Personlig coach

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Människor använder coacher av samma skäl som de som använder idrottstränare: de vill att någon ska arbeta med dem, uppmuntra dem, att driva dem. Som en personlig coach, som ibland kallas även Life Coach kommer ditt jobb bli att hjälpa kunder blicka framåt mot de mål de vill uppnå - och hjälpa och råda dem hur de kan nå dessa mål.

Details

Vad gör en coach?

Detta yrke är relativt nytt och inte kräver en särskild examen eller certifiering, även om en coachutbildning eller lämplig erfarenhet skulle säkert vara en fördel. De i yrket säger att deras roll är att hjälpa kunden se bortom förvirringen i hennes nuvarande livssituation, formulera realistiska mål, och sedan planera det mest effektiva sättet att uppnå dessa mål.

En coach kan också stötta personer när det gäller karriärval eller personlig utveckling. Ett särskilt mål kan vara att hjälpa kunden att undvika att upprepa misstag från det förflutna för att få ett mer tillfredsställande och produktivt liv. Life coacher är inte terapeuter - deras jobb är att hjälpa friska kunder att hitta sätt att berika sina liv.

Färdigheter som krävs

För att lyckas med personlig coaching, bör du ha de egenskaper som alla goda rådgivare: empati, medkänsla och stora förmåga att lyssna. Du måste vara en god planerare, medveten om de resurser som finns hos en person och i samhällen. Du bör också projicera självförtroende så att potentiella kunder känner sig bekväma i kontakt med dig och med dina frågor. En examen i psykologi, socialt arbete eller rådgivning skulle vara ett definitivt plus, men återigen, är det inte nödvändigt med någon licens ombord.

Du behöver ett privat kontor, antingen hemma eller i en kommersiell kontorsbyggnad. Om du inte redan har standard kontorsutrustning, behöver du en dator, lämplig programvara, kopiator, en skrivare och en separat telefonlinje. En mobiltelefon är självklart nödvändig för kunder som behöver nå dig utanför kontoret. Det kan vara till hjälp att granska coach påbyggnadskurser eller att ta coachbildning inom specialiserade områden.

Förstå kunder

Vanligtvis kommer dina kunder att vara individer som känner att de inte uppnår de saker i deras liv som de hade hoppats på - de vill ha din hjälp för att ge motivation, uppmuntran och goda råd. Du kommer att arbeta med dina kunder att fastställa realistiska mål för dem, hjälpa dem att uppnå mer självförtroende och hjälpa dem att använda sin tid på ett mer produktivt sätt.

Tänk på det faktum att du inte kommer att arbeta för att förbättra en kunds mentalhälsa genom att påminna om traumatiska händelser från det förflutna utan ditt jobb är att se framåt och inspirera dina kunder att nå framtida mål.

Marknadsföring

Använd arbetskontakter och kontakter från ditt privatliv. Sprid ordet bland vänner och familj. Ju fler människor som hör ditt namn och förstår vad du gör, desto fler kunder du kommer att vinna. Använd varje tillfälle att tala med medborgar-och samhällsgrupper om detta nya område och hur den kan förbättra människors liv. Utveckla attraktiva broschyrer och en effektiv webbplats för att marknadsföra fördelarna med personlig coaching.

Du kan också annonsera i områdets tidningar och tidskrifter, var noga med att förklara hur din coaching kan förbättra kundernas liv. Så småningom kommer du att kunna använda vittnesmål från nöjda kunder att dra in fler potentiella kunder.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image