Transportfirma

Key Info:

100 000 kr - 200 000 kr
Image Two

Miljontals ton textilier, livsmedel, utrustning och råmaterial dras över motorvägar varje år. Oavsett det aktuella läget i ekonomin kommer frakt alltid att göras. Således kan starta ett eget litet fraktverksamheten vara en stabil och lönsam satsning.

Details

Du bör dock tro inte att framgång i denna typ av verksamhet garanteras. Du behöver flit, tålamod och god riktning för att göra din lilla fraktverksamhet framgångsrik.  Älskar du att köra bil och inte kan tänka dig att göra annat så kör på.

Börja med att skaffa dig så mycket info du kan få, prata med en åkare och be att få kolla på hans arsrapport och bokslut. Det bör vara inom samma gren som du själv tänkt dig att jobba inom, t ex. Trailer, tank eller asfaltkörning. Du måste också ha en utbildning som kallas " eget på väg" och det kan du söka på nätet efter. 

Ett bra råd är att göra en hälsokoll också för du vill vara helt frisk om du ska ta ett lån och orka arbeta varje dag!

Åkerierna- fakta

Åkerierna äger fordonet och flyttar rent fysiskt godset. Ungefär hälften av Sveriges åkerier är enbilsåkare. Ofta är de små åkerierna anslutna till en lastbilcentral eller ett förmedlingsföretag. Du kan också välja att starta helt på egen hand och själv marknadsföra, administrera och sälja dina transporter. Men då krävs det att du har rätt kompetens och stort nätverk av möjliga uppdragsgivare. 

Lastbilcentralerna är (LBC) är en säljande och administrativ organisation dit åkerier kan ansluta sig. Transportförmedlingsföretagen sluter avtal med transportköparna och anlitar åkerier till att slutföra transporterna via transportörsavtal. Dessa förmedlingsföretag har som affärsidé att genom samlastning av gods minska transportkostnaderna. De jobbar med stort nätverk av kunder och åkerier och kan därför erbjuda kompletta transporttjänster och i många fall även logistik i form av lagerhantering och distribution. 

Specialföretagen är åkerier som erbjuder specialanpassade fordon för viss specifik transport eller tjänst. Cirka 80 procent av alla åkerier är anslutna till branschorganisation Sveriges Åkeriföretag.

Tillstånd

Ska du bedriva yrkesmässig trafik måste du ansöka om trafiktillstånd. Detta gör man hos Transportstyrelsen. Företaget måste uppfylla vissa krav för att få trafiktillstånd bl.a. solvenskrav som innebär att du måste ha ett visst kapital på kontot innan du startar. 

När du startar ett företag med inriktning mot person eller godstransporter får du bl.a. ansvar för fordon, dina anställdas arbetsförhållande (om du har anställda), företagets juridiska agerande och den affärsmässiga delen. Regler ställer krav på att du har kunskap i juridik och ekonomi och att du vet vilka tekniska normer som gäller och hur arbetet ska organiseras och utföras på ett trafiksäkert sätt.

Innan du börjar

Funderar du på att bli egen åkare? Har du tillräckliga branschkunskaper och kunskaper om transportmarknaden? Har du nödvändigt kapital som krävs för att lämna garantier och för att köpa det fordon som är lämpat för de transportuppdrag du övervägger? 

Undersök transportbranschen med hänsyn till tänkbara transportuppdrag och efterfrågan på marknaden. Gör kostnadskalkyl och en budget som visar ditt behov av investeringskapital och transportprisberäkningar för olika alternativ. Ordna försäkringar för fordon, transport, rättsskydd och rörelseansvar, och för dig själv. När du har fått trafiktillståndet anmäler du fordonet i yrkesmässig trafik hos Transportstyrelsen. Ansök om medlemskap i branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag.

Det kommer att bli en betydande fördel om du har erfarenhet som lastbilmekaniker.

Välj en nisch

Lastbilindustrin är mycket bred och för att lyckas i den, måste du välja en nisch. Vilka typer av varor planerar du att transportera? Ska du köra kort eller lång distans? Kommer du transportera fasta eller flytande varor? Kapitalvaror eller färskvaror? Dessa är de frågor du måste besvara innan du ger dig ut för att starta din egen lastbilstransporter företag. Varje typ av gods har sina krav, och styr vilken typ av kunder du kommer att arbeta med, så det skulle vara bäst att du bestämmer dig för det här innan du ens startar din verksamhet.

