Gröna börsen

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Dagstidningarnas radannonser har ett enormt utbud och efterfrågan. Folk köper, säljer, och byter allt möjligt. Från dataspel till föråldrade dammsugare. Tjänster som barnväktare, översättningar, snickeri eller städning bjuds och efterfrågas överallt och jämt. Och allt räknas i pengar. Men skulle det inte vara bättre för miljön att kunna handla med varor och tjänster utan att använda pengar?

Details

Folk har i alla tider bytt tjänster med varandra. Det finns så många i varje bostadsområde som kan en hel massa som andra skulle kunna ha glädje av, men ofta kommer man inte i kontakt med varandra eller också har man för lite pengar för att skaffa sig det man vill ha.

Komma i gång

Skaffa dig kunskap och sätt i gång lokala bytesringar eller föreningar där alla som bor i ett område kan bli medlemmar och göra affärer med varandra. Det finns någonting liknande som utvecklades i Kanada i början av 1980-talet och har spridit sig runt världen. I Storbritannien finns hundratals LETS-ringar (Local Employment and Trading System) men i Sverige är publiciteten kring denna idé oförtjänt liten, det finns enbart några sådana hittills.

Systemet går ut på att man handlar och betalar med poäng i stället för med kronor. Du som förmedlare rekommenderar pris men säljaren och köparen kan självklart komma överens om ett annat pris. Den som köper skriver ut en "check" till den som säljer, och denne lämnar in checken till den som sköter bokföringen. Den som sålt en tjänst eller vara får pluspoäng, den som köpt får motsvarande minus. Som medlem får man en viss kredit men när man kommit till kreditgränsen, då måste man också göra något.

Fördelarna

Fördelarna är många. Man får mer tid för annat eftersom man kan köpa tjänster. Människor får användning för sina kunskaper och kan utveckla intressen och talanger mer yrkesmässigt. Systemet är dessutom bra för grannkontakterna. Eftersom man handlar på hemmaplan stannar pengarna på platsen och man minskar långa varutransporter. Därför säger man ibland "gröna pengar". Man tar idag mer och mer resurser av naturen för att skapa tillväxt. Med gröna pengar arbetar man för varandra i stället för banker och myndigheter.

Vad skall du göra?

Hur skall du känna pengar på denna idé? Som du säkert har förstått ska du starta en förmedling för alla de som vill handla på det sättet. Du skall fungera som mellanhand mellan de som byter sina varor och tjänster. För detta arbete tar du en liten ersättning från alla medlemmar genom medlemsavgiften. Av de pengarna kan du sköta bokföring och producera en e-katalog där medlemmarna beskriver vad de vill ha och vad de behöver. På det sättet kan man kunna se hela utbudet och göra affärer med någon som man inte känner direkt.

Du skall ha "prislista" för produkter och tjänster som ingår i bytesringen. För att kunna göra det måste du ta hänsyn vad motsvarande vara kostar räknat i kronor. 

Din huvuduppgift skall dock vara att försöka intressera tjänstemän och politiker att införa detta system i sina kommuner. Man skyddar miljö och genom ökad sysselsättning skapas gemenskap och trivsel i området. I dessa fall fungerar du som konsult och den som skall sätta i gång det hela.

Du kan förmedla varor och tjänster både från privata personer och från företag och myndigheten.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image