Besiktning av småhus och bostäder

Key Info:

0 - 10 000 kr
Image Two

Det behövs ingen dyr utrustning för att testa hus för att se om det finns farliga ämnen som kan förorsaka hälsorisk eller orsaka allergier. Man kan t.ex. testa mögel med hjälp av en liten och billig mögelreceptor och sedan enkelt på mätarskalan avläsa hur stor mögelförekomsten är. Då får du ju också reda på om ventilationen fungerar eller inte. 

Details

Det finns enligt undersökningar över 80000 villaägare och ca 150000 bostäder som har höga halter av radon i sina hus. Trots att radon är efter rökningen den farligaste riskkällan för cancer har bara en liten del av ägarna använt radonbidraget, som de har rätt till för att minska halterna.

Du kan hjälpa dem genom en inspektion, testa radon och skriva bidragsansökan.

Så fungerar det

Vid en fastighetsaffär säljs husen i princip i befintligt skick. Besiktningen i vanliga fall brukar göras enligt byggnadsteknik och regler som gällde när huset byggdes. Ju äldre hus desto mer omfattande undersökning behövs. För den som köper kan det bli rena katastrofen om något går snett efter att avtalet är klart. Fel på huset som köparen förbisett, och som kunde upptäckas vid en noggrann besiktning, kan han inte få ersättning för i efterhand. 

Man kan inspektera tomten, brunnar eller mörka utrymmen med sin ficklampa men man kan inte bryta upp golvet. För att göra en bra besiktning krävs kunskap, det behövs någon som vet var svagheterna i ett hus brukar finnas. Eftersom mäklaren måste vara opartisk mellanhand mellan köparen och säljaren kan han inte utföra undersökningen.

Så gör du

Att anlita experthjälp och betala några tusen extra för att vara säker att huset inte har några dolda fel kan vara en god idé, och är dessutom småpengar vid en miljonaffär. Felen kan också vara något som nu inte finns men kommer att hända i framtiden. Ett samtal till kommunen kan avslöja att man planerar bygga en motorväg just nära din kunds hus. 

Som husvärderare kan du också erbjuda dina tjänster till de som vill försöka sänka sin fastighetsskatt. Enligt skattesystemet för småhus får varje hus ett nytt basvärde vart sjätte år. Det vanligaste sättet att klaga på taxeringsvärdet är då att försöka hitta fel och minska det basvärde som huset fått. Basvärdena bygger ofta på gemensamma förhållanden för stora områden, och om man har ett hus med sämre förhållande än de andra i trakten, kan man begära ändring av basvärdet. Det kan vara allt från kraftigt buller från en flygplats, radon eller en granne med tusen svin. Din uppgift är att ta fram mätningar, intyg, fotografier och annat som styrker din kunds påståenden och möjliggör att överklaga taxeringsvärdet.

Du fungerar alltså som oberoende konsult och rådgivare till alla som vill kolla var de bor, hur de bor och hur de kommer att bo.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image