Nätjuridik

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Nya frågeställningar dyker ständigt upp. Det finns inget land idag vars lagstiftning är tillräckligt anpassad till de nya möjligheter som globala elektroniska medier ger. Elektronisk distribution av information ställer helt nya krav och förändring av många regler som är skrivna innan det globala kommunikationsnätverket fanns. Oidentifierade regler när det gäller domännamn och brist på kunskap om upphovsrätten har skapat behov av en beskyddarverksamhet även på Internet.

Details

Tendenser

Efterfrågan på kompetens när det gäller juridikens nya områden kommer bara att öka. Avtal via e-post är giltiga på samma sätt som avtal som skapas i traditionell form genom brev, fax eller telefon. Men problemet är att ibland kan det vara svårt att bedöma vad som är skyddat. Nya elektroniska media innebär att fysiska verk i form av böcker, kassetter och trycksaker minskar. Att kopiera en bok eller annan skriftlig media kräver tid och pengar. Att kopiera upphovsrättsligt skyddade verk med hjälp av den nya tekniken är enkelt, billigt och snabbt. Varje individ kan ta hem information, piratkopiera den för vidare spridning. Problemen på nätet är många.

Så gör du

Etablera din juridiska byrå på Internet. Specialisera dig på bevakning av företagens juridiska rättigheter på Internet, särskilt när det gäller skydd av företagsnamn, varumärken och annan rådgivning som ökar säkerheten. Faktum att om du finns på nätet blir det en konkurrensfördel bland dina "fysiska" konkurrenter. Det är lättare för folk att skicka en fråga till dig via e-post än att först kontakta en juridisk byrå, boka tid och vänta kanske i några veckor. På det sättet blir också rådgivningen billigare för kunden. 

Tack vare din hemsida kan du även komma i kontakt med kunder utomlands, det vill säga framför allt de som vill etablera sig i Sverige och som snabbt vill kontrollera vissa frågor om svensk lagstiftning. Erbjud även hjälp åt svenska företag som är på väg att expandera och vill etablera sig utomlands med registrering av företagsnamn under olika länders toppdomäner och med annan juridisk rådgivning.

Samarbeta med utländska jurister som finns på nätet. Som nätjurist kan du jobba när det passar dig och på så sätt blir du effektivare.

Glöm inte att underhålla din hemsida och att marknadsföra den i andra media.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se 

 midnight logo       image     svenska casinon hos spelpressen

        logo 1