Motionshus

Key Info:

100 000 kr - 200 000 kr
Image Two

Det ökade mobil- och surfplatte användandet har resulterat i ett samhälle där miljoner människor sitter isolerade framför skärmen både dag och natt. Forskning visar att vi idag rör oss allt mindre och att vi generellt sett ökar i vikt p.g.a. för dålig motion och förändrade kostvanor.

Details

Men det är viktigt att röra på sig. Gör man det så ökar chansen att slippa dagens vanliga välfärdssjukdomar som fetma och högt blodtryck. Rör man sig tillräckligt mycket får man dessutom bättre självförtroende och en inre styrka. Det här är inget nytt.

Ensamheten i arbetet uppmuntrar folk till att söka kontakt med andra människor på andra ställen. Förr träffade man grannarna i tvättstugan eller affären. Nu tar man på sig träningsdräkten och träffas i träningslokalen. Träningslokaler och gym har blivit en ny samlingsplats även för företag och är ett av dess viktigaste konkurrensmedel för framgångsrik verksamhet.

Komma i gång

Kontrollera om det finns en lämplig lokal i din kommun och öppna ett motionshus. Hyr ett utrymme som är tillräckligt stort för att hålla din utrustning och ge kunderna tillräckligt med utrymme för att säkert och bekvämt kunna flytta runt. Bostadsföretag vill kanske hjälpa dig med lokalen eftersom de ofta ser motionsträning som ett bra sätt att stärka gemenskapen och trivseln i bostadsområdet.

Välj ett koncept och träningsformer som passar dina kunskaper och din bakgrund. Överväg att skapa en särskild nisch, till exempel träningstjänster för gravida kvinnor, barn eller personer med kronisk sjukdom, för att hjälpa dig att skilja ditt företag från andra. Du kan också köra ett särskilt träningsprogram som hjälper människor att gå ner i vikt.

I början kan du välja de motionsformer som inte kräver dyr utrustning. Ett urval av enklare motionsredskap och en trevlig träningsmiljö räcker för att komma igång med verksamheten. Du klarar dig även bra med begagnade saker om de är i bra skick.

Målgrupp

Dina kunder är framför allt folk som har joggingskorna stående i hallen men alltid så mycket annat som kommer emellan. Förutom för passiva och aktiva motionärer och sådana som motionerar för sin egen skull och sin hälsa kan du erbjuda motion till näringslivet eller för exempelvis idrottslag eller seniorer.

Majoritet av folk är idag positiva till att börja motionera men endast mindre procent tränar regelbundet. Det är alltför stor skillnad mellan hur många som vill börja träna och hur få som gör detta.

Annonsera för ditt företag i lokala tidskrifter, hälsokostaffärer och träffpunkter. Starta en webbplats, öppna sociala nätverkskonton och samarbeta med lokala företag för att erbjuda rabatter till deras anställda.

Samarbeta med andra

Är du intresserad av motion och idrott men har själv inte tillräckliga kunskaper eller tid för att driva ett motionscenter, kan du istället ägna dig åt marknadsföring och sälja det utbud som redan finns i branschen. Svenskarna ligger långt framme när det gäller kunskap och utrustning, men bortsett från de stora och etablerade kedjorna, de allra flesta träningsarrangör är antingen anonyma eller väldigt dåliga på att sälja sig själva. Vad hjälper ett mycket bra utbud om det inte finns några kunder?

Tycker du om att sälja kan du specialisera dig på att marknadsföra de mindre träningslokalerna till folk som har intresse av att börja med någon typ av motion. I alla åldrar finns potentiella motionärer, men problemet är att inte alla människor inser vilken nytta man har av motion. När läkare och sjukgymnast tar över blir det ofta försenat.

Påverka dessa människor genom argumenterad marknadsföring för att ändra deras åsikter och visa fördelarna med fysiska aktiviteter. Gå även ut till företagen i närheten och erbjud detta till chefer och ansvariga för de anställdas hälsa.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image