Gör en egen tidning

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Många som har skapat framgångsrika tidningar och tidskrifter har börjat i en källare och med en enkel utrustning. För att ge ut en tidning behöver du inte starta eget förlag. Men några frågor måste du svara på. Vilken bransch eller ämne kan du? Vad är du mest intresserad av? Vilken målgrupp vill du nå med din tidning och vad läser målgruppen just nu?

Details

Mediabranschen är tuff

Du måste beröra målgruppen för att nå fram. Om du har någonting att säga som man är intresserad av, eller löser bristen på en viss typ av information, då lyssnar folk. Principen är alltså att hitta informationsbehov inom en målgrupp och skriva om något du är intresserad av och har kunskaper om.

På senare tid har ökad nischning inträffat och skall man sälja tidningar idag måste man nischa tidningarna mot en bestämd målgrupp. Det kan vara barn, invandrarkvinnor eller musiker, men det viktigaste är att du har någonting att berätta. En del idéer kan du alltid låna från andra tidningar inom samma nisch, men det mesta borde komma från ditt publicistiska eller insamlingsarbete.

Komma i gång

Lär dig allt om tidningens ekonomi och produktion. Det gäller att synas och marknadsföring är oerhört viktigt. Kan du hitta och nå dina läsare direkt, utan stora annonser och reklam och sedan göra dem till prenumeranter, blir det en fördel. Informationstekniken utvecklas snabbt och skapar förutsättningar för lättare insamling, bearbetning och förmedling av information. Lär dig även att använda den nya tekniken och framställa färdiga original till tryckeriet.

Undersök annonsmarknaden innan du ger ut tidningen. Det är inte bara nyhetsmaterialet som speglar den tid vi lever i. Utan annonser skulle 50% av tidningar inte komma ut. Att starta en "riktig" tidning kan bli väldigt dyrt. Du kan därför välja andra billigare alternativ. Det kan vara en föreningstidning eller en tidning som i första hand består av insändare. Det saknas specialinriktade tidningar för exempelvis invandrare och småbarn. Världens enda dagstidning för barn ges ut i Frankrike och har blivit en stor succé. Varför inte starta en liknande tidning också i Sverige. Eller starta en personlig tidning för ungdomar där de skickar in sina noveller, dikter, serier, anteckningar och låttexter som du sedan publicerar.

Kundtidningar

Om du kan hitta intresserade företag kan du göra en kundtidning åt dem. Kundtidningar produceras i första hand av de företag som vill hålla sina kunder informerade om den egna verksamheten eller nya produkter. Även för klubbar och föreningar är en egen tidning till stor hjälp. Där kan styrelsen informera medlemmarna om vad som händer inom föreningen och den informationen är nödvändig för att medlemmarna aktivt skall kunna delta i verksamheten.

Skräddarsydda gratis tidningar

Eller varför inte en gratis tidning? Nya läsvanor har snabbt etablerats. På hållplatser, spårvagnar, i bussar och i båtar, på tåg och flyg, överallt ses unga och gamla mer eller mindre upptagna av att läsa sina gratis tidningar. Perfekt uppfinning för den som varje morgontänker ta med sig något att läsa, men alltid glömmer bort det. Utmärkt annonsmedia för företag med bred målgrupp. Allt fler har inte råd med betaltidningar. Varför köpa en dagstidning i butiken när man kan hitta likadana nyheter i gratis tidningar. 

Gratis tidningar är inte bara de som läses på spårvagnen och i bussen. En gratis tidning kan vara inriktad på lokala nyheter och distribueras i lokala områden. Planer på framtida satsningar, etableringar av nya företag, lokala projekt och evenemang är bara några av populära ämnen i lokala media som även du kan skriva om i din tidning.

Dina annonsörer är då i första hand lokala företag, små butiker och hantverkare, men även de stora kan ha intresse att beställa en annonsplats där. Var öppen för insänt material både från privata personer och företag. Ta emot alla tips och artiklar om intressanta ämnen och händelser. För trogna annonsörer kan du utlova speciella förmåner.

Att tänka på

Grunden i affärsidén är att hålla låga kostnader för att få ut tidningen till läsarna. Hitta målgrupp och ämne som du skall skriva om, och var noggrann med att välja distributionssätt. Genom att hitta nya bevakningsområden får din tidning ett fräscht ansikte. Sök nyheter ute på stan och inte på myndigheter och andra traditionella platser. Om flera tidningar bevakar samma geografiska område eller målgrupp, kan du konkurrera genom att vara först ute med nyheter från det lokala livet.

Ta hjälp av frilansare och intervjuare. Dela ut tidningen till samtliga hushåll i området eller till alla resenärer i lokala trafiklinjer. Du kan till exempel fånga upp olika livsstilar i skilda stadsdelar och skriva om dem. Eller låta andra stå för materialet. Samla material till tidningen genom att intervjua folk och be om synpunkter och värderingar av sista aktuella händelsen i staden eller områden. Många tycker om att läsa andras åsikter och folkmeningen om det som är aktuellt. 

Du kan även erbjuda gratis tidningar till vissa grupper, t.ex. idrottsföreningar eller invandrare. Har du en bestämd målgrupp, kan du också lättare hitta de företag som skulle vara mest intresserade av att annonsera i den tidningen. Det viktigaste är i så fall att producera ett material som skall läsas av målgruppen.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image