Låt folk veta vad du gör!

Det går inte att sitta och vänta på att jobben ska komma. Oavsett vad du ska sälja så krävs det en aktiv marknadsföring från din sida. Låt folk veta vad du gör!

Det finns många sätt att nå ut med ditt budskap, en del metoder är ganska dyra medan andra mest kräver tid. Ta hänsyn till dina egna förutsättningar och tänk efter vilken typ av reklam som är bäst för din idé.

Första steget är att veta vem du ska rikta reklamen till. Vilka är dina potentiella kunder och var finns de? Är det äldre personer, småbarnfamiljer eller lokala butiker? Är marknaden kvarteret där du bor, alla som kommer på julmarknad eller företagare på torget?

Marknadsföring är inte bara annonser och affischer. Det kan vara speciella omslagspapper, snygga logotyper, roliga produktnamn eller att vara hjälpsam mot kunderna.

Fem tumregler för all marknadsföring:

• Ge din verksamhet ett namn som berättar vad du gör och som är lätt att komma ihåg. Var artig och trevlig mot dina kunder.

• Ju mer exakt information du finner om kunderna, desto lättare är det att förstå deras behov och veta hur ett erbjudande effektivt ska presenteras.

• Kundernas argument för att köpa, ska vara ditt argument för att sälja.

• Förtroende skapas när du håller vad du lovar. Säger du i reklamen att du säljer färska muffins så måste de vara färska.

• Nöjda kunder är dina absolut bästa marknadsförare.

Bygg upp din image med en tilltalande logotyp, klädsel, presentationsmaterial eller liknande. Framställ inte för mycket eller för omfattande reklam redan från början. Dels kan det bli väldigt kostsamt, dels kan du behöva ändra i efterhand när du fått större kunskap om kundens behov. Beskriv istället tydligt produktens fördelar och goda egenskaper. Dela ut eventuella trycksaker under helgen istället för på måndagar, eftersom folk har mer tid att läsa då.

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image