Hemtjänster för invandrare

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Idag pratar man mycket om nedskärningarna inom vård och omsorg. Visst blir det ensamt för många gamla när personalen från hemtjänsten kommer in och ännu fortare går ut, utan att kunna ägna lite mer tid för gemensamma aktiviteter.

Details

Resurser begränsas och man vårdar inte längre utan förvarar. Inga promenader, inga aktiviteter, tiden för småprat och pyssel är borta. Nedskärningarna har blivit kännbara. Förr hade personalen tid att ta ut de gamla på promenader i förebyggande syfte. Idag ska de bara gå ut i rehabiliteringssyfte.

Tendenser

Många äldre invandrare, särskilt de som kommit till Sverige under senare år, kan ha behov av en kulturanpassning av äldreomsorgen på grund av stora skillnader i språk, kultur och religion. Speciellt svårt har det blivit för de äldre invandrarna som kom från sina hemländer till Sverige i dålig form och behöver hjälp. Isoleringen och brist på kontakter med sina landsmän gör det ännu svårare för dem.

Det finns en betydande marknad för snabbt och enkelt ordnad vardagshjälp just för den målgruppen som inte talar speciellt bra svenska. Antalet äldre invandrare kommer även i fortsättningen att öka. Vill man ha en god och fungerande välfärd till alla, bör även privata utförare utnyttjas. För att kunna erbjuda trygghet och bättre kontinuitet med personal.

Studier med äldre invandrare

En del studier som har gjorts visar att äldre invandrare är positiva till hemtjänst den dag de inte klarar sig själva. Resultatet visar också att språket har stor betydelse för äldre invandrare för inte att kunna kommunicera i det vardagliga livet. Bred språkkompetens hos vårdpersonal inom hemtjänst skulle underlätta för äldre invandrare att ta emot hjälp.

Så fungerar det

Affärsidén är att hyra ut vårdpersonal och ge personlig omsorg till gamla med utländsk bakgrund. D.v.s. att starta en personalpool med kompetent och flerspråkig vårdpersonal. Kunderna ringer dig, du ordnar vikarier.

Du förmedlar framför allt sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden med utländsk bakgrund. De har bättre möjlighet att förstå sina landsmän. Gamla med invandrarbakgrund har ofta dålig eller ingen språkkunskap och att kunna prata med någon på sitt hemspråk är en huvudförutsättning för att det hela skall fungera. Dessutom känner dem mer förtroende för en vårdare som kommer från samma land och har kulturell förståelse, man talar ju samma språk och förstår vad som sägs.

Du skall troligen skaffa några timanställda som dina medarbetare. Bilda ett nätverk av erfaren vårdpersonal med invandrarbakgrund. Marknadsför dig med hjälp av reklamblad och småannonser i lokalpressen.

Vad ingår i hemtjänst?

Hemtjänst kan vara allt från städning och fönsterputs till att spela en parti kort med patienten eller promenera till affären. Ytterst handlar det om möjlighet att välja och behålla den omsorgsgivare man känner förtroende för och som man tycker ger den bästa möjliga servicen. I många kommuner kan man välja om man vill ha den kommunala hemtjänsten eller ett privat företag.

Vem som hjälper en med den privata omvårdnaden är väldigt viktigt. I invandrarfamiljerna ställer man ofta upp av kulturella skäl för familjen, men ändå finns många gamla som inte klarar sig på det sättet. Kanske barnen jobbar och inte hinner hjälpa till eller man helt enkelt inte kommer överens med andra i familjen.

Fakta om hemtjänsten

Varje kommun erbjuder olika möjligheter till att få hjälp och service genom hemtjänsten. Den som är i behov av hemtjänst har möjlighet att välja mellan olika utförare för olika tjänster, detta kalas eget val inom hemtjänsten. Alla hemtjänstutförare måste vara godkända av respektive kommun.

Som enskild person har man möjlighet att ansöka om olika insatser och få det prövat av biståndsbedömaren, men den är inte ett självklart rätt för den enskilde att få de insatser som önskas. Kommunen har riktlinjer som ger en hänvisning om vad de olika insatserna innebär och vilka som kan få dessa insatser.

De flesta med hemtjänst använder kommunens tjänster, men många kommuner är positiva till privata aktörer, som ett komplement till egna insatser. I framtiden kan det bli ännu bättre läge för fler privata alternativ, när 40-talisterna börjar behöva hemtjänst.

 


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image                midnight logo            svenska casinon hos spelpressen