Bidragskonsult

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Det finns många organisationer som ger ekonomiskt stöd till företag för att främja utveckling, innovation, utbildning eller liknande. Dessa stöd delas ofta ut genom att företag ansöker om att arbeta med ett projekt inom aktuellt område. Många företag vet inte att det kanske finns ekonomiskt stöd att söka hos någon organisation som skulle passa deras affärsområde som handen i handsken. Låt dem informeras!

Details

Bli expert på ekonomiskt stöd! Skaffa dig kunskaper om vilka organisationer som stöttar med projektpengar och låt företag eller organisationer komma till dig för att få råd om var de kan hitta stöd till sin verksamhet. Se till att du är kontinuerligt uppdaterad om de olika stöden och ta betalt från företag för din förmedlingstjänst.

Hur man startar en bidragskonsultverksamhet

Varje år ökar den mängd av bidrag från företag, stiftelser och myndigheter, liksom antalet företag och andra organisationer som vill finansiera sina nyetableringar, innovationer och expansion. Och eftersom få företagare har talang för att navigera i bidragsdjungel och skriva ansökan, är efterfrågan på professionella bidragskonsulter och ansökan författare i växande fart.

Genomför en personlighet och kompetens inventering på dig själv att avgöra om du passar att vara ett bidrag konsult. Definiera din nisch genom att bestämma vilken typ av bidrag som du vill syssla med. Du kan fokusera på bidrag till affärsutveckling, en enda geografisk plats, eller bara bidrag för ideella eller välgörande organisationer. Oavsett ditt fokus, är det oftast bäst om du har kontakter och passion för området eller bransch du väljer.

Analysera finansieringskällor inom din bransch eller marknadsnisch. Bygg upp en portfölj av alla finansieringskällor du kan hitta, program detaljer och krav, och all relevant kontaktinformation för varje bidrag. Denna bidragsresurs guide kommer att ligga till grund för att spara din tid. Du måste hela tiden se över och uppdatera denna guide (minst en gång var tredje till sex månader) för att säkerställa att informationen förblir aktuella.

Marknadsföring

Marknadsför ditt företag genom att distribuera egna visitkort och broschyrer som beskriver dina tjänster på den lokala handelskammaren, ideella organisationer och företag utvecklingscentra. Upprätta en Internet-närvaro för ditt företag. Även om du inte levererar dina tjänster på nätet, kan de uppnå en större mängd av exponering för potentiella kunder till en lägre kostnad genom att ha en sajt på nätet.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image