Odla och sälja ekologiska bär

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Ingen sommar utan jordgubbar och hallon! Underbara smaker, härliga färger och den korta säsongen gör bären till exklusiva och efterfrågade produkter.
Du behöver inte en stor gård att odla ekologiska bär. Bär är en av de frukter som alla kan odla, oavsett om du har en stor gård med plats för ett jordgubbsland eller liten gård med plats över.

Details

Ekologiska bär är mycket efterfrågade. De smakar underbart och innehåller dessutom nyttiga ämnen som vitaminer och antioxidanter. En ekologisk bärodling bjuder på många möjligheter för landsbygdsföretaget.

Om ekologisk bärodling

Den certifierade ekologiska bärodlingen i Sverige är cirka 400 hektar. Den största bärkulturen i ekologisk bärodling är svarta vinbär och näst störst är jordgubbar. På senare år har flera nya bärslag börjat odlas i större skala, till exempel havtorn och aronia. Havtorn och aronia används till förädlade produkter som drycker, sylt och marmelad.

Egen vidareförädling har blivit ett sätt för många bärodlare att utveckla sitt landsbygdsföretag. Odlingsbeskrivningar på nätet ger dig goda råd. ( www.jordbruksverket.se ). Där hittar du information om både vanliga och mindre vanliga bärkulturer. Du får veta vilka krav de olika kulturerna har på klimat, läge och jordmån. Lämpliga sorter, plant- och radavstånd och inte minst de vanligaste växtskyddsproblemen som också är bra att känna till innan du startar.

Den nya tunnelodlingen öppnar för nya växtskyddsmetoder. Med plasttunnlar kan bärodlaren förlänga säsongen, höja skörden och få utmärkt kvalitet. Hösthallon kan odlas i södra och mellersta Sverige och möjligheterna att utnyttja biologiskt växtskydd ökar. Jordbruksverket har finansierat flera projekt för att utveckla ekologisk bärodling i tunnel.

Att tänka på

Det finns många bärkulturer som odlas på olika sätt men gemensamt för dem alla är att de är fleråriga, de odlas med stora radavstånd, bären har kort hållbarhet och skörden är ett tidskrävande moment. I fleråriga grödor får ogräs och skadegörare särskilt goda förutsättningar att föröka sig. Därför måste du planera din odling noga så att du förebygger problemen. Växtföljd, omloppstid, rad- och plantavstånd, marktäckning och sortval är viktiga faktorer att tänka på. 

Om du följer EU:s regler för ekologisk odling och det kontrolleras av ett kontrollorgan får du sälja produkterna som ekologiska. Som ett tillägg kan du välja att certifiera odlingen enligt KRAV:s och Demeters regler. Bär är ömtåliga, har kort hållbarhet och måste plockas varsamt oftast för hand. Jordgubbar och hallon måste skördas flera gånger i veckan.

Om du säljer till butiker och grossister behöver du kyl och kyltransport. Odlar du bär för vidareförädling måste du ha kapacitet att frysa ner din skörd. 

Var noga med var du placerar din odling. Det är normalt en omställningstid för marken på två år när du börjar odla ekologiskt.

Under omställningstiden odlar du enligt reglerna men får inte marknadsföra produkterna som ekologiska.

Förbered marken innan plantering

Det är en utmaning att odla bär ekologiskt, eftersom skadegörare och ogräs har goda möjligheter att förökas i fleråriga kulturer. Det är viktigt att du väljer rätt fält och att du förbereder marken väl innan plantering. Lätt sluttande och väldränerade fält gör att plantorna övervintrar bättre. I öppna blåsiga lägen blir ofta insektsangreppen mindre i jordgubbsodlingen.

Hallonodling däremot lyckas ofta bättre i lugnare lägen. Marken ska också vara fri från fleråriga ogräs. Plantera alltid friska och starka plantor, det ger dig en bra start på bärkulturen och lägger grunden för en hög skörd.

Förebyggande åtgärder hindrar skadegörare

Med förebyggande metoder kan du minska angreppen från olika skadegörare. Att välja rätt sort är en viktig sådan åtgärd. För svarta vinbär bör du exempelvis alltid välja en sort som är resistent mot mjöldagg. Det är viktigt att sorten klarar vintern där du bor. En planta som skadats under vintern ger låg skörd och har dålig motståndskraft mot skadegörare när odlingssäsongen kommer. 

Svampsjukdomar förökar sig snabbt under fuktiga förhållanden. Därför kan du förebygga svampangrepp med åtgärder som gör att plantan torkar snabbt efter regn. Du kan öka rad- och plantavstånden och beskära buskar så att ljus och luft kommer in. I fleråriga kulturer förökas skadegörare och ogräs under kulturtiden. Försök därför att korta ner kulturtiden.

För svarta vinbär kan det vara lagom med sex till åtta skördeår medan jordgubbar bör röjas redan efter två skördeår. Innan du planterar bär igen på samma fält bör du odla något annat under fyra till fem år. 

I odlingsbeskrivningarna på jordbruksverkets hemsida hittar du mer information om de olika bärkulturerna. Du får veta vilka krav de har på klimat, läge och jordmån. Lämpliga sorter, plant- och radavstånd, kurser och aktiviteter samt mycket annat är också bra att känna till innan du startar.

Marknaden för ekologiska bär

Ekologiska bär är mycket efterfrågade av konsumenterna. Bär är rika på vitaminer och antioxidanter och dessa hälsosamma egenskaper har uppmärksammats alltmer. Men, jordgubbar är en känslig produkt som kräver snabba kyltransporter och ska helst nå butik samma dag som den plockas. Volymerna har hitintills varit för små för att det ska fungera rationellt i transportkedjan.

I perioder med överproduktion kan priset på konventionella jordgubbar falla kraftigt. Butiker och konsumenter upplever då prisskillnaden mellan konventionella och ekologiska jordgubbar som för stor. I dag säljs mycket av de konventionellt odlade jordgubbarna utanför butikerna av stora odlare och dessa är just nu inte intresserade av att ta in ekologiska bär i sortimentet. En stor del av konsumenterna i våra storstäder har därför inte möjlighet att köpa ekologiska jordgubbar. Ekologiska bär, särskilt jordgubbar, säljs därför till största delen genom självplock, gårdsbutiker och andra lokala kanaler. Efterfrågan är stor och många konsumenter är beredda att åka långt för att plocka ekologiska bär på självplock eller köpa direkt av odlaren.

Speciellt i områden med mycket turister och sommarboende är efterfrågan stor. I andra områden med konkurrens från många konventionella bärsodlingar kan det vara svårare att ta ut ett merpris. I gårdsbutik kan ekologiska bär fungera som en lockvara och öka försäljningen av andra trädgårdsprodukter. 

En mindre del ekologiska bär avsätts i grossistledet genom Samodlarna Sverige. Samodlarna är en ekonomisk förening som förmedlar ekologiska produkter för försäljning till handel, storkök och industri.

Du kan få goda råd

Ta kontakt med en rådgivare på till exempel länsstyrelsen eller Hushållningssällskapet för att få hjälp med att börja odla ekologiskt eller ställa om till ekologisk produktion. Rådgivaren kan hjälpa dig med en omläggningsplan och en ekonomisk beräkning. Om du inte odlat bär tidigare är det värdefullt att besöka andra bärodlare och att delta i fältvandringar. Du får se olika tekniska lösningar för uppbindning och ogräsreglering och får ta del av andras erfarenheter. 

På Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se  hittar du information om ekologisk bärodling och odlingsvägledningar för jordgubbar, hösthallon, havtorn samt röda och vita vinbär.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image