Odla och sälja ekologiska grönsaker

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Den ekologiska grönsaksodlingen motsvarar ungefär nio procent av den totala svenska grönsaksarealen. Trenden att äta hälsosamt och lokalt har skapat en ökad efterfrågan på ekologiska grönsaker.

Restauranger och livsmedelsbutiker arbetar med lokala odlare för att få färska ingredienser för sina kunder. Som ett resultat, intresset att handla direkt från bonden - genom bondens marknader, gård eller gårdsbutikerna - har blivit mycket populär.

Details

Som en liten bonde, kan du dra nytta av detta intresse genom att marknadsföra dina produkter som ekologiska alternativ och hitta platser för att sälja dina egna produkter till konsumenter och företag. Små producenter är ofta i underläge eftersom de saknar den reklam budget och volym som stora aktörer. Att lyckas sälja ekologiska grönsaker kräver därför inte bara högt utvecklade färdigheter i trädgårdsarbete, utan också en förståelse för marknadsföring och en vettig affärsplan. 

Innan du börjar odla måste du undersöka marknaden på orten. Det tar tid att bygga upp en kundkrets. Det är viktigt att en gårdsbutik har ett bra läge, men du kan också sälja på torget eller leverera till lokala butiker. Det är en fördel att odla flera grödor för att få ett brett sortiment, men det kräver också mycket kunskap.

Viktiga förutsättningar

Det är inte helt enkelt att psykologiskt lämna en invand teknik, där man inbillat sig att varje behandling med konstgödsel och bekämpningsmedel varit helt avgörande för skördens storlek. Och så får man bättre skörd genom att överlämna det mesta till naturen. Innan du startar eller ställer om befintlig odling bör du förvissa dig om att dina tilltänkta köpare är intresserade av ekologiska produkter som är certifierade enligt regler. Ekologisk odling kräver att du odlar friska grödor utan att använda bekämpningsmedel. Som ekologisk bonde måste du också ha en förståelse för hur grödorna växer och när och var du ska plantera.

Forska vad det innebär att vara en ekologisk jordbrukare genom att läsa allt om att odla grödor, prata med andra ekologiska bönder och besöka ekologiska gårdar. Delta i din lokala bondemarknad. Detta är ett utmärkt sätt att bygga upp en grupp av återkommande kunder, knyta kontakter med andra odlare och delta i ditt lokala bondesamhälle. 

Fortsätt att lära sig om ekologisk odling genom att arbeta med andra, läsa dagens tidningar, tidningar och webbplatser som behandlar organiska, samt delta i workshops och seminarier. Även ekologiska odlingsmetoder är tusentals år gamla, det finns alltid något nytt att lära sig. Kunskap leder till bättre grönsaker och mer vinst för kunniga ekologiska odlare.

Komma i gång

Undersök din lokala marknad. Ta reda på vad andra bönder odlar, och var och hur de säljer det. Var uppmärksam på vad de tar betalt. Gå till lokala jordbrukarnas marknader och kolla vad som säljs i mataffären. Gör en lista på produkter som du kan erbjuda som är bättre eller billigare, och ta del av grönsaker med en hög efterfrågan som den lokala marknaden inte fyller. Prata med andra lokala odlare och lär känna dem. Ställ frågor för att upptäcka varför de är framgångsrika. Små bönder är oftast glada att berätta om sina erfarenheter. 

För att sälja dina produkter som ekologiska måste du först certifiera din produktion. Detaljer om certifieringsprocessen, vilken kan bli ganska omfattande, kan hittas på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se. Kontakta din kommun för att avgöra om du behöver en speciell licens eller tillstånd för att sälja dina hemodlade frukter och grönsaker - en nödvändighet för odlare i vissa lägen. Beroende på var du planerar att sälja dina produkter, kan du också behöva ett leverantörstillstånd.

Välj vad du vill odla

De flesta småbönder är specialiserade på några få grönsaker och blir experter på dessa grödor. Hitta på en intressant och lönsam nisch. Besök ditt lokala bibliotek och läs allt som finns inom ditt odlingsområde. Kolla på nätet efter uppsatser och studier kring dina grödor. Vissa grönsaker växer annorlunda eller inte alls i vissa områden, lös detta problem genom att välja en produkt visat sig växa bra i din region. Till exempel, broccoli och spenat kräver långa, svala vegetationsperiod.

Om du bor i ett område med långa, varma somrar, överväg en annan typ av grönsak, eller välj en ras av broccoli eller spenat som specifikt kategoriseras för värmebeständighet. Fråga din säd eller fröleverantör vilka växter växer bäst i ditt område. Säljer du själv produkterna på torget eller i gårdsbutik tar det tid från odlingen. Även i en mindre odling blir det arbetstoppar och det är viktigt att det finns personer i omgivningen som kan hjälpa till.

Även om du odlar i liten skala behöver du tillgång till traktor och fältmaskiner för jordbearbetning. Efterhand som odlingen växer behöver du även bra teknik för till exempel sådd, plantering, ogräsrensning och skörd.

