Ta reda på om det finns tillräckligt många som vill köpa det du vill sälja.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image