Sponsringsagent

Key Info:

0 - 10 000 kr
Image Two

Sponsring betyder att skänka pengar till något ändamål, och samtidigt köpa reklam för att profilera sitt egna företag. Det finns en mängd sportgrenar som är intressanta för sponsorer: ishockey, golf, tennis med mera.

Även kulturevenemang som klassisk musik, traditionell underhållning eller ungdomsevenemang har sina sponsorer. Många evenemang skulle aldrig kunna genomföras om de inte hade sponsorer.

Details

Sponsring är en viktig del av marknadsföringen och kan på något sätt jämföras med vilken annan affär som helst. Man satsar pengar och har samma krav som på all annan reklam. Det gäller att noga tänka igenom en sponsorsatsning, välja rätt sponsorobjekt och synas kring de evenemang man sponsrar. Den som satsar på en vinnare får större utdelning än den som satsar på en förlorare. Idag när det blir allt svårare att nå ut med traditionell marknadsföring är sponsring på frammarsch.

Så gör du

I framtiden kommer sponsring att spridas till nya verksamheter och i nya former. På den stora sponsringsmarknaden kommer det att skapas nya tjänster och förmedlingsverksamheter. Om du vet tillräckligt om sponsring och känner principerna för idrotts- och eventmarketing kan du etablera dig som sponsringsmäklare och förmedla sponsring mellan diverse parter.

Din huvuduppgift blir att hitta företag som vill utnyttja sponsring i sin marknadsföring och koppla dem samman med lämpliga sponsringsobjekt som ligger i linje med verksamhet, profil och inriktning. Det kan vara företagslogon på tävlingsdräkter, reklamskyltar vid tävlingsarenorna eller fribiljetter till kulturevenemang.

Företagen vars produkter är välkända använder ofta allroundsponsring. De mindre företagen är ofta dåliga på att exponera sig på det sättet och sponsrar vanligtvis bara lokala evenemang.

Komma i gång

Erfarenheter visar att två av tre skolor tar emot någon form av sponsring. Oftast tar skolorna emot stöd till resor, datorer och läromedel. Ett bra sponsringsobjekt för dataföretag och de som säljer skolutrustning. 

Har du bra kontakter med näringslivet i området kan du organisera företagets fotbollscup eller någon annan tävling döpt efter företaget. Varje företag är sponsor till ett lag och lagens spelare har företagsnamnet på sina tröjor. Sådana turneringar brukar fånga många åskådare och det är ett fint tillfälle att exponera sig. 

Ett annat bra sätt att exponera sig kan vara att i företagens namn arrangera en fotbollsskola under sommarlovet till alla unga pojkar och flickor. Ett lämpligt sätt att profilera sig för företag som säljer sportutrustning och träningsskor. För en sportleverantör är sponsring naturligt inom just sportevenemang, eftersom unga idrottare utgör en förebild för produkterna, och effekten är ofta större än t.ex. när man ser på en reklamskylt. 

Ta kontakt med artister som brukar ställa upp i olika reklamsammanhang. Ibland är det möjligt att få dem att ta på sig firmans t-shirt eller träningsoverall med logotyp eller firmans namn på under showen.

Med lite fantasi kan du säkert själv hitta på några intressanta idrotts- och kulturevenemang. Skicka sedan direktreklam till företag som söker efter sponsringsobjekt. Utvärdera alla sponsringsobjekt från din lista och dela dem i grupper enligt exponeringspotential och priser.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image