Privat hemtjänst för seniorer

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Många pensionärer är inte friska eller starka nog att göra sysslor runt deras hem själva, men inte sjuka nog att gå till ett vårdhem, leva med vuxna barn eller flytta in i en hemtjänst anläggning. Andra äldre strävar efter att behålla sin självständighet och leva i sina hem så länge de kan. Det finns många fall där en äldre inte behöver sjukhusvård, bara bistånd från tid till annan.

Details

Sedan ett par år tillbaka har flera kommuner infört fritt val inom hemtjänsten. Fritt val innebär att de äldre som är beviljade hemtjänst kan välja vem som ska hjälpa dem i hemmet. Om du gillar att hjälpa andra och uppskattar de utmaningar det innebär att ta hand om de äldre, kommer privat hemtjänst verksamhet passa dig utmärkt. 

Starta en privat hemtjänst verksamhet innebär uppmärksamhet på regler och bestämmelser, samt en förståelse för behoven hos äldre som behöver denna vård.

Innan du börjar

Planera din hemtjänst koncept ordentligt. Finns det konkurrens i ditt område? Hur många äldre finns - hur många bor ensamma? Hur många seniorer kan du ha hand om? Vad omfattas av hälso-och sjukvården och vad ingår i ickemedicinsk vård? Hur hanterar du relationer med kundens anhöriga? Hur får du kontakt md dem? Frågor är många när du vill starta privat hemtjänst.

Bestäm vad som kommer ingå i de tjänsterna du erbjuder, till exempel sjukgymnastik, inneboende vård, laga mat eller transporthjälp. Skapa en verksamhetsplan som innehåller exakta beskrivningar av tjänster, om du kommer att köra dina äldre kunder i din personliga bil eller deras, och hur många timmar i veckan du planerar att arbeta. Även om de flesta av de du träffar och arbetar med troligen har egen försäkring, är det en bra idé att få en övergripande försäkrings genomgång med någon kunnig på försäkringsbolaget. Om du har ytterligare anställda, kan du behöva mer försäkring. 

Skaffa utbildning i HLR. Medan du väntar på godkännande, är det en bra idé att få HLR-utbildning. Familjemedlemmar tenderar att känna sig mer bekväma att lämna sin älskade med någon som har HLR utbildning och vet hur man reagerar i en spänd situation. 

Skaffa en kalender. När du börjar ta emot samtal, håll en mycket noggrann bokningskalender var du skall gå, vad du har planerat och på vilka dagar. 

Gå till kommunen för att ta reda på vad som gäller och hur du kan söka verksamhetstillstånd för att starta privat hemtjänst.

Att driva privat hemtjänst

Privata hemtjänsten tar över där sjukhusen och vårdomsorg lämnar av. Den som har svårt att klara sig hemma på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder kan beviljas tjänsten. Du erbjuder hemtjänst med personlig service och omsorg, en service som utformas efter äldres egna behov och önskemål! 

Denna typ av verksamhet kommer med mycket ansvar. Dina beställare kommer från människor som kommer att förlita sig på att ditt företag kommer förse dem med de tjänster de behöver för att förbli någorlunda oberoende. Din hemtjänst kan utföra allt från de enklaste uppgifter som storstädning och matinköp till grundläggande reparationer och underhåll och gräsklippning och snöskottning. Eller göra dagliga kontroller för att se till att individen är okej.

Kamratskap är en annan viktig del av denna tjänst, som äldre vuxna som är hemåt eller fysiskt nedsatt kan vara ensamma. Du kan skräddarsy din insats efter behoven hos varje enskild kund, vilket skulle ge dem bättre vård. Du bör anlita certifierad personal som kommer att kunna erbjuda dina äldre sådana tjänster som att kunna förstå och hantera demens, förbereda hälsosamma måltider eller veta rätt metoder att bada en klient.

Så planerar du hemtjänst

Du eller annan kontakt person kommer tillsammans med klienten att utforma en genomförandeplan hur beviljade insatser ska utföras. Det är alltid kunder som bestämmer hur deras vardag ska se ut och samtliga berörda parter får ta del av innehållet. Kommunen följer regelbundet upp och utvärderar utförarnas verksamhet, till exempel att utförarna följer lagar och förordningar och att de uppfyller de kvalitetskrav som kommunen fastställt. Kommunen följer även regelbundet upp vad kunderna tycker om hemtjänsten genom kundenkäter.

