Odla och sälja ekologiska produkter

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Färska odlade råvaror, speciellt ekologiska produkter har stor efterfrågan i de flesta större storstadsområden idag. Medan majoriteten av varor i dagligvaruhandeln är fortfarande billigare icke-ekologiska produkter som kommer från hela världen, många livsmedelsbutiker samt specialbutiker erbjuder nu ett brett utbud av ekologiska produkter, ofta lokalt producerade.

Details

Restauranger är också stora köpare av alla typer av färska frukt- och grönsaker. Som svar på denna efterfrågan kommer fler och fler entreprenörer att öppna småskaliga ekologiska frukt- och grönsaksodlingar i utkanten av städerna eller odlingslotter i innerstaden. Du kan vara en av dem.

Innan du börjar

Har du en trädgård och funderar på att starta ekologisk odling? Eller du redan är jordbrukare som funderar på att gå över till ekologiskt? När du blir ekologisk jordbrukare kommer du att ha en hållbar verksamhet som tillåter dig göra skillnad i ditt samhälle genom att producera livsmedel som ofta är friskare och säkrare än många andra produkter i lokala livsmedelsbutiker. 

I takt med att ekologiska produkter från små gårdar blir mer populära och efterfrågade har du många alternativ för att starta din egen verksamhet. Bestäm vilka frukter och grönsaker som du ska plantera för din första odling. Många faktorer spelar in i detta beslut, men lokalt klimat, årstid och förväntade efterfrågan på produkterna bör nog ges mest tyngd. Tänk på att vissa frukter som jordgubbar kan odlas snabbt, medan utveckla andra fruktodlingar kan kräva mycket mer tid och kapital, och det kan ta flera år innan du producerar dina första säljande grödor.

Komma i gång

Köp nödvändig utrustning och förnödenheter för att förbereda ditt frukt- och grönsaksland. Om du odlar organiskt måste du vara mycket försiktig i valet både när det gäller din skadedjursbekämpning som gödselmedel. Skadedjursbekämpning för vissa organiska grödor kan vara mycket utmanande i vissa områden/klimat.

Om utrymmet inte är ett problem, försök att lämna gott om plats och gränser mellan växter och grödor vid plantering för enklare arbetsförhållanden. Försök att plantera grödor som ger färdiga skördar vid olika tidpunkter så att du kommer att ha några färska frukter och grönsaker till försäljning större delen av året. Kontrollera din trädgård regelbundet, dagligen om möjligt, och se till att du vattnar och gödslar regelbundet och så mycket som krävs för de frukter och grönsaker som du odlar.

Sälj dina färska frukter och grönsaker så snabbt som möjligt. Om du vill sälja din frukt till detaljhandeln måste du uppfylla handelns krav på leveranssäkerhet, kvalitet och pris. Kontakta de frukt ansvariga personalen i butikerna. Sälj dina säsongsbetonade råvaror till lokala livsmedelsbutiker, specialmatbutiker och restauranger. Många städer har regelbundna helg- eller bönder marknader där lokala odlare och finsmakare kan sälja sina produkter.

Marknaden för grönt och frukt

Hur den lokala försäljningen av frukt, bär och grönt är organiserad varierar. På marknaden generellt finns allt från storskaliga specialister till mellanstora och småskaliga varierade odlare. Som liten odlare och producent har du svårt att leverera till stora handlarna som ofta gör mer centraliserade inköp och därmed utestänger lokalt producerade produkter. Så, storleken på din odling avgör i hög grad vilket system som används för försäljning.

Närhet till packerier och effektiva distributionscentraler är viktiga för storskaliga odlingar. Som liten odlare arbetar du mest mot den lokala marknad där konkurrensen från import och stora leverantörer inte är lika hård. Ibland skapar lokala producenter en producentförening som säljer sina produkter via skördemarknader och prenumerationssystem. Genom samverkan blir verksamheten kostnadseffektiv och betydligt fler produkter kan erbjudas kunderna. Allt arbete med försäljning sköter medlemmarna själva, men om det finns möjlighet kan finnas utrymme för en säljare på provision.

Bondens egen marknad

Detta är en annan försäljningskanal som finns på flera platser i landet. Bondens egen marknad är en respons på konsumenternas önskan att handla lokalt producerade varor. Villkoren för att få sälja på marknaden är att du själv har odlat eller förädlat produkterna som säljs och att avståndet från odling/förädlingsplats inte är mer än 25 mil. Produkterna är ofta ekologiska och följer årstiderna. Kunderna har möjlighet att få information direkt från producenten om produkterna. I och med att mellanhänderna försvinner blir förtjänsten högre för producenten. Det är viktigt för marknaden att nya producenter tillkommer kontinuerligt för att attrahera kunderna.

