Arkivtjänster för småföretag

Key Info:

100 000 kr - 200 000 kr
Image Two

Starta arkivtjänster för småföretag kan vara en bra investering om du har erfarenhet av dokumenthantering och arkivering och kan arbeta självständigt enligt gällande lagar och regler. Lagringsverksamheten är oftast stabilt, eftersom folk alltid kommer att ha objekt som de inte har utrymme för.

Details

Lokalkrav

Om du funderar på att komma in i lager verksamheten, finns det några saker som du behöver tänka på. Läget och många företagskontakter är allt i den här branschen. När du har lokalen måste du anlita ett företag som har erfarenhet av att bygga förvaringsenheter. Då kommer du att vara redo för kunderna men tänk på att du behöver marknadsföra platsen redan innan du öppnar.

Kravet på lagringsutrymme kommer att variera beroende på användningen av utrymmet. Arkivlokaler bör ha godkänd bevakning, larm, brand och fuktskydd. Dessutom bör du uppfylla Riksarkivets riktlinjer för arkivering, vilket motsvarar samma krav som ställs på myndigheter och inom offentliga förvaltningar. Lokalerna ska vara godkända av försäkringsbolag och kontrolleras årligen av utsedda besiktningsmän för att säkerställa att arkiveringsprocessen hanteras enligt bokföringslagens krav.

Nycklar till framgång är att ge torra, säkra och rena faciliteter med bekväm tillgång. Välj en plats som gärna ligger inom några mil från företagsområden.

Hur fungerar det?

Många företag och organisationer har svårt att hålla alla sina papper och pärmar i ordning. Affärsidé är att erbjuda småföretag en fysisk arkivtjänst på distans. I företagets affärsidé ingår, förutom att tillhandahålla professionell arkivering, också att erbjuda högsta kvalitet och en förstklassig service i genomförandet.

Erbjud ett brett sortiment av packmaterial, med bland annat specialutformade arkiv och pärmkartonger för arkivering. Vid tecknande av företagets arkivtjänst följ med instruktioner för hur packning och märkningsrutiner bör utformas. Eventuellt kan du även utföra tjänster på plats hos kunden såsom packning av material, märkning, gallring, katalogisering, utbildning, etc.

För att starta ett arkiv företag, måste du först veta om de kostnader, fysiska krav i lagringsutrymme och investeringar som krävs och faktorer för framgångsrik drift av verksamheten.

Marknadsföring

Som företagare måste du veta hur man ska kommunicera med dina potentiella företagskunder. Det är ingen mening att försöka driva din produkt och kunderna kraft att köpa. Du måste fokusera dina ansträngningar att marknadsföra arkivhanteringstjänster genom att sälja fördelarna.

Välj ett passande namn för ditt företag, Marknadsför ditt företag väl. Få flygblad och visitkort tryckta för ditt nya företag. Sätt upp annonser i din lokala tidning, dela ut flygblad under lokala företagsevenemang, och dela ut dina visitkort till dina vänner och bekanta som känner någon företagsägare eller driver företag själva.

Kontakta andra arkiv företag i närheten och ta reda på om de hyrorna som de erbjuder. Upprätta konkurrenskraftiga hyrpriser baserade på rådande marknadspriser och perioder.

Erbjud öppet hus och rabatter för nya hyresgäster att få ditt företag igång. Informera om konkurrens och deras priser så att du kan erbjuda något lite bättre och förbli konkurrenskraftig.

Kompetenskrav

Arkivverksamhet är inte för alla. Har du inte den erfarenhet som krävs, det första du behöver göra är att få utbildning om arkivering. Förutom att lära sig om hur verksamheten fungerar, måste du få uppskattningar om vilken typ investeringar som krävs för att få det igång.

Innan du startar ska du veta:

Hur olika typer av media, t. ex papper, CD-skivor, ska hanteras.

Vilka lagar och regler som gäller för arkivverksamheten.

Krav på säkerhet när det gäller information, lagring, arkivlokal m.m. Hur du skapar en dokumenthanteringsplan.

Bedöma marknaden

En annan sak som du behöver göra är att bedöma marknaden. Du måste titta på den enskilda marknaden som du funderar på att starta i. När marknaden får en viss nivå av mättnad, kan företag inom samma bransch få problem. Du bör vara säker på och bygga din verksamhet i ett "fri" område d.v.s. hitta ett område som är i behov av dina arkiveringstjänster.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image