Oavsett hur stor eller liten din verksamhet är, så glöm inte bort att arbeta på bilden och varumärke. Presentera dina tjänster proffsigt när du får kontraktet, ge kunderna god service så att de kommer att lockas att komma tillbaka.

Startkapital

Att köpa en lastbilstransporter är utan tvekan den dyraste delen av att starta ett åkeriföretag. Ditt startkapital kommer till stor del att bero på storleken av flottan du tänker att äga. Ska du köpa nya lastbilar eller begagnade lastbilar? Det finns två olika sätt som du kan få dina lastbilar, du kan antingen köpa dem direkt eller få dem på hyresavtalet. Ett annat alternativ där du slipper stora startkostnader är att leta efter underleverantörer. Du har inga egna bilar utan anlitar underleverantörer, dvs. förare med egna lastbilar och utrustning för att utföra uppdrag åt dig.

Starta en liten fraktverksamhet

Bestäm om du ska erbjuda frakt lokalt eller i hela landet. Också bestäm vilken typ av gods du kommer att bära. Kommer du att fokusera på medicinska transporttjänster, hantering av lättfördärvliga varor som livsmedel, eller helt enkelt leverera kuvert och paket? Din typ av gods kommer att avgöra vilken typ av extra utrustning du kan behöva för ditt fordon, till exempel ett hyllsystem, kylutrustning eller bara en vanlig släpvagn.

Om ditt företag kommer att börja med andra förare behöver du mer än en lastbil. Oavsett vilken typ av last du planerar att leverera, är det viktigt att din åkeriverksamhet sysselsätter skickliga förare. För att säkerställa transporter bör du också att se till att alla fordon är regelbundet servade och väl underhållna. 

Starta företag i samarbete med fraktmäklare. Varje gång du levererar en last, se till att du har en last att föra tillbaka till din hemposition. En tom lastbil tjäna inga pengar för ditt företag. Skriv din affärsplan och identifiera de kompetenser som kommer att göra ditt åkeri framgångsrikt på marknaden för godstransport du tänker rikta dig till. Bestäm vad du tar betalt för dina leveranser, du kommer att behöva täcka kostnader som bränsle, löner och samtidigt se till att ditt företag erbjuder konkurrenskraftiga priser. Det kan vara värt mödan att erbjuda specialerbjudanden när du startar ditt åkeriföretag eller belöna lojala kunder med rabatterade priser. 

Du behöver försäkring som täcker din bil och alla fordon du kan skada under körning eller för skadade personer. Eventuella ytterligare lastbilar i ditt företag behöver vara försäkrade också. Du behöver också försäkring för att täcka frakten du bär.

Marknadsföring

Så köpte du din bil, hade undertecknat med ditt företags namn och har en särskild telefonlinje installerat i ditt hemmakontor. Du är redo att tjäna pengar på lastbilstransporter. Enda problemet är telefonen som inte ringer lika mycket som du trodde det skulle. Just det, marknadsföringen. För att göra din verksamhet känd behöver du en solid marknadsplan. 

Marknadsför ditt nya lastbilsföretag genom flygblad, visitkort, broschyrer och annonser i en lokal tidning eller telefonbok, förutsatt att du har pengar att göra det. Skapa ett professionellt nätverk med andra företag genom att gå med i lokala företagsföreningar. Köp en lista över företag som passar din önskade marknad, skicka ett brev, flygblad eller ens vykort som fångar uppmärksamheten med en solid rubrik, kampanjerbjudande och kontaktuppgifterna.

Var kreativ med dina erbjudanden, lämna tid garantier eller en 20 procent rabatt var tredje laster. Det kanske inte verkar som ett marknadsföringsverktyg, men ditt utseende och personlighet spelar en stor roll i remisser och återkommande kunder. När du gör en leverans, är du den standard som representerar företaget som skickar produkten. Riktad marknad för ett lastbilföretag inkluderar personer och företag som tillverkar, säljer och distribuerar varor och material.

Att få stora företag att arbeta med dig blir svårt och därför är det viktigt att du ser efter alternativa potentiella kunder, exempelvis småföretagare som deltar i mässor för att visa upp sina varor och produkter. Dessa kunder behöver ibland transporttjänster när de flyttar sina varor från en plats till en annan. 

Mun till mun rekommendationer är fortfarande den bästa när du vill sprida ordet om de utmärkta åkeritjänster som du erbjuder.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image