Dokumentförstöring service

Key Info:

200 000 kr - 500 000 kr
Image Two

Även i denna elektroniska ålder, det finns fortfarande många saker som kommer att vara i pappersform. Fragmenteringsföretag förstör oftast dokument som innehåller konfidentiell information, till exempel personnummer, företagssiffror eller personliga adresser. Du kan skapa ett företag som strimlar dokument vid varje kunds plats eller plockar upp dokument att strimla på en annan plats. 

Details

Stora företag och små är alla i behov av fragmenteringstjänster. Varje gång man signerar ett dokument, skriver en jobbansökan eller skriver ett kvitto finns det en tidsgräns som bolaget måste hålla och spara det dokumentet. Efter denna tidsfrist, är de skyldiga enligt lag att förstöra eller strimla skriften.

De flesta företag kommer inte att finna lönsamt att strimla det material de har genom att köpa en egen fragmenteringsmaskin. Först, de små billigare maskinerna är långsamma och kan inte ta större volym. Andra, många företag i allmänhet tvingas göra nedskärningar på personal och det är osannolikt att de kommer att betala någon för att mata dokument till en liten dokumentförstörare hela dagen. 

En av fördelarna med att starta en fragmenteringsverksamhet är att du kan börja så litet eller stort som du vill. Du kan minska startkostnader genom att skära onödiga kostnader, såsom kontor och lagerutrymme, åtminstone tills ditt företag börjar tjäna pengar. Till exempel kan du köra ditt företag från ditt hem eller börja med ett enda robust dokumentförstörare, expandera som ditt företag kräver det.

Krav

Att arbeta med sekretesshantering är en fråga om förtroende som innebär högt ställda krav på säkerhet, professionalism och diskretion. Rykte och tillförlitlighet är nyckeln till framgång, eftersom dina kunder måste ha fullständig tro och tillit till att deras handlingar transporteras, hanteras och förstörs på rätt sätt. Företagets vinst kommer inte bara från fragmenteringstjänster, du kan sälja pappersbalar till återvinnare som skall bearbetas och återanvändas i tillverkningen av pappersbaserade produkter. vidare

Innan du börjar

Utvärdera din utrustning och lokal behov genom att kontakta fragmenteringsmaskin leverantörer och lokaluthyrningsföretag för att få specifikationer och prisuppgifter. Formulera en affärsplan för ditt fragmenteringsföretag. En affärsplan kommer att användas som en "vägkarta" för din nya verksamhet, och det kommer att krävas om du ex. tänker skaffa finansiering från en bank. 

Säkra en anläggning genom att hyra eller köpa en lämplig plats. Kostnaden för att hyra ett lager eller kontor för ditt fragmenteringsföretag kommer att variera kraftigt beroende på var du väljer att placera den. Anläggningen kommer att behöva tillräckligt stort och säkert utrymme för dokument som väntar på att förstöras om du kommer att driva en mobil service och tillräckligt utrymme för lager. 

Köp ett fordon för mobil strimling och utrustning för materialhantering. Valet kan variera beroende av de tjänster som erbjuds, men du bör åtminstone ha en skåp- eller liten lastbil, dokumentförstörare, lådor, lastpallar, gaffelluftvagn och ev. papperspress. 

Skaffa försäkringsverksamhet för ditt företag och ev. anställda. Säkerhet och sekretess kommer att vara viktiga säljargument, och kunderna kommer att känna sig mer tillfreds göra med ett företag som är försäkrat.

Bestäm var du kommer att arbeta

Du kan köpa en stor dokumentförstörare och operera från ditt hem eller kontor, eller så kan du köpa eller hyra en lastbil med en mobil dokumentförstörare som gör att du kan gå till din kunds kontor, plocka upp det material som ska strimlas och strimla den innan du lämnar parkeringsplatsen.

Välj en plats för din fragmentering anläggning inom en rimlig radie från din förväntade kundkrets. Ett annat alternativ är att ingå avtal med en leveransfirma som kommer att plocka upp dina kunders dokument och leverera dem till din anläggning.