Bondens egen marknad är ett bra koncept för nya ekologiska odlare som behöver arbeta in sig på en marknad. Det finns möjlighet till gemensam marknadsföring och många potentiella kunder samlas på en och samma plats.

Sälja på nätet

Det finns nätbaserade handelsplatser vars mål är att matcha lokalt producerade ekologiska livsmedel tillrestauranger och storhushåll ex. www.ekonav.se eller www.bondensegen.se Genom att många olika producenter samlas kan kunderna erbjudas ett brett utbud.

Prenumerationssystem

Försäljning av frukt, bär och grönsaker via prenumerationssystem kräver en väl genom arbetad affärsstrategi. Den lokala marknaden måste undersökas noga liksom konkurrens från andra lokala försäljningssystem. För att systemet ska vara lönsamt krävs fungerande administration och effektiva transporter. Störst möjlighet att lyckas finns i fall leveranserna kan ske till förutbestämda uppsamlingsplatser för korgarna till exempel skolor, dagis eller stora arbetsplatser. 

Prenumerationssystem bygger på förtroende mellan kund och producent. Det är viktigt att införa nya produkter ibland och sända med recept för att kunderna ska behålla sitt intresse för korgarna.

Restauranger

Många svenska restauranger handlar frukt, bär och grönsaker genom stora grossister som kan erbjuda ett brett sortiment och säkra leveranser. Men, med en allt hårdare konkurrenssituation på restaurangmarknaden ställs högre krav på diversifiering och unika restaurangkoncept. Slowfood med lokalt producerade varor eller ekologiskt nischade restauranger blir allt populärare. Lokalt odlad ekologisk frukt och grönsaker med korta avstånd mellan odling och konsumtion ger god kvalitet och hög friskhet. Kombination av ekologiskt, toppkvalitet och lokal förankring börjar intressera många restaurangägare och detta kan bli en bra försäljningskanal för många småproducenter. 

Vill du satsa på restaurangförsäljning måste du erbjuda ett brett sortiment och kunna garantera leverans vid avtalade tillfällen. Försäljningssamarbete mellan dig och andra odlare ger möjlighet till uppdelning av arbetsuppgifter, bättre sortiment och minskade omkostnader för distribution och försäljning.

Normer för frukt och grönsaker

Får ett äpple se ut hur som helst? Faktiskt inte. EU har detaljerade regler för ett tiotal frukter och grönsaker som slår fast hur dessa ska se ut för att få säljas inom unionen dvs. även här i landet. Närmare bestämt finns sådana detaljregler för vindruvor, citrusfrukt, jordgubbar, kiwi, persikor, nektariner, päron, äpplen, paprika, sallat och tomat. Dessutom finns det också sådana regler för bananer, men de gäller bara gröna bananer och inte de som säljs i butiker. I första hand är reglerna till för att underlätta kontakterna mellan odlare, grossister och detaljister.

En del saker är dock bra att veta när man står i fruktdisken och säljer frukt och grönt. Butikerna ska ange ursprungsland - alla butiker som säljer frukter och grönsaker ska tydligt tala om vilket land produkterna kommer ifrån. Produkterna ska vara friska och fräscha - praktiskt taget alla färska frukter och grönsaker som säljs i Sverige ska uppfylla en del minimikrav. Det betyder bland annat att de inte får vara ruttna eller mögliga, alltför stötskadade, eller angripna av skadeinsekter.

Hårdare krav för en del produkter

Om butiken påstår att produkten är klass 1 eller extra så ska den verkligen vara det också. Exakt vad de kraven innebär varierar från produkt till produkt, men i stort sett handlar det om att produkterna inte bara ska vara friska, utan de ska också se bra ut. Med det menas att de inte får ha mer än små skönhetsfläckar, och de ska dessutom ha den form och färg man kan vänta sig av sorten. Ett Granny Smith-äpple ska se ut som just ett sådant äpple. Klass 2 däremot är till för att man ska kunna sälja produkter som kanske inte är så vackra att se på, men som ändå går utmärkt att äta. Gå på www.jordbruksverket.se och läs mer om vad som gäller för försäljning och hantering av dina produkter.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image