Privat familjerådgivning

Key Info:

0 - 10 000 kr
Image Two

De flesta accepterar tanken att alla människor är mer eller mindre olika. Men konsekvenserna av detta är ofta svårare att acceptera. När man själv får bekymmer då ser man plötsligt subjektivt på sin omgivning och förståelse för andras svårigheter minskar.

Där skapas vägar för konflikter. För att kunna klara av situation behöver man en stadig vägg att kasta boll mot.

Details

Bakgrund

Alla kan drabbas av kriser i livet. Sjukdom, dödsfall, skilsmässa, uppsägning eller missbruk är bara några exempel på vad som kan utlösa en kris. Samhällets sociala skyddsnät försämras och klimatet på många arbetsplatser har blivit mycket tuffare. När man har problem är det ofta svårt att se utvägarna. Tystnaden är den stora boven. Att utbyta tankar med en professionell och opartisk rådgivare kan hjälpa till att hitta lösningar. Med samtalets hjälp får människor möjlighet att se saken med nya ögon, bearbeta problemen och klara av situationen.

Så gör du

Öppna en privat rådgivningsbyrå och hjälp familjer och makar med samlevnadsproblem. Ditt arbete går ut på att först identifiera det verkliga problemet och sedan upprätta en handlingsplan som skall leda till lösning. Lika många män som kvinnor söker hjälp och brist på kommunikation är i båda fallen den vanligaste orsaken.

Kunder

Du vänder dig både till privata personer och företagschefer vars anställda behöver stödsamtal. Det händer mycket där hemma som gör att man kanske inte kan klara sitt jobb på det bästa sättet. Många chefer har ingen erfarenhet och vågar inte ta tag i psykosociala problem. I stället engagerar de hellre en utomstående rådgivare.

En annan grupp som ofta drabbas är familjer med tonåringar. För alla barn är tonåren kanske den största förändringen sedan födelsen. Men även för föräldrar innebär denna tid en utmaning. Tonåringar ifrågasätter allt det gamla, ser världen med nya ögon och vill förändra allt. Föräldrar närmar sig 40 års kris och har oftast svårt att ändra sina värderingar eller vanor. Det är ofta en svår belastning för föräldrar att balansera barnens utveckling och hänga med i alla dessa förändringar. Du kan exempelvis försöka föreslå någon hobby eller en ny aktivitet för hela familjen. Det kan vara ett unikt sätt att samlas och förenas kring ett gemensamt intresse.

Till dig kommer även par med problem i sitt förhållande. Hälften av alla äktenskap i Sverige går i kras och man söker oftast hjälp försent. Du kan starta en förebyggande verksamhet eller en kurs för alla som är intresserade av att utvecklas i sitt förhållande.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image