Hemtjänst – fakta

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Hemtjänst organiseras i Sverige främst av kommunerna och består i att bistå individen med hjälp i det egna hemmet så att individen skall kunna fortsätta bo kvar hemma. Oftast bedrivs den av kommunal personal, men tjänsterna kan också köpas in av privata företag.

Idag är hemtjänsten ofta sammanslagen med hemsjukvården till hemvården. Personal inom hemtjänsten består främst av vårdbiträden och undersköterskor men även sjuksköterskor samt distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och assistenter. Vissa arbetsgivare bistår personalen med särskilda arbetskläder, så som enhetliga jackor, västar, förkläden samt ibland andra likvärdiga överdelar och byxor. Men för det mesta arbetar hemtjänstpersonalen i egna kläder, ofta med ett skyddande förkläde över. 

Hemtjänsten och hemvårdens insatser styrs utifrån flera lagar, främst enligt (Socialtjänstlagen), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt Hälso- och sjukvårdslagen. Det åligger varje kommuns socialtjänst att besluta om vilka insatser som respektive individ är i behov av, utifrån gällande lagstiftning, och därefter bevilja eller avslå den sökta hjälpen.

När det gäller behovet av medicinsk hjälp, exempelvis i form av läkemedelsgivning, omläggningar och andra liknande insatser, bestäms detta av ansvarig läkare och/eller sköterska vad och hur hjälpen skall utformas. Därefter skall respektive hemtjänstgrupp i samråd med individen själv göra upp en individuell arbetsplan över hur hjälpen skall utformas och genomföras. Förutom den medicinska hjälpen kan insatserna bestå av exempelvis städning, inköp, bäddning, personlig hygien, blöjbyte, måltidshjälp, promenader, ledsagning till exempelvis läkarbesök, tillsyner med mera.

Ställ dina priser

Eftersom hemtjänsten är en serviceverksamhet, behöver du inte ha särskilt stora startkostnader. Personal, körning till platser och reklam är sedan de tre stora löpande utgifter. För att kunna bestämma vad du ska ta betalt för dina tjänster enklaste sättet är att ta reda på vad konkurrenter tar. Räkna ut vad du vill debitera per timme, vad din minsta antal timmar är per jobb och lägg till bränslekostnader och drift och reklamkostnader under hela året. Du måste kanske gissa på några av dessa kostnader i början. Bestäm också om du kommer att erbjuda en rabatt för regelbundna bokningar, flera dagar i samma vecka och det maximala avståndet du är villig att resa.

Marknadsföring

Kundernas välmående och trivsel är en förutsättning för din existens. Rekommendationer från nöjda kunder och deras anhöriga är därför ofta de bästa verktygen för din utveckling. Nätverka med alla inom hälsoområdet i din region som exempelvis anställda inom vården, sjukhus, vårdcentraler, apotek och samhällsservice, är också ett bra sätt att marknadsföra dina tjänster. 

Skapa ett namn och logotyp. Ditt nästa steg är att komma med ett namn som associerar med företagets verksamhet. Om din huvudsakliga fokus ligger på att ta hand om andra, sedan försöka jobba ordet "vård" i ditt namn. Om ditt största budskap är att låta de äldre att stanna kvar i sina egna hem, så kanske du vill lägga till ordet "hem", "hemtrivsel" eller liknande. 

Skapa tryckt material. Om du har råd, anlita en fackman för att skapa dina broschyrer, visitkort och flygblad. Du vill presentera en professionell image. Distribuera material. Tala med läkarna och anställda inom äldreomsorg om ditt nya företag, vilka tjänster du tillhandahåller och be att lämna några broschyrer.

Lokalisera områden där du vill ge din tjänst. Dela ut flygblad i postlådor i dessa områden och annonsera i lokala tidningen. Du bör också hänga flygblad på offentliga platser i området, till exempel bibliotek, tvättomater och livsmedelsbutiker. Marknadsför din verksamhet till anhöriga, familjer, äldre föreningar, träffpunkter och lokala myndigheter som arbetar med äldre.

Fråga om flygblad kan placeras i sjukhus väntrum och rehabiliteringscenter. Fördela affischer till lokala allaktivitetshus och kyrkor.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image                midnight logo            svenska casinon hos spelpressen