Starta ett factoringbolag

Key Info:

200 000 kr - 500 000 kr
Image Two

Med factoring kan man snabbare driva in pengar i sitt bolag. Eftersom de flesta factoringbolag betalar ut dagen efter dem köpt en fordring, får man in pengar i bolaget direkt istället för att vänta på inbetalning från sina kunder på normalt 30-90 dagar. Många företag är även sena med sina betalningar vilket kan vara ett stort problem för små företag. Med factoring kan man undvika detta och känna en större trygghet i att pengarna kommer in i tid eller tom snabbare än vanligt.

Details

Om du vill starta ett factoring företag, måste du veta vad verksamheten handlar om. Du kommer att hantera fordringar av olika företag. Se till att du arbetar med välrenommerade företag och kunder.

Vad är factoring?

Factoring, eller fakturabelåning, som är en mer relevant beteckning, är en finansieringsform som används i hela världen som ett alternativ till kredit i bank. Företagens behov av att på ett snabbare och friare sätt förstärka sin likviditet har lett till att branschen idag i Sverige omsätter flera hundra miljarder kronor per år. Factoring är flexibelt på så vis att företaget väljer vilka fakturor som skall säljas och inte. Vissa företag väljer att sälja alla fakturor löpande för att slippa all administration och andra säljer endast specifikt utvalda.

Fördelar med factoring

Factoring används av i första hand mindre och medelstora företag som under en viss tid behöver förstärka sin likviditet vid t.ex. investeringar och företagsförvärv. Även nybildade företag som är i tillväxtskede har ofta behov av tillskott i kassan. Undersökningar har visat att kundernas främsta argument för factoring oftast är den enkelhet med vilket krediten beviljas och snabbheten i utbetalningen. Det har också framkommit att många kunder som en gång provat factoring gärna fortsätter att utnyttja denna finansieringsform.

Nackdelar med factoring

Den mest uppenbara nackdelen med att sälja fakturor är självklart att fakturaköpföretaget inte betalar fakturans nominella belopp (fakturaköpföretaget måste ju också tjäna pengar), det vill säga så mycket pengar som kunden i slutänden ska betala. Ytterligare en nackdel skulle kunna vara att den som har sålt en faktura också säljer rätten att driva in den. Det factoringbolag som har köpt en faktura kommer alltid att göra allt som står i dess makt för att driva in sina pengar. Om man har en viktig kund som vill diskutera en betalningslösning kan det uppstå problem i relationen om factoringbolaget inte går med på det.

Innan du börjar

Om du saknar erfarenhet inom factoring, kan du rådgöra med yrkesverksamma och lära dig hur branschstandarder följs. För att verksamheten ska se seriös ut, bör du hyra ut kontorslokaler. I ditt kontor, måste du satsa på arkivskåp, skrivbord, datorer och andra förnödenheter. 

Med en företagswebbplats, har du chans att hitta fler potentiella kunder. Du kan utveckla din hemsida på egen hand eller så kan du hyra en webmaster. Se till att du garanterar säkerheten för alla dina kunder när de gör transaktioner på nätet. 

Säkra tillräckligt med kapital för att finansiera ditt företag. Ett factoring företag är i branschen för att ge tillgång till kontanter. Att ha en operativ kassa och tillgång till kapital är viktigt för din framgång. Hyr en erfaren affärsjurist för juridisk rådgivning, t.ex. utarbetande av villkoren för företagets standardiserade factoring kontrakt. 

Se till att du har tillgång till kanaler för affärs- och kreditinformation om olika företag så du kan kontrollera aktuella läget hos det låntagande bolaget. Den finansiella hälsan hos låntagaren och tillgången på säkerheter kommer att avgöra om ett köp är motiverat och förnuftigt. 

Skaffa tillstånd. Factoring räknas som en finansieringsrörelse hos Finansinspektionen. Och det är där du söker tillstånd. En inte helt enkel process, numera även med särskilda krav på hur man ska motverka t.ex. penningtvätt. För att se hur du gör gå på www.fi.se 

Så fungerar det

Din affärsidé är att på ett snabbt och smidigt sätt förse småföretag med kontanta medel vid kortare eller längre likviditetsproblem. Du lånar med fakturan som säkerhet upp till 80-95% av fakturabeloppet till dina kunder. Originalfakturan skickas till dig/factoringbolaget antingen via post, fax eller e-post. Factoringbolaget gör en kreditkontroll och godkänner eller avböjer köpet. Vid godkännande vidarebefordras fakturan till betalaren med en text som säger att fakturan tagits över av factoringbolaget. När fakturamottagaren godkänner fakturan betalar ditt factoringbolag ut pengarna samma dag. Betalning av fakturan sker på samma datum och villkor som ni kommit överens om med er kund. Exempel: ett företag skickar en faktura till ett en kund på 1000 kronor som ska betalas inom 30 dagar men behöver pengarna direkt. Då kan företaget sälja fakturan till ditt factoringföretag för 800 kronor. Anledningen är dels för att få in pengar snabbare men även för att minska kreditrisken samt kostnaden för fakturahantering.

Dina kunder sparar både tid och pengar

Du sköter hela processen att driva in pengar. Detta inkluderar att skicka påminnelser, inkassokrav och driva ärendet hela vägen till Kronofogden om det är nödvändigt. Fakturabelåning frigör kapital och samtidigt får kunden administrativ avlastning och kan ägna tid och resurser till kärnverksamheten.

Marknadsföring

Marknadsföra ditt factoringföretag genom att bli aktiv i branschorganisationer. Skapa nätverk överallt där du kommer i kontakt med företag. Erbjud dig att tala på möten och konferenser. Inrätta en professionell webbplats även om du har ett fysiskt kontor. Annonsera i affärspublikationer.

Så säger lagen om factoringverksamhet - fakta

Factoring, dvs. finansiering genom förvärv av fakturafordringar utgör inte kreditgivning enligt lagen. Verksamheten är dock anmälningspliktig enligt lagen om finansiell verksamhet. Denna sorts verksamhet omfattas av lagen om penningtvätt, med omfattande lagar till för att motverka och kartlägga svart penningtvätt och liknande transaktioner. Om tillstånd för bolag som bedriver factoring.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image