Starta och driva en gård

Key Info:

200 000 kr - 500 000 kr
Image Two

Jordbruk är mark som används till att producera olika sorters livsmedel på. Detta kan innebära både växtodling och boskapsskötsel. Driva en gård kan innebära att du odlar växter, tar hand om boskap och gör en vinst från de varor du skördar. 

Om du har en passion för lokalt producerad mat och jordbruk, kan du överväga att starta en egen liten gårdsverksamhet. Ordentlig planering och engagemang är viktigast när du börjar bygga din lilla gård. Och att förstå marknaden, för att få de nödvändiga kunskaper och skapa sin egen nisch.

Details

Planerar att starta din egen gård?

Starta ett jordbruk kan vara en givande satsning för alla som älskar en lantlig livsstil. En gård av alla storlekar är dock ett stort åtagande. Starta din egen liten gård kräver inte bara förmågan att odla varor korrekt utan också marknadsföra dem och köra gården i enlighet med statliga och kommunala regler och instruktioner. Men om du är beredd för de utmaningar och har nödvändiga kunskaper i jordbruk, kan du skapa en framgångsrik gård nästan var som helst. 

Storleken och drift av gårdar varierar kraftigt, så det är viktigt att ha en klar uppfattning om vilken typ av gård du vill ha. Till exempel kompetens, utrustning och markkrav är mycket olika för boskap än för frukt eller grönsaker. Jordbruksföretag kräver överväganden av faktorer som många andra företag inte har, inklusive sådana saker som vädertrender och priser på årsväxter. Men, om du planerat noga din start, kan jordbruket bli lönsamt.

Många gårdar verkar inom sina familjer, och detta är viktigt för gårdar som vill ha långsiktig framgång eftersom det gör det lättare att hitta en yngre generation att fortsätta arbeta med gården i framtiden.

Att välja rätt plats för din gård

Försök hitta ett lämpligt område för din gård. Storlek och placering beror på vilken typ av verksamhet du vill ha. Boskap kräver mer mark än en liten, grönsaksgård. Om marken inte används redan för jordbruksändamål, måste du kontrollera att marken är planlagd för användning inom jordbruket, och du kan behöva rensa den för att göra den lämplig för dina behov. 

Platser med goda förbindelser till städer kan vara bra, särskilt för verksamheter baserade på gårdarna - t.ex. gårdsbutiker - och för landsbygdföretag som riktar sig till stadsbefolkningen. Läget är dessutom viktigt för gårdar, eftersom det till stor del avgör vilka typer av jordbruk är praktiskt att starta. Om du bor i en stad eller tätort, tänk på att köpa en gård i närheten. Detta kommer att ge dig tillgång till stads- och förorts torghandel, och om du har ett annat jobb, kan du pendla till gården tills verksamheten är etablerad. 

Kolla vattenförsörjning. Du bör kontrollera risker för översvämningar och se till att din plats har tillräckligt med vatten för dina djur, eller att bevattna grödor.

Innan du börjar

Skriv en affärsplan med en detaljerad beskrivning av dina mål och dina planer för hur du odlar, marknadsför och säljer dina grödor. Detta kommer att användas som din guide under hela startfasen och ev. för att säkerställa finansiering.

Bestäm om din gård kommer att bli årets - eller säsongsarbete. Också bestäm vad du kommer att odla och vilken utrustning och hjälp behöver du. Köpa begagnad utrustning är ett bra sätt att sänka startkostnader. Testa jorden för att avgöra vilka, om några, ändringar behövs, och vilka grödor kommer att växa bäst. Du kan köpa ett test kit och göra det själv, eller skicka ett prov till ett laboratorium för mer detaljerad analys. Du kommer också att behöva bestämma om din gård kommer att vara konventionell eller ekologisk, och i så fall om du behöver bli certifierad. Detta är ett viktigt beslut som kommer att påverka hur du odlar och hanterar dina grödor och de potentiella marknaderna för dem. 

Följ alla statliga regler och få de nödvändiga tillstånd och licenser för att driva din gård. Bestäm din gård handelsvara och förbereda din egendom för det. Om det är boskap, var säker på att du har rätt bete och inneslutningssystem med skydd. Om det är jordbruket, lägg ut din bostad i närheten för att underlätta underhåll och odling. Designa din egendom för underhåll och enkel odling. Skapa effektiviteten i början kommer att hjälpa dig i många år framöver. 

