Marknadssegmentering – del 1/2

Kunderna på en marknad är för olika för att företaget ska kunna vända sig till alla. Därför är det viktigt för företaget att identifiera vilka grupper som det är mest effektivt att vända sig till.

Marknadssegmentering

En tuffare konkurrens och kunder som har olika beteende, behov och egenskaper ökar kraven på väl genomtänkta och optimerade marknadsåtgärder. Att dela upp marknaden i segment kan vara ett användbart verktyg när man söker rätt målgrupp för sin affärsrörelse.

Vid segmentering indelas kunderna i grupper som har samma behov. Genom att bryta ner marknaden i flera delar kan man lättare analysera de marknadsföringsstrategier som behövs för att nå önskad målgrupp.

För att lyckas med ett marknadsföringskoncept bör man rikta in sig mot en eller flera specifika målgrupper. En allt för bred segmentering kan leda till en ”förvirrad” marknadsföring där kunden får svårt att relatera till budskapet i marknadsföringen.

Det finns ett flertal sätt att segmentera marknaden för att försäkra sig att man når önskad kundkrets. Nedan hittar du de vanligaste.

Geografisk segmentering

Marknadssegmentering efter geografiskt kriterium innebär att dela upp marknaden i olika geografiska regioner. Geografisk segmentering grundar sig i att attityder, beteenden och behov kan skilja sig mellan folk i olika geografiska områden.

Exempelvis, man kan inrikta sin marknadsföring till lokala kunders behov och önskemål till exempelvis lokalbutiker och bostadsområden. Eller, om ett företag säljer ex. kläder inom hela EU, kan företaget välja att segmentera marknaden i 3 grupper:

  • tunnare och lättare kläder till kunderna som bor i länder med ett varmare klimat
  • tjockare och varmare kläder de som bor i länder med ett kallare klimat
  • ekologiska kläder till de som är måna om miljön och köper ekologiskt

Sedan väljer man sin marknadsföring och positionerar sig utifrån de 3 kundtyperna.

Demografisk segmentering

Demografisk segmentering innebär att man delar upp marknaden i demografiska segment som till exempel ålder, kön, inkomst, yrke, utbildning, religion, etnisk tillhörighet och nationalitet. Detta är den mest brukade och populära metoden för att segmentera en marknad.

Demografisk segmentering är vanlig av två orsaker. Konsumenters behov och vilja att konsumera är starkt knutet till demografiska variabler. Demografiska variabler är också det enklaste att mäta och analysera vid en marknadsundersökning. Därför används demografisk segmentering ofta som ett första steg i andra former av segmentering.

Kulturell segmentering

Kulturell segmentering används för att definiera en marknad utifrån kulturellt ursprung. Segmentering av svenskar med utländsk bakgrund är ett exempel.

Enligt SCB: s statistik består idag 20 procent av landets befolkning av personer med utländsk bakgrund och denna siffra kommer att öka ytterligare framöver. Invandringen innebär en stor tillväxtfaktor för det svenska samhället.

Människor som kommer till ett nytt land tar med sig sin kultur till det nya samhället. Detta påverkar i sin tur de tjänster och produkter som de köper. Denna kunskap kan företag dra nytta av genom att anpassa sin produkt eller marknadsföring till olika marknadssegment och därmed nå en bredare marknad.

(Läs mer om marknadssegmentering i Del 2/2)

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image