Fraktmäklare

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

I ett fraktmäklarföretag, kommer du att fungera som en mellanhand mellan individer och företag som har gods att skicka och transportföretag villiga att köra varorna. För att lyckas i den här branschen, måste du utveckla affärsrelationer med pålitliga aktörer och hitta sätt att nå ut till dem som behöver dina tjänster. Med dessa saker på plats, från ditt hemmakontor kan du tjäna provision genom att arrangera rörelsen av gods.

Details

En fraktmäklare organiserar transporter av gods så att dem når sin destination inom kortaste tid, med det bästa tillgängliga transportalternativet. Detta innebär att, när du tar kontroll över transporten, flyttas den till sin destination snabbt, säkert och effektivt. Som mäklaren hanterar du allt nödvändigt pappersarbete för att göra leveransprocessen så smärtfri som möjligt. En frakt mäklare fungerar i transportbranschen som mellanhand, dvs. ett företag som varken är avsändare eller som äger transportören, men spelar en viktig roll i rörelsen av gods och ger en viktig och värdefull service till båda sidor.

Olika aktörer inom transportbranschen

Agenter och mäklare är viktiga och har en stor betydelse inom transportbranschen. Deras funktioner inom transportkedjan kan ses som informativa, förmedlande och samordnande. Det finns flera olika typer av dessa mellanmän, beroende på inom vilket arbetsområde de är verksamma i. 

En mäklare anses vara en person som har till uppgift att föra samman två parter och inte bara se till den ena partens intressen. Inom transportbranschen är gränsdragningen mellan en agent och en mäklare oftast inte så klar och rent praktiskt är det svårt att dra någon gräns mellan dem. 

Linjeagenten är oftast begränsad till ett visst geografiskt område där ex. rederiet har linjetrafik. Där sköter denne kontakten med olika avlastare och speditörer. Linjeagenten har hand om många administrativa uppgifter så som inkassering av frakt, som är avgiften för transporten, han sköter den omfattande dokumentationen och annonserar om fartygets olika seglingar. Agenter sluter de flesta transportavtal och i praktiken är det även linjeagenten som oftast har hand om klareringen. 

Speditören har idag en väldigt stor betydelse inom transportbranschen. Speditören kan ses som en förtroendeman för lastägaren som har en transportförmedlande roll. Det vanliga är att den som vill transportera gods vänder sig till en speditör, som därefter ingår transportavtal med lämplig transportör. Oftast ingår speditören avtal med transportören i eget namn, så det finns inget avtal mellan transportkunden och transportören. Generellt sätt är det speditörens uppgift att se till att transportkundens gods tar sig från A till B. Speditören tar då hand om godset och ser själv till att godset tar sig till kaj för lastning. Det är vanligt att speditören tar på sig en större roll än enbart transportförmedlare, denne kan exempelvis lagra godset mellan transporter, se till att godset blir rätt transportförsäkrat och sköta omlastningsuppdrag.

Speditören har ofta en stor betydelse vid successiva transporten i form av kombinerade transporter, som innebär att det är flera olika transportörer med olika slags transportmedel. Det är exempelvis inte ovanligt att ett parti gods först skall transporteras med lastbil tills dess att det skall omlastas på järnväg, för att sedan omlastas till ett fartyg. Speditören sluter då transportavtal med de olika transportörerna och ser till att godset når destinationen. Detta underlättar för transportkunden, eftersom denne endast behöver sluta ett avtal och därigenom endast har en avtalspart.

Skaffa erfarenhet

Enligt experter bör människor som vill starta ett fraktmäkleri företag ha erfarenhet på fältet själva. En upplevelse av hur verksamheten faktiskt fungerar är en stor hjälp när det gäller att hantera sitt eget företag, särskilt när det händer oväntade problem. Arbeta inom mäkleriverksamheter innan du startar din egen kan också hjälpa dig att bygga upp kontakter, som kommer att vara nödvändiga för att du ska samla en kundbas när du skapar din egen mäkleriverksamhet i framtiden. Ett sätt att skaffa erfarenhet från mäkleribransch är att arbeta som ombud för en mäklare. Har du utbildning inom logistik och transport planering blir det stort plus.

Välj en nisch

Det finns många goda skäl att välja en väldefinierad nisch. Genom att rikta ett visst marknadssegment, kan du skräddarsy din servicepaket och marknadsföring för att uppfylla det segmentet behov. Du kommer också att utveckla ett rykte om kompetens som attraherar nya kunder. Du kan designa din nisch baserat på geografi (antingen platsen för leverans eller destinationen för frakten), typer av last (jordbruk, ömtåliga, överdimensionerade, bulkprodukter, etc.), storlek på last, specifika branscher eller någon annan särskild sjöfarten behöver. För att välja en nisch, först överväga vilka typer av transporter du skulle trivas med. Du kan välja att bara hantera den allmänna handelsvara frakt-material som är typiskt lätta att hantera och inte kräver någon särskild uppmärksamhet. Eller du kanske vill utveckla en expertkunskap inom områden som tung utrustning, överdimensionerade laster, ömtåliga varor eller farliga material. 

