Miljökonsult för småföretagare

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Utvecklingen går snabbt. För tio år sedan handlade miljöanpassningen mest om att sortera papper och släcka lamporna när rummen stod tomma. Men idag, när miljömedvetenhet har fått högsta prioritering och grön betalningsvilja hos konsumenten ökat, har miljöbeteendet blivit en överlevnads- och strategifråga för de flesta företag. 

Details

Miljöintressen på småföretagares arbetsplatser har bara börjat vakna. Pressen kommer från flera håll. Banker, försäkringsbolag och kommuner ställer allt högre krav på miljöanpassning från företagens sida. Lagstiftningen på miljöområdet kommer i framtiden att bli betydligt hårdare än den är idag.

Att miljöanpassa företaget har blivit en smart affärsidé och ett sätt att skapa förtroende för verksamheten hos leverantörer, kunder och allmänheten. Miljöargument har blivit ett viktigt led i marknadsföringen och reklamutbudet i massmedia. Efterfrågan på kunskap om miljöfrågorna är stor och marknaden för fristående miljökonsulter växer starkt.

Komma i gång

Trots att miljöfrågorna blir allt viktigare, har många mindre företag ofta svårt att klara av sitt miljöarbete. De har mycket att göra i sitt dagliga arbete och det upptar en så stor del av deras tid att de i många fall inte ens hinner tänka på miljön. Dessutom saknar de ofta kunskaper som krävs för att sätta sig in i miljöfrågorna och för att veta hur miljöarbetet ska skötas.

Det blir allt svårare för småföretagen att skylla på att man saknar resurser, när både konsumenter och kunder ställer krav på miljöcertifiering. En miljöanpassning för småföretagare innebär ofta betydande förändringar av rutiner, och att genomföra förändringen kan ta lång tid. Men ibland är åtgärderna för att spara resurser och därmed miljö inte tydliga utan det krävs eftertanke för att hitta dem. Med små och enkla medel som att stänga av dator- er, kopiera dubbelsidigt eller återanvända pärmar kan man också minska kontorets kostnader och samtidigt förbättra miljön.

Kompetens

Du själv måste ha kunskap för att vinna kundernas förtroende och fånga entusiasm som leder till engagemang. Som för alla andra konsulter gäller här att din argumentation mot kunder måste vara stark och grundlig. Om du kan visa en småföretagare att det är fråga om lönsamma förändringar i längden går det lättare för dig. 

Det är svårt att hålla reda på alla ämnen man handskas med som miljökonsult. Hitta därför din egen nisch och skapa dig en profil redan från början.

Gå på miljömässor för att skaffa inspiration och tips. Gå på kurser och läs böcker och nyhetsbrev för att hålla dig väl informerad.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image