Internethandel för små butiker

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Trots alla hinder, tekniska problem och säkerhetsrisker, kommer Internet att bli framtidens marknad nummer ett. Det spås bland annat att i framtiden så kommer merpart av försäljning att ske via nätet. Då surfar man på butikens hemsida, klickar för de produkter man vill ha och får varorna levererade hem eller till arbetsplatsen. 

Details

Det är många fördelar jämfört med konventionell handeln. Kunden kan sitta var som helst och handla, leverans sker snabbt och man kan få hur mycket information som helst om produkten. Listan över vad man kan köpa på nätet blir för var dag allt längre. Dessutom kan man nå kunder i hela världen och, om produkten går att lagra digitalt, leverera den direkt över nätet.

Trender

För dig som har kunskaperna om elektronisk handeln och försäljning via Internet här finns stora möjligheter. Framtiden kommer att innebära stora förändringar för detaljhandeln, när elektroniken tar över på allvar. Redan idag har många livsmedelsbutiker marknadsföring och näthandeln via Internet men få levererar varorna till kunderna.

Så fungerar det

Affärsidén är att sälja praktiska lösningar till de affärer och butiker som vill starta med elektronisk handel via Internet eller redan säljer via nätet men vill komplettera med hemleverans. På marknaden finns det massor av dataprogram gällande näthandeln och det är inget stort problem att välja det program som passar i varje enskilt fall.

Att handla varor och tjänster på Internet är dock fortfarande en ny företeelse för många småbutiksägare som är nästan rädda för att utnyttja den nya tekniken. Samarbete med någon datakunnig person som tar hand om uppkoppling och underhåll av hemsida är för butiksägarna förutsättning för att Internet handeln ska gå bra. 

Du ska i första hand försöka hitta kunderna bland de småaffärer och butiker som inte har etablerat handeln via nätet. De kan ofta inte konkurrera med priser och för dem gäller det i stället att profilera sig på annat sätt. Med hjälp av näthandeln kan de både hitta nya kunder och förbättra servicen för de äldre. 

Bestäm tillsammans med kunden vilka varor som ska levereras, hur långt ska leveransen gå och vilka extraavgifter kommer att debiteras på priset. Du står för dataprogram, budfirma för leverans och butiksägare står för varuhanteringen. Se till att beställningslistan innebär alla uppgifter om förpackningsstorlekar, priser och dylikt.

Använd undersökningar som visar vilka målgrupper är mest intresserade av att handla på Internet och gör tillsammans med butiksägare en marknadsföringsplan för att nå kunderna.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se 

 midnight logo       image     svenska casinon hos spelpressen

        logo 1