Välj kund typ att fokusera på

Transport industrin är så stor och eftersom allt i vårt land rör sig kan du räkna ut en mindre del av industrin och börja där. Du bör välja något du är bekant med och har erfarenhet av. Om du har tidigare erfarenhet av att transportera tung utrustning så ska du börja med att målet den typ av företag som flyttar tung utrustning. Om du inte har någon aning om var du ska börja kan du hitta något du gillar. Till exempel om du vill fiska börja med alla fiskeprodukt tillverkare och importörer av fiskeriprodukter. 

Välj transportföretag som kan ge den typ av tjänster kunder i din nisch kommer att behöva. Identifiera dem genom att titta i företagskataloger och tidskrifter. Sök muntliga remisser också. Ditt nästa steg är att genomföra marknadsundersökningar för att avgöra om det finns en tillräcklig efterfrågan på de tjänster som du vill ge. Om det finns, gå vidare med din marknadsföringsplan. Om det inte finns, fundera över hur du kan justera din nisch till en annan som genererar tillräckliga intäkter.

Plats

Etablera ett kontor. Om du inte har kapital att hyra kontorslokaler kan du lägga den någonstans i ditt hem. Se till att platsen är avskild och tyst, så att du inte har avbrott när du pratar med kunder. En av de mest tilltalande aspekterna av ett gods mäklare verksamhet är att dina fysiska startkrav är relativt små. Till skillnad från ett transportföretag eller speditör, behöver du inte ett lager eller lastkaj. Dina kunder är inte troligt att komma till din plats, så du behöver inte oroa dig för en imponerande receptionen eller eleganta kontor. I själva verket, medan det finns vissa tydliga fördelar med en kommersiell plats är ett transport mäkleri ett lämpligt företag att starta hemifrån. Var du arbetar beror på dina resurser och mål för ditt företag. Många mäklare börjar hemifrån med målet att flytta in i kommersiella lokaler så snart de är etablerade med några kunder, en utmärkt strategi.

Priser – så funkar det

Fraktkostnader baseras på ett antal variabler, men de två viktigaste faktorerna är naturligtvis lastens vikt och det avstånd den måste färdas. Priser påverkas också av vilken typ av lastbil som behövs, om föraren behöver göra en eller flera stopp för att plocka upp frakten, samt om föraren behöver göra mer än ett stopp för att leverera varorna. Varje försändelse har oftast rätt till en hämtning och en leverans utan extra kostnad, men du kan förhandla ytterligare hållplatser med transportföretagen. Innan du börjar förhandla om priser för specifika transporter, få en uppfattning om de nuvarande marknadspriserna för de typer av transporter du hanterar. Du kan göra detta genom att begära kopior av taxor från flera fraktbolag och studera dem. 

Din inkomst genereras av de provisioner du tjänar på varje uppdrag. Du får betalt på två olika sätt: Du kan fakturera avsändaren det belopp du ska betala transportören plus din provision eller transportföretaget kan fakturera avsändaren direkt och sedan betalar dem en provision från sina intäkter. Det vanligaste sättet att hantera fakturering och provisioner är att ha transportören fakturera dig och du fakturerar dina kunder. Tänk på att din provision är din bruttointäkt, och att du måste från denna summa betala dina omkostnader som hyra, skatter, försäkringar, ev. löner och så vidare.

Marknadsföring

Välj en nisch för din verksamhet. Fokusera på ett visst geografiskt område, typ av last eller typ av tjänster kan hjälpa dig positionera dig som expert inom din marknad och kan göra marknadsföringen enklare. Hitta kunder. Du kan prova olika marknadsföringsstrategier för att få dem, både online och off-line metoder. Idéer inkluderar en direktreklam kampanj, en sponsrad annons på nätet, bannerreklam, en annons i företagskatalogen och annonser i branschtidningar, bara för att nämna några. 

Eftersom ditt marknadssegment omfattar bokstavligen tusentals företag och individer, blir det svårt för en småföretagare att kommunicera effektivt med en marknad av den storleken. Du troligen inte har råd att skicka direktreklam till alla potentiella kunder. Men när du begränsar denna marknad ned till exempelvis några tusen kunder inom ett visst område, göra en framgångsrik direktreklam kampanj är mycket billigare och mer hanterbart. 

Håll dessa frågor i åtanke innan du skriver din marknadsföringsplan: Vilka är dina potentiella kunder? Hur transporterar de för närvarande frakt? Vilka tjänster erbjuder du jämfört du med dina konkurrenter? Kan du ge dem något de inte får nu och hur kan du övertyga dem att göra affärer med dig?


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image