Coachförmedling på nätet

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Många företag har anställda och chefer som behöver inspiration och nya utmaningar. Genom att anlita coaching till anställda på ett företag, kan man bidra till minskad sjukfrånvaro, bättre affärer och att människor får tillbaka passion för sitt jobb

Details

Även allt fler vanliga människor i dagens samhälle anlitar livscoacher för att prestera bättre, lyfta sin relation och få mer fritid. Det här kan innebära det perfekta tillfället att starta en coachförmedling på nätet. Starta en hemsida som förmedlar coacher och coachrelaterade tjänster till företag och privata personer.

Vad är coachning?

Coachen är en professionell samtalspartner som med särskild teknik och särskilda metoder stöttar människor att nå konkreta mål. Det är personen själv som gör jobbet men coachen stöttar i processen, handleder och hjälper till att hitta balans mellan krav och förmåga. Coachen ställer frågor som får den andre att reflektera, tänka i nya banor och bryta ner hinder. Coachen skiljer sig från en rådgivare och ger inga råd. Syftet med coaching är att den ska leda till ett mål och någon typ av handling.

Hur funkar det?

Starta en coachförmedling är enkelt, men det kommer kräva en del kvalitetssäkring för att lyckas bra. Din coachförmedling samlar yrkesmässiga coacher från olika håll på ett och samma ställe. På din hemsida visar coacherna sina respektive verksamheter och presenterar sig själva. De coacher som presenterar sig på din hemsida är egna företagare och sätter själva sina priser. Priserna är grundade på coachens utbildning och erfarenhet.

Anslutna coacher uppfyller naturligtvis kvalitetskraven genom att ha diplom eller certifiering från någon av de bransch specifika utbildningsföretagen eller certifieringsorganisationerna. På sin presentationssida kan anslutna coacher visa ikoner eller logotyper för sin diplomering och/eller certifiering.

Kunderna beskriver sina behov och önskemål på söksidan och din sökmotor hjälper till att hitta den coach som passar bäst. När kunden gjort en sökning visas ett sökresultat som lista de coacher som motsvarar dina behov och önskemål. Samtidigt visas en kort text och foto. Sedan väljer kunder en coach som de tror passar dem bäst och går vidare till coachens presentationssida. Där hittar de alla kontaktuppgifter till coachen.

Nästa steg är att träffa sin coach. Kunderna kontaktar valda coachen och gör upp om ett första möte. Tillsammans gör de sedan upp detaljerna om hur de ska arbeta tillsammans. Självklart bestämmer kunderna själva hur många tillfällen de vill träffa sin coach.

Samarbete

För att säkra tillgången på professionella coacher förhandlar du fortlöpande fram samarbeten med olika intresseorganisationer eller utbildningsföretag. Samarbetet innebär att elever på utbildningsföretag eller medlemmar i intresseorganisationer erbjuds medlemskap på coachförmedlingen till rabatterat pris. Dina samarbetspartners kan vara ny examinerade coacher men även erfarna coacher med många år i branschen.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image