Handelsagent

Key Info:

0 - 10 000 kr
Image Two

Det är ganska vanligt att företag testar nya marknader genom att låta en handelsagent bearbeta marknaden. Den vanligaste formen av agentur innebär att ett företag har rätt att sälja varor åt ett annat företag i det företagets namn.

Details

Ibland tar agenten bara upp beställningar och skickar dessa till huvudmannen, men ibland har agenten också rätt att ingå avtal i huvudmannens namn. Det är inte vem som helst som klarar av att bli handelsagent. Men har du känsla för handel och tålamod kan du lyckas. Allt du behöver för att sätta igång som handelsagent är visitkort, en dator, mobiltelefon och någonstans att arbeta. Ett handelsregister med uppgifter om företag och produkter blir också ett utmärkt hjälpmedel.

Skillnad mellan återförsäljare och handelsagenter

En återförsäljare är någon som handlar i eget namn och för egen räkning. Det kan också vara butiker som köper in andra företags produkter och säljer dem i sin butik till högre priser än det pris de betalar för produkten till grossisten. En återförsäljare innehar äganderätten till de varor som säljs och blir avtalspart i det köpeavtal som uppstår vid försäljning.

En handelsagent är ett företag eller en person som fått i uppdrag av ett annat företag att sälja (eller köpa) i dennes namn och för dennes räkning. Agenten förmedlar således köpet men har normalt inte rätt att ingå avtal för huvudmannens räkning.

Agenten erhåller sin rätt genom ett avtal med företaget (huvudmannen) som bland annat reglerar marknadens och provisionens storlek, priser, kundförhandlingsvillkor och leveransvillkor. Har agenten ensamrätt på marknaden kallas denne generalagent.

Avtalstiden är ofta ett eller flera år. Agenten har oftast ingen eget varulager utan varorna skickas till köparen direkt från huvudmannen. Ibland har dock agenten ett mindre lager för att kunna visa varor eller klara av snabba leveranser.

Så fungerar det

Detta är ett av de bästa sätten att starta med två tomma händer. Som handelsagent kommer du vanligtvis inte äga några varor eller träffa egna avtal. Du bara initierar affären och förmedlar kontakten mellan en säljare och en köpare. Din provision är vanligen kring 5-10%, men som handelsagent kommer du förhoppningsvis att handskas med stora summor, och lyckas du att initiera en bra affär betyder det en fin förtjänst till dig.

Du kan också representera utländska företag som betalar provision på det du säljer. Du handskas med prover och tar ingen kreditrisk. Oftast är det säljare som ger dig uppdrag att hitta en marknad för en viss produkt, men det kan också vara köpare som vill att du skaffar fram en produkt som ser ut på ett visst sätt och till ett visst pris.

Marknaden

Marknaden är i princip obegränsad. Det finns tusentals tillverkare, säljbolag och grossister av olika slag som söker främmande marknader eller letar efter råvaror och komponenter.

Stora konsumenter som varuhus och affärskedjor förbrukar oerhörda mängder olika produkter och material. Hushållsartiklar, klockor, kostprodukter, elektroniska spel, sportartiklar, kläder och verktyg. Om du kan få tag i den rätta och efterfrågade produkten kommer du i gång ordentligt.

Komma i gång

Analysera marknaden och orientera dig i första hand på de produkter som har stor efterfrågan och du redan har kunskap om. Använd alla lämpliga kontakter från ditt tidigare affärsliv.

Kontakta de utländska ambassaderna för att få mer specifik information om något företag eller någon produkt. Deras uppgift är att bevara sina länders intresse när det gäller att sälja till Sverige och de ställer gärna upp. Inte sällan har de tillgång till utländska företag som annonserar och söker efter representanter och agenter.

För att få en bild av marknaden i respektive land kan du även läsa tidskrifter och tidskrifter som publiceras där, kolla på nätet, gå på utställningar och mässor eller abonnera på nyhetsbrev och ekonomiska rapporter. Svenska ambassader utomlands är ytterligare ett bra ställe att söka kontakter. Där kan du få upplysningar om ett utländskt företags soliditet och rykte.

Får du ensamrätt för en viss produkt upprätta alla överenskommelser skriftligt med hjälp av en affärsadvokat. Skaffa då alla kataloger, varuprover och beskrivningar av produkten som du kan behöva ha när du ska kontakta potentiella köpare.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image