Trädgård koncept för urbana människor

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Har du stor ¬odlingsvana? Vet du hur man förvandlar en konventionell villatomt till en köksträdgård? Att köra saker och ting kors och tvärs över jorden är problematiskt, och just mat är ju något som kan produceras lokalt. Du kan introducera ett trädgårdskoncept som ger alla miljömedvetna konsumenter en möjlighet att odla sina egna ekoprodukter.

Details

Urban odling kan vara allt från en kruka basilika i köksfönstret till ett jordbruk i stadsmiljö eller villaområdet. Dina kunder är konsumenter som har tillgång till en odlingsplats och önskemål om lokalt producerade frukt, bär och grönsaker men inte har gröna fingrar själva. Satsa på odlingsmetoder som ger stor skörd på liten yta och färska grönsaker året om.

Bakgrund

Det går en våg av urban odling över världen, även om många menar att trenden ännu inte nått Sverige med full kraft. Klimathot, lågkonjunktur, stigande bränslepriser och oro för matkvalitet och global livsmedelskris har satt igång en diskussion om möjligheten att odla där man står. Gerilla gardening-grupper planterar i parker och på torg. Forskare presenterar prototyper på vertikala jordbruk, det vill säga skyskrapor som ska fungera som stora växthus inne i städerna. I många städer förvandlas bakgårdar till odlingsplättar och tidskrifter om urban odling dyker upp på tidskriftshyllorna.

Stadsjordbruk- trenden

I många av världens växande städer utbildas människor i urban grönsaksodling, med odling i återvunna vattenflaskor och gamla bildäck. Men stadsodling i väst handlar inte bara om att kräsna innerstadsbor kräver nyskördad rucola. Den växande miljömedvetenheten, och insikten om att dagens matproduktion slukar enorma mängder energi, är för många en anledning att sätta spaden i jorden. Stadsodling kan vara en protest mot en livsmedelsproduktion där man inte har någon koll på hur butikernas varor producerats och hur långt de transporterats. Många unga tillhör en ny generation kolonister som struntar i blomsterprakt och pynt. På deras odlingslott finns ingen prydnadsodling; här handlar det om att odla för att fylla frys och skafferi. En stor del av deras middag kan komma från kolonilotten och ibland är de nästan självförsörjande under odlings¬säsong.

Ekologisk odling

De flesta människor vill inte ha besprutningsgifter och kemikalier i sin mat. Genom att odla ekologiskt kan man själv få fram en del av sin föda och man bidrar också till ett hållbart samhälle. Ekologisk odling innebär att man odlar i samspel med naturen genom att ingå i kretsloppet. I en ekologisk odling prioriteras kvalitet framför kvantitet, man använder sig av naturliga gödselmedel och växtföljd. Alla kan odla ekologiskt, har man en fönsterbräda, balkong eller uteplats är det bara att sätta igång. Istället för att köpa gödsel från handelsträdgården tar man tillvara på gräsklipp och döda växter som näring.

Kolonilott

Kolonirörelsen handlade ursprungligen om att ge stadsborna möjlighet att odla förnödenheter, och i bistra tider har även parker odlats upp. På en kolonilott kan man odla även i innerstaden, men kötiderna för centralt belägna kolonilotter kan vara väldigt långa, ca 5-10 år. I förorterna finns det emellertid kolonilotter med kortare väntetid. Vill man ha en kolonilott får man kontakta den lokalförening som har hand om just de kolonilotterna. Det finns kolonilotter med stuga och de med enbart en tomt.

Så fungerar det

Din uppgift är att tänka kreativt kring obebyggda ytor. Det kan handla om hobbyodling på kolonilotter eller om en småskalig livsmedelsproduktion i och nära städerna.

För dem med begränsat utrymme kan trädgården med upphöjda odlingsbäddar vara en lösning. Mot en ersättning, som kan vara varierande beroende på storlek m.m., kommer du att installera en ekologisk odlingslott på en kunds trädgård eller liknande plats. Du kommer först undersöka förutsättningarna för gifter, ogräs och andra jordegenskaper och trädgårdar kan vara så små som 3 gånger 3-meter eller så stora så att dem helt förvandlar bakgården. Kunderna kan också välja mellan att producera tillräckligt för sin egen familj eller producera för att sälja till andra också. 

Hursomhelst, när trädgården är i gång, du kommer att hålla det levande med hjälp av tillsyn och inklusive droppbevattning och kompostering. För att hålla det gröna profilen gör du det mesta av arbetet för hand och reser med cykel så mycket som möjligt. Underhållskostnader betalas per vecka eller månad, med rabatter för större kundgrupper där flera går ihop, exempelvis en bostadsrättsförening eller bostadshus som har egna odlingslotter. 

Sedan, naturligtvis, kommer skörden vilket lämnar en korg med färska grönsaker på konsumentens dörr när de är klara. För grannar kan detta innebära att de byter och exempelvis tar en del av det överflöd som produceras av andra odlingslotter också, vilket resulterar i ännu större mångfald. 

Slutligen, för dem utan egna trädgårdar, kan du i samarbete med andra ägarna sälja producerade produkter tillgängliga för leverans. En full korg, lämplig för en liten familj, som levereras varje vecka eller enligt överenskommelse.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image