Företagets verksamhet

Du utför dokumentförstöring, det vill säga strimling av papper. I det moderna samhället växer kraven på en trygg och säker hantering av sekretessbelagd och konfidentiell information. Affärshemligheter, brev, överenskommelser och avtal. Ekonomisk information och personuppgifter i journaler och klientakter. Du är specialiserad på att säkert och effektivt omhänderta och destruera sekretessbelagt material – direkt på plats hos uppdragsgivaren. Destruktion sker snabbt och effektivt direkt på plats hos dig eller hos kunden – som alltid är välkommen att själv övervaka processen. Uppdragens storlek och form kan variera i hög grad. Tänk återvinna så mycket som möjligt eftersom du kommer att hantera en stor mängd papper. 

Starta en mobil papper fragmentering är inte särskilt komplicerat. Huvudutrustningen är ett lämpligt fordon utrustat med en industriell dokumentförstörare och en generator som strömkälla. Denna typ av mobil anläggning gör att du kan strimla papper på platsen. 

Klienter för papper fragmentering är större företag och organisationer, såsom sjukhus, advokatbyråer, kontorshotell och utbildningsanläggningar. Du kan teckna avtal för löpande abonnemang eller enstaka uppdrag. Till abonnemangskunder kan du leverera låsbara sekretessbehållare. När du är klar med arbetet lämnas strimlat papper på någon återvinningsdepå.

Utveckla en sekretesspolicy och kommunicera det till dina nuvarande och potentiella kunder. Det är absolut nödvändigt att de kan lita på dig och ditt företag och att de inte riskerar avslöja någon information. 

Denna typ av återvinning verksamhet kräver noggrann planering, eftersom det krävs startinvesteringar för att få verksamheten rullande, och inte varje samhälle har näringslivet och önskad kundbas som anses nödvändiga för att göra detta till ett lönsamt företag.

Balpress

En balpress är den bästa metoden att samla material som ska återvinnas. Återvinningscentraler föredrar material i balar för att det är lättare att hantera. De flesta återvinningsföretag ger dig ett bättre pris om det är packat än om det är löst. Balning av avfall har blivit populärt på senare år på grund av det ökade priset på avfalls deponi i de flesta industriländer. Andra skäl för att köpa en balpress: du sparar förvaringsutrymme, det blir säkrare och mer hygieniskt och du hjälper miljön.

Marknadsföring

De flesta som tänker på sekretess tänker kanske främst på myndigheter eller organisationer där verksamheten till stor del är hemlig och där sekretesshanteringen är reglerad enligt lag, som till exempel för banker och försäkringsbolag eller inom sjukvården och försvaret. Med ökade krav på säkerhet och informationsskydd så ökar också efterfrågan på dokumentförstöringstjänster. Idag hittar man kunder i många olika branscher – allt från skolor, reklambyråer och tandläkare till pastorsexpeditioner, resebyråer och glasbruk. 

Starta din fragmenteringsservice helst i ett område med en hög koncentration av kommersiella företag som skulle utnyttja dina tjänster, t.ex. statliga myndigheter, sjukhus och försäkringsbolag. Skapa en marknadsplan med broschyrer, visitkort och en webbplats för att beskriva dina tjänster. Markera funktioner och erfarenhet av att hantera känslig information eller att du slutför en säkerhetsprövning för varje anställd. 

Förutom att använda traditionella marknadsföringsmetoder som pressmeddelanden och reklam i lokala medier, överväga att gå från företag till företag och presentera sig, vilket kan vara särskilt effektivt om du har en mobil fragmenteringstjänst. 

Hyr en webbdesigner för att skapa en professionell hemsida för ditt papper fragmentering företag, om du inte har tid eller kunskap att skapa en själv. Din webbplats bör beskriva fördelar med fragmentering, förklara din service och visa kontaktuppgifter och referenser. 

Dokumentfragmentering är också en "grön" business när det strimlade materialet slutligen återvinns och omvandlas till nya pappersprodukter. Använd detta argument i din marknadsföring. 

Anpassa dig till dina kunders behov. Begränsa dig inte till papper. Vissa företag förstör regelbundet hårddiskar, disketter, data CD och mycket mer


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image