Granska din budget och se till att du har den finansiella uppbackning för att bygga din gårdsverksamhet, vilket bl.a. inkluderar inköp av frön och inköp av verktyg och material som behövs för odling och distribution. Du kan vara berättigad till ekonomiskt bistånd från myndigheter och program inom landsbruk kolla på Jordbruksverkets hemsida vad som gäller för dig. Börja liten för att undvika förlust. Var anpassningsbar och inse att du inte kommer att ha framgång med varje gröda. Väderförhållanden och växtsjukdomar kan förstöra en hel skörd.

Djurhållning

Börja med en handfull djur. Gå inte och köp så många djur som du kan fylla på det land som du köpte. Forska de olika raser som du kan eller vill ta upp. Bestäm vilken typ av ras som du vill efter din affärsplan och dina mål för din gård.

Bestäm hur mycket bete som kommer att krävas för rasen av boskap som du har valt. Bestäm om det land som du redan äger är tillräckligt eller om du kommer att behöva köpa eller hyra ytterligare betesmark.

Komma i gång

Leta jordbruksmark att hyra eller köpa. Basera ditt beslut på din affärsmodell och din affärsplan. Börja med mindre anläggning, och se till att du har utrymme att växa. Köp begagnade markverktyg, planteringsutrustning, vattnings och skördeutrustning för att spara pengar. Baserat på omfattningen av din gård, kan du behöva bara handverktyg och ett litet växthus. Fundera på hur du kommer att bevara dina produkter och eventuellt köp ett kylaggregat i lämplig storlek.

Tips för lantbruksföretagare

Gräv där du står. Ta en titt på din närmiljö, vad har du för omgivande natur och konkurrensbild? Om du har vackra omgivningar som passar för turism kan du erbjuda boende eller turridning. Ligger din gård nära en stad, kanske en gårdsbutik passar bäst. En gårdsbutik kan ge extra intäkter av sådant du redan producerar, eftersom hela vinsten går direkt till dig i stället för till mellanhänder.

Var trendkänslig. Jordbruk förknippas kanske inte med trender, men faktum är att du har allt att vinna på att vara rätt i tiden. Tänk efter vilka tjänster som både konsumenter och kollegor kommer att efterfråga inom en överskådlig framtid.

Förankra med familjen. För alla nyföretagare är det viktigt att ha familjen med sig. Men för dig som driver jordbruk är det extra viktigt, eftersom verksamheten på ett eller annat sätt alltid berör och helst engagerar hela familjen.

Samarbeta. Jordbruk är ett omfattande verksamhetsfält och ingen kan vara duktig på allt. Bredda kompetensen i företaget genom att arbeta med personer som kompletterar din kompetens. Produktutveckling, distribution och information är några områden som lantbrukare kan behöva ta hjälp med, eller skapa samverkan kring.

Samverka med grannarna. Om det finns flera bönder i trakten, kan det vara idé att höra sig för om ni kan samarbeta kring en affärsidé för att öka lönsamhet och effektivitet. Nyföretagande inom jordbrukssektorn kan vara resurskrävande, och genom att dela på kostnaderna kan ni sänka den ekonomiska tröskeln. En gårdsbutik kan ju sälja olika specialiteter från olika gårdar.

Försäljning

Baserat på din affärsplan, sök olika sätt att sälja dina produkter. Sälj direkt till kunderna genom torghandel, lokala återförsäljare, julmarknader och på egen tomt. Sälj till restauranger, livsmedelsgrossister och livsmedelsbutiker.

Marknadsföra din gård genom att producera broschyrer. Markera dina tillgångar. Är dina grönsaker ekologiska? Säg det i lokala tidningen, i broschyrer och på din egen webbplats. Designa en grundläggande webbplats och uppdatera regelbundet besökare om utvecklingen av din gård. Starta ett forum och svara på frågor.

Följ trenderna i din försäljning. Justera marknadspriser för varje år och satsa på de objekt som säljer framgångsrikt.

Lönsamheten är ofta pressad inom jordbruket och du behöver kanske hitta nya sätt att överleva. Exempelvis att driva en gårdsbutik i anslutning till anläggningen och sälja sina närproducerade produkter är ju alltid positivt. Och med sådana besök öppnar du för kaffe och glass och diverse övriga produkter också.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image