Teckenspråkstolk

Key Info:

0 - 10 000 kr
Image Two

Teckenspråk är en form av språk som används av döva att kommunicera. Teckenspråk tillåter människor att använda sina händer, armar och ansiktsuttryck för att förmedla samma begrepp som talat språk. När människor som är döva och använder teckenspråk vill kommunicera med dem som inte förstår teckenspråk, använder de ofta tolkar.

Details

Tycker du det är roligt med språk? Vill du arbeta med kommunikation mellan människor? Har du teckenspråkstolk utbildning eller liknande kunskaper, eller kanske jobbat med teckenkurser för personal, föräldrar och andra intresserade?
Använd dina kunskaper och starta ett företag som erbjuder teckenspråkstolkning.

Ordna ett kontor

Kontoret ska ha en plats där du kan föra register samt ett utrymme där du kan träffa kunder och potentiella medarbetare. Du kan använda en särskild plats i ditt eget hus med en separat ingång, eller så kan du hyra in sig i en byggnad någonstans. Pröva att hyra ett utrymme som är nära en plats där döva människor samlas, såsom en förening för döva eller en kyrkogrupp som har tjänster för döva. 

Ett teckenspråk företag kan kräva fler än en person för att kunna fungera. Du kan behöva personer som registrerar, någon att svara på telefoner samt någon att hälsa på kunder och föra register. En eventuellt anställd bör ha åtminstone några kunskaper i teckenspråk samt en förståelse för behoven hos de döva. Någon som har full hörsel men växte upp med en förälder som är döv och talar flytande på teckenspråk kan också vara den perfekta medarbetaren. 

Om du är flytande i teckenspråk kan du testa den anställde själv. Håll en kortare konversation med dem för att avgöra om de är skickliga på teckenspråk. Eftersom det finns många hörbara språk i världen, det finns också olika teckenspråk. Välj att anlita personal som talar flera teckenspråk.

Hitta kunder

När du har fått tag i personal och ställt in ditt kontor, bör du söka kunder. De mest spridda teckenspråken är de som används av och med döva och gravt hörselskadade. Även hörande som på något sätt har teckenspråkiga i sin närhet, som hörande barn till döva föräldrar exempelvis. Du kan kontakta lokala domstolkontor och sociala myndigheter som arbetar med döva att registrera dig som tolk. Bli medlem i teckenspråkstolk organisationer, föreningar och andra kansli som kan förmedla kontakter eller själva behöva tolkar för döva. 

Dina kunder ser gärna att du är flexibel med arbetstid, är tillgänglig för de som behöver tolkar, serviceinriktad och öppen.

Teckenspråk – fakta

Teckenspråk är ett eget språk som används av döva i hela världen. Dock är språket inte internationellt i sig, utan varje land har sitt eget teckenspråk. Inte heller länder som har ett gemensamt talspråk (som USA, England och Australien) har ett gemensamt teckenspråk. För att lära sej teckna flytande med döva, måste denna kunskap kombineras med att umgås med döva (ofta enda sättet att till fullo lära sej behärska teckenspråk!) eller genom att gå en kurs speciellt inriktad på dövas teckenspråk- en teckenspråkskurs. 

Som tolk måste man ju ha ett stort och brett teckenförråd, så man kan stötta sina brukare i olika situationer. Det räcker inte med ett tio-tal tecken för att kunna ge det stödet. En grundkurs ger drygt 500 tecken och då kan man en hel del tecken inom olika områden.

Teckenspråkstolk - fakta

En teckenspråkstolk är en person som har som yrke att tolka mellan talat språk och dövas teckenspråk. Teckenspråkstolkning kan användas vid alla tillfällen då en teckenspråkig döv eller hörselskadad person och en hörande person behöver hjälp för att kunna kommunicera med varandra, både vid dialoger (som läkarbesök), monologer (som föreläsningar), eller situationer där flera personer är inblandade (till exempel ett arbetsplatsmöte). Tolken tolkar oftast simultant och behöver behärska både teckenspråket och det talade språket fullt ut, ha fullgod hörsel och syn samt teckenspråkstolkutbildning. 

Det behövs fler tolkar. Det råder brist på kvalificerade teckenspråkstolkar och dövblindtolkar i hela landet. De flesta har fast anställning på någon av landstingens tolkcentraler. Många arbetar också på högskolor, i egna företag eller på privat tolkförmedling. En ökad efterfrågan finns på tolkar som behärskar flera språk och kan tolka internationella sammanhang.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image