Ekologisk odling

Hur framgångsrik du blir som ekologisk odlare beror mycket på din skicklighet och gårdens förutsättningar. Innan du börjar odla måste du ha rätt förutsättningar. Börja med att undersöka marknaden innan du börjar odla. Du måste ha lämpligt läge och lämplig jord för grönsaksodling. Det innebär bland annat dränerade och näringshållande jord med tillgång till bevattning. Till rotfrukter behöver du relativt lätt jord, men till kålväxter behöver du lerigare jordart.

Det är ofta en fördel med öppna blåsiga fält som minskar problem med flygande skadeinsekter. Det är också viktigt att ha tillräckligt med mark för att kunna ha en bra växtföljd. Du behöver också tillgång till bra teknik för odling, lagring och packning.

Starta i liten skala

Studera och bli expert på dina valda grönsaker. Förstå växtsäsongen för grönsaker, och se till att du vet när du ska plantera och skörda i ditt område. Bekanta dig med de typer av jord, näringsämnen solljus och vattenförhållanden som krävs för att producera den bästa skörden. Se till att du har tillräckligt med mark och rätt förutsättningar och utrustning för att göra ditt företags arbete.

Snåla inte på att utbilda dig själv, kunskap om dina valda produkter lämnar utdelning i längden. Plantera, sköta och skörda dina produkter baserat på vad du lärt dig och samtidigt fortsätt följa upp och observera. Småskaligt jordbruk kräver din dagliga uppmärksamhet, håll dig till ett schema med ogräsrensning, vattning, gödsling, beskärning och skörd.

Övervaka dina grödor för att säkerställa att dem förblir sjukdomsfria. Du måste undvika bekämpningsmedel och konstgödsel helt om du söker en "organisk" etikett. Istället använder du naturliga bekämpningsmedel såsom nyttiga insekter och kemikaliefria gödselmedel.

Försäljning

Ekonomiska kalkyler har visat att ekologisk odling av grönsaker kan vara minst lika lönsam som konventionell odling, men det förutsätter att skördenivån är relativt hög och att arbetskostnaderna inte blir för höga. Sälj dina produkter så snabbt som möjligt för att hålla det fräscht. Många alternativ finns förutom bondens marknad.

Sätt upp en stor skylt som erbjuder att låta kunderna välja sina egna produkter, eller ställa in en vägkantskylt som står bredvid din trädgård. Dessa metoder ger kunderna möjlighet att se exakt var produkterna kommer ifrån och se till att grönsakerna förblir vid optimal färskhet. Om du inte har mycket trafik i din landsdel, skaffa en monter i ett högt trafikerat område, i närheten av staden, eller gå direkt till torgmarknad. Håll din lager skuggad och din skärm attraktiv.

Om möjligt, gör en lista över vanliga kunder så att du kan sälja direkt till dem i framtiden. 

Kontakta lokala marknader och butiker och fråga om dem är intresserade av dina ekologiska produkter. Be att boka in ett möte med ägaren eller den som är ansvarig för beställning av butikens produkter. Ta prover av dina produkter till mötet och förbered en presentation om fördelarna med lokala, ekologiska råvaror. Formulera ett kontrakt som du använder med de företag som köper dina produkter. Leverera varje beställning till fullo och i tid kommer att hjälpa dig att utveckla en stark relation med dina kunder och ge dig ett gott rykte inom branschen. Fokusera på kvalitet snarare än kvantitet, och dina kunder kommer att lära sig att lita på dig. Om ditt rykte är starkt, kan du utöka din verksamhet till större butiker och marknader i andra områden. 

Ta reda på om din växande verksamhet är tillräckligt stor för att bli en pålitlig leverantör för lokala restauranger. Om så är fallet, plocka några prover av dina bästa råvaror och visa dem till kockarna på några lokala restauranger som ett gratisprov. Många kockar är angelägna om att utveckla relationer med lokala odlare - särskilt de som erbjuder enastående produkter till rimliga priser. Lojalitet är också mycket viktig, så se till att du kan ge dem vad de behöver, när de behöver det.

Tips och råd

Är du intresserad av att börja odla grönsaker ekologiskt? Ta kontakt med din lokala rådgivare på till exempel Länsstyrelsen eller Hushållningssällskapet för hjälp med att börja odla ekologiskt, ställa om till ekologisk produktion, eller utveckla den ekologiska produktionen du redan har. 

Vill du läsa mer om ekologisk grönsaksodling har Jordbruksverket en pärm om ekologisk odling av grönsaker på friland som du kan beställa. Pärmen innehåller bland annat bland annat odlingsbeskrivningar, växtnäring, växtskydd, lagring, kalkyler och gårdsexempel. De senast uppdaterade avsnitten hittar du längre ner på sidan.

Det finns också andra informationsmaterial om ekologisk odling att beställa. Du hittar länkarna på Jordbruksverkets hemsida. Jordbruksverket ger också ut ett nyhetsbrev, Eko-grönsaksodling, om ekologisk odling av grönsaker på friland. Du kan prenumerera på nyhetsbreven; de är gratis och ges ut med sex nummer per år.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image