Starta ett hästföretag

Key Info:

200 000 kr - 500 000 kr
Image Two

Ökat antal hästar betyder en potential. Många känner inte till att Sverige har näst flest hästar per invånare i hela Europa? Bara Island har fler hästar per person. Antalet hästar per 1 000 invånare är i genomsnitt 39 stycken för hela riket. Det är en mycket hög siffra, som innebär att vi efter Island är det mest hästtäta landet i hela Europa räknat som antalet hästar per 1 000 invånare. 

Det innebär att den verkliga ökningen av antalet hästar i Sverige uppskattas till drygt 10 procent mellan 2004 och 2010.

20 procent av landets hästar finns inom näringsverksamhet och hästhållarna i Sverige sysselsätter 24 100 personer med sin verksamhet.

Details

Gör företag av ditt hästintresse!

Allt fler vill göra så. Vi ser exempelvis fler och fler utbildningar som syftar till att förbereda ungdomar för ett yrkesliv inom hästbranschen. Och med en god affärsidé och målinriktat arbete har du alla möjligheter att nå ditt mål om ett professionellt hästföretagande. Arbeta med hästar kan vara både avkopplande och spännande. Från hästträning till ridningsinstruktioner, det finns massor av möjligheter, av vilka många är lönsamma.

För att lyckas med en häst verksamhet måste du dock älska rid industrin lika mycket som du älskar hästar. Många hästförälskade människor drömmer om att en dag vända sin kärlek till hästar till en heltid verksamhet, men det finns många utmaningar att vara medveten om. Ett hästföretag står inför samma utmaningar som traditionella, men också inför högre försäkringskostnader, restriktioner och andra lagar och bestämmelser. Att vara medveten om dessa element kommer att hjälpa dig att planera ditt företag mer effektivt.

Innan du startar - checklista

Viljan att starta en häst verksamhet kan resultera i en förvirrande härva av frågor och osäkerhet om var man ska börja. Det finns 5 grundläggande steg att ta när man startar en häst verksamhet:

1) Kontrollera om att driva ett hästföretag är rätt för dig, ekonomiskt och karakteristiskt. Ta reda på vilka tillstånd som krävs och undersök vilket ansvar du har.

2) Utvärdera marknaden och identifiera din målgrupp. Ju bättre du känner din målgrupp, desto bättre kommer du att nå dem och ge dem vad de vill. Kan du göra en marknadsundersökning som hjälper dig ytterligare förfina ditt erbjudande och marknads kännedom?

3) Beräkna ekonomisk genomförbarhet. Räkna ut vad det kommer att kosta dig att driva ditt företag, vad kassaflödet ser ut under loppet av ett år och när du kommer att nå break-even. Massor av människor inser inte att det kan ta några år och ibland flera år att nå break-even.

4) Målsättningen bör göras efter stegen ovan eftersom stegen ger information avgörande för att sätta mål som är förankrade i verkligheten.

Komma i gång

Bestäm vilken typ av hästverksamheten är bäst lämpade för din erfarenhet och din expertis.

Om du älskar att arbeta med barn, köra ett barnvänligt ridningsprogram skulle vara ett utmärkt val.

Om du har erfarenhet att utbilda egna hästar kan ett utbildningsföretag kan vara ett bra val.

Om du har en stor oanvänd del av ladugård och massor av tomma bås, förvandla den till ett häststall. Utvärdera anläggning du har och avgör om den är lämplig för den verksamhet du planerar att starta. Om du inte har en lämplig anläggning måste du köpa eller hyra en.

Tänk på att kostnaderna för hästanläggningar är ganska höga, och det kan vara mer kostnadseffektivt att hyra, åtminstone tills du har ditt företag igång. Överväga att köra din hästverksamhet på deltid, åtminstone till en början. Till exempel kan du fortsätta att arbeta ett heltidsjobb och ge ridlektioner på helgerna, eller dra hästar till lokala event för att hitta träningsklienter. Driva verksamheten på en deltid ger dig chansen att prova och se till att det verkligen är vad du vill göra. 

Ta reda på typ och mängd av ansvarsförsäkring du behöver. Hästanläggningar måste ha tillräcklig täckning, eftersom många hästverksamheter kan vara farliga. När de söker försäkring för ditt nya företag, se till att söka en försäkringsagent som arbetar specifikt med hästföretagskunder. Dessa försäkringsagenter kommer att få en bättre förståelse för utmaningar sådana företag innebär.

Finansiering

Hästar är dyra, oavsett om du äger en enorm ridsportanläggning eller ett par "bakgård ponnyer". När du väljer att starta en hästverksamhet bör dock ekonomin komma till toppen av dina prioriteringar för utan nödvändigt kapital, kommer du inte att kunna gå långt. För att finansiera en hästverksamhet måste du ha en detaljerad ekonomisk plan, som även inkluderar oförutsedda händelser. 

Det finns många olika typer av hästföretag, som alla är unika och kräver olika förutsättningar. Därför bör dina ekonomiska planer anpassas till dina individuella idéer, och du bör skilja på de objekt du behöver kontra de du skulle vilja ha. Till exempel kan en hästverksamhet där ägaren ger ridlektioner bedrivas i en inomhusarena, men det är inte ett krav.

Marknadsföring

En hästverksamhet handlar lika mycket om försäljning och marknadsföring som alla andra, vilket innebär reklam och bygga ett gott rykte. Innan du påbörjar en karriär är det viktigt att bestämma exakt vad företaget kommer att stå för och hur det kommer att dra in nya kunder.

Reklam lokalt är ett av de bästa sätten att uppnå detta. Sätt upp flygblad i den lokala djurbutik, dela ut visitkort på hästanläggningar och klubbar, och sprida budskapet genom mun till mun. Ju mer rykte du skapar, desto mer framgångsrik kommer du att bli. 

Plats är också viktig i en häst verksamhet, särskilt om det ligger i en låg befolkat område. Helst är det bäst att börja en karriär med hästar i utkanten av en stor stad, som ger verksamheten tillgång till massor av potentiella kunder - men kan också blomstra i små städer och förorter.

Ta full hänsyn till miljö- och brandskyddsbestämmelser

Satsa på kvalitet och driver verksamheten med utförliga uppstallningskontrakt och säkerhets och uppförandeavtal som definierar sunt förnuft, något som skapar trygghet för både dig själv, hästarna, personalen och kunderna.

Att driva inackorderingsstall är inte bara att arbeta med hästar utan minst lika mycket att arbeta med människor. En viktig del i processen att bygga upp ett eget företag är att skaffa sig kunskap inom stallbyggnation och myndigheternas regelverk, som ständigt förändras – en inte alldeles lätt uppgift. När det gäller byggandet är länsstyrelsen bra att rådfråga. Och sök samarbete med andra i samma bransch, i dag finns både lokala nätverk och en nationell branschorganisation.

Tips!

Inspireras av vad andra har gjort. I Jordbruksverkets broschyr Professionella hästföretagare kan du få inspiration och goda exempel från verkligheten. Landsbygdsprogrammet skapar möjligheter! Inom landsbygdsprogrammet finns det möjligheter för dig att få stöd för investeringar eller för att kompetensutveckla dig. Är du yngre än 40 år och vill starta ett företag inom avel och uppfödning kan du söka startstöd för att komma igång. Vill du utveckla en idé tillsammans med andra kan du söka projektstöd.

Om du har mark som betas av dina hästar eller annan jordbruksmark finns flera stöd du kan söka. Använd stödguiden för att ta reda på vilka stöd som gäller